Detaljplan gällande för Tranholmen före nuvarande detaljplan
Clarification sent to Danderyd municipality by Anders M on .

Awaiting response.

Till Kontakt, Detaljplanen jag efterfrågar gäller alla fastigheter på ön Tranholmen och den vann laga kraft 1991-05-30. Kan det vara så att planen fi...
Leverantörsreskontra för augusti 2022
Request sent to Danderyd municipality by Jonas Bränning on .

Delayed.

Till Danderyds kommun, Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för v...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?