Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Detaljplan gällande för Tranholmen före nuvarande detaljplan'.