Detaljplan gällande för Tranholmen före nuvarande detaljplan
Clarification sent to Danderyd municipality by Anders M on .

Long overdue.

Till Kontakt, Detaljplanen jag efterfrågar gäller alla fastigheter på ön Tranholmen och den vann laga kraft 1991-05-30. Kan det vara så att planen fi...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?