Detaljplan gällande för Tranholmen före nuvarande detaljplan

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Danderyd municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Danderyds kommun,

Jag önskar ta del av detaljplan som gällde för Tranholmen före 2002, dvs den detaljplan som gällde innan den som nu gäller.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Anders

Till Danderyds kommun,

Jag undrar varför min begäran drar ut så på tiden och ber er samtidigt att behandla den omgående.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Anders M

Kontakt, Danderyd municipality

1 Attachment

Hej Anders,
När jag söker på tidigare ärenden så har vi försökt få mer information
gällande din förfrågan men inte kunnat maila till din mailadress.
Vi har även inte något telefonnummer till dig så vi kan inte ringa upp.
Vilken fastighet på Tranholmen är det förfrågan berör?

Dina synpunkter är viktiga i vårt utvecklingsarbete. 

Vi ber dig därför svara på några enkla frågor, det tar max två minuter.

 

[1]Klicka här för att delta!

 

 

Med vänlig hälsning

Kontaktcenter

 

Danderyds kommun

Kommunledningskontoret

Besöksadress: Mörby Centrum, plan 5

Postadress: Box 74, 182 11 Danderyd

 

Besök gärna [2]Danderyd.se, här hittar du aktuell information och svar på
de flesta frågor.
För felanmälan, synpunkter och övriga frågor, vänligen
besök [3]Danderyd.se - Kontakta kommunen.

Eventuella personuppgifter i ditt e-postmeddelande hanteras i enlighet med
dataskyddslagstiftningen. För att läsa mer om hur Danderyds kommun
hanterar personuppgifter, besök [4]Danderyd.se - Dataskydd.

References

Visible links
1. https://brfu.se/3xtk5
2. http://www.danderyd.se/
3. http://www.danderyd.se/kontakt
4. http://www.danderyd.se/dataskydd

Till Kontakt,

Detaljplanen jag efterfrågar gäller alla fastigheter på ön Tranholmen och den vann laga kraft 1991-05-30. Kan det vara så att planen finns hos Lidingö kommun om ni inte kan hitta den?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Anders M