Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Tillstånd rörande Fiberdragning inom vägområde på Lv 638, Kumla och Hallsbergs kommuner'.


Leveransprojekt: Pålsboda -Hallsberg
TRV - Längsgåendeschakt

Översiktskarta


Arbetsområde


Detaljkarta
A-D väg nr 638

Punkt C-D , Förläggning i ytterslänt 
c-d
Se foto 2
Privatmark 
Privatmark 
Rörkorsning med styrdborrning 
b
Punkt A-B , Förläggning i ytterslänt 
& Släntfot & korsar asfalterat väg
Se foto 1
a


FOTO 1
Trv längsgående-Förläggning i ytterslänt
Väg 638
a


FOTO 1
Trv längsgående-Förläggning i ytterslänt
Väg 638


FOTO 1
Trv längsgående-Förläggning i ytterslänt
Väg 638


FOTO 1
Trv längsgående-Förläggning i ytterslänt
Väg 638
Går runt vägskylt


FOTO 1
Trv längsgående-Förläggning i ytterslänt
Väg 638


FOTO 1
Trv längsgående-Förläggning i ytterslänt
Väg 638


FOTO 1
Trv längsgående-Förläggning i ytterslänt
Väg 638


FOTO 1
Trv längsgående-Förläggning i ytterslänt
Väg 638


FOTO 1
Trv längsgående-Förläggning i ytterslänt & släntfot
Väg 638


FOTO 1
Trv längsgående-Förläggning i släntfot och Korsar asfalterat väg 
Väg 638
b


FOTO 2
Trv längsgående-Förläggning i ytterslänt
Väg 638
f
e
Privatmark