This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Tillstånd rörande Fiberdragning inom vägområde på Lv 638, Kumla och Hallsbergs kommuner'.


Detaljkarta
A-D väg nr 638

Punkt C-D , Förläggning i ytterslänt 
c-d
Se foto 2
Privatmark 
Privatmark 
Rörkorsning med styrdborrning 
b
Punkt A-B , Förläggning i ytterslänt 
& Släntfot & korsar asfalterat väg
Se foto 1
a

Document Outline