Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Tillstånd rörande Fiberdragning inom vägområde på Lv 638, Kumla och Hallsbergs kommuner'.