Tillstånd rörande Fiberdragning inom vägområde på Lv 638, Kumla och Hallsbergs kommuner

Peter Samuelsson made this Freedom of Information request to The Swedish Transport Administration

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Till Trafikverket,

Jag önskar få ta del av tillstånd och/eller kontrakt inklusive ev kontraktsnummer och kartor beträffande fiberdraging vid och runt Länsväg 638, i Kumla och Hallsbergs kommuner, Örebro Län.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Kristin Samuelsson
Rastorp 405
697 91 Pålsboda

Kontakt tas lättast genom Peter Samuelsson 0704-321726

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

The Swedish Transport Administration

1 Attachment

Hej Kristin,

Jag har plockat fram en lista på de ansökningar om ledningsförläggning som finns för väg 638 i Kumla eller Hallsberg - bifogas. Vi tar betalt enligt avgiftsförordningen, den tionde filen kostar 50 kr och därefter två kronor per fil. Vill du ha besluten i samtliga dessa ärenden med kartbilagor eller finns det någon begränsning?

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Med vänlig hälsning,

Amanda Bergh
Arkivhandläggare

[e-postadress]
Direkt: 010-123 63 27
Mobil: 072-085 14 64

Trafikverket
Arkivservice
[e-postadress]
Bifrostgatan 32
431 44 Mölndal
Telefon: 0771-921 921
trafikverket.se

Facebook I YouTube I Twitter I LinkedIn I Instagram

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Peter Samuelsson <[Registrators #1803 e-postadress]>
Skickat: den 20 april 2023 14:33
Till: Trafikverket <[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Tillstånd rörande Fiberdragning inom vägområde på Lv 638, Kumla och Hallsbergs kommuner

Till Trafikverket,

Jag önskar få ta del av tillstånd och/eller kontrakt inklusive ev kontraktsnummer och kartor beträffande fiberdraging vid och runt Länsväg 638, i Kumla och Hallsbergs kommuner, Örebro Län.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Kristin Samuelsson

Rastorp 405

697 91 Pålsboda

Kontakt tas lättast genom Peter Samuelsson 0704-321726

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1803 e-postadress]

Är [Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Trafikverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

The Swedish Transport Administration

3 Attachments

Hej igen Kristin,

Det var bara ett fåtal av dessa som faktiskt gällde optokabel - tre är arkiverade och kan lämnas ut av mig (bifogas). Ytterligare tre är pågående och lämnas ut av respektive handläggare, de återkommer till dig.

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Med vänlig hälsning,

Amanda Bergh
Arkivhandläggare

[e-postadress]
Direkt: 010-123 63 27
Mobil: 072-085 14 64

Trafikverket
Arkivservice
[e-postadress]
Bifrostgatan 32
431 44 Mölndal
Telefon: 0771-921 921
trafikverket.se

Facebook I YouTube I Twitter I LinkedIn I Instagram

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Bergh Amanda, PLkua
Skickat: den 25 april 2023 10:27
Till: '[Registrators #1803 e-postadress]' <[Registrators #1803 e-postadress]>
Ämne: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Tillstånd rörande Fiberdragning inom vägområde på Lv 638, Kumla och Hallsbergs kommuner

Hej Kristin,

Jag har plockat fram en lista på de ansökningar om ledningsförläggning som finns för väg 638 i Kumla eller Hallsberg - bifogas. Vi tar betalt enligt avgiftsförordningen, den tionde filen kostar 50 kr och därefter två kronor per fil. Vill du ha besluten i samtliga dessa ärenden med kartbilagor eller finns det någon begränsning?

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Med vänlig hälsning,

Amanda Bergh
Arkivhandläggare

[e-postadress]
Direkt: 010-123 63 27
Mobil: 072-085 14 64

Trafikverket
Arkivservice
[e-postadress]
Bifrostgatan 32
431 44 Mölndal
Telefon: 0771-921 921
trafikverket.se

Facebook I YouTube I Twitter I LinkedIn I Instagram

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Peter Samuelsson <[Registrators #1803 e-postadress]>
Skickat: den 20 april 2023 14:33
Till: Trafikverket <[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Tillstånd rörande Fiberdragning inom vägområde på Lv 638, Kumla och Hallsbergs kommuner

Till Trafikverket,

Jag önskar få ta del av tillstånd och/eller kontrakt inklusive ev kontraktsnummer och kartor beträffande fiberdraging vid och runt Länsväg 638, i Kumla och Hallsbergs kommuner, Örebro Län.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Kristin Samuelsson

Rastorp 405

697 91 Pålsboda

Kontakt tas lättast genom Peter Samuelsson 0704-321726

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1803 e-postadress]

Är [Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Trafikverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

asa.norlund@trafikverket.se, The Swedish Transport Administration

2 Attachments

Hej,

Översänder handlingar i ärende TRV 2022/48377. Tillstånd och tillhörande
kartor och bilder.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Med vänlig hälsning
Åsa Norlund
[1][e-postadress]
Direktnummer 010-123 08 17
Trafikverket Telefon: 0771-921 921
[2]www.trafikverket.se

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

rebecka.nilsson@trafikverket.se, The Swedish Transport Administration

5 Attachments

Hej,

Översänder handlingar i ärende TRV 2022 120353 Beslut samt kartunderlag.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

 

Med vänlig hälsning

Rebecka Nilsson
Handläggare ledningsärende väg

[1][e-postadress]
Direkt: 010-123 35 59

Trafikverket
291 25 Kristianstad
Besöksadress: Björkhemsvägen 17
Telefon: 0771-921 921
[2]trafikverket.se

[3]Facebook I [4]YouTube I [5]Twitter I [6]LinkedIn I [7]Instagram

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/
3. https://www.facebook.com/Trafikverket/
4. https://www.youtube.com/user/Trafikverket
5. https://twitter.com/trafikverket
6. https://www.linkedin.com/company/909441/
7. https://www.instagram.com/trafikverket/