Begäran om kommunens gällande avtal avseende Trygghetslarm

Niclas Andersson made this Freedom of Information request to Gällivare municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Niclas Andersson

Till Gällivare kommun,

Vi önskar få ta del av avtal med bilagor, avseende kommunens Trygghetslarm.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Niclas Andersson

Post Gällivare kommun, Gällivare municipality

Gällivare kommun har nu tagit emot ditt meddelande.

Vi kommer att behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Tack för att du har kontaktat oss!

 

 

Med vänlig hälsning

Kansliet, Gällivare kommun

Post Gällivare kommun, Gällivare municipality

2 Attachments

 • Attachment

  Till ggsavtal till Avtal Phoniro 6000 uppgradering lvg rden G llivare 41260775 45ED 41C3 BD80 B52F6465689F.pdf

  618K Download View as HTML

 • Attachment

  Signerat avtal uppgradering 6000 lvg rden G llivare 221110.pdf

  2.5M Download View as HTML

Hej,

Expedierar handlingar enligt begäran.
Skickar er begäran till aktuell handläggare som kan göra eventuell komplettering då denne är åter från semestern.

Med vänlig hälsning

Anneli Silverhav
Nämndsekreterare
Nämnd- och Utredningsenheten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Niclas Andersson <[Registrators #1945 e-postadress]>
Skickat: den 4 juli 2023 16:04
Till: Post Gällivare kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om kommunens gällande avtal avseende Trygghetslarm

[Du får inte e-post ofta från [Registrators #1945 e-postadress]. Läs om varför det här är viktigt på https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

Till Gällivare kommun,

Vi önskar få ta del av avtal med bilagor, avseende kommunens Trygghetslarm.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Niclas Andersson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1945 e-postadress]

Är [Gällivare kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Gällivare kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Post Gällivare kommun, Gällivare municipality

2 Attachments

 • Attachment

  Avtal Phoniro uppgradering lvg rden G llivare 96A92A5F EFC1 4836 AF3A 8B9A2ABAB104.pdf

  1.6M Download View as HTML

 • Attachment

  Avtal Phoniro uppgradering Forsgl ntan G llivare kommun 71701180 7A94 442C BB15 A08CF5BCB307.pdf

  1.4M Download View as HTML

Hej,

Expedierar handlingar enligt begäran.
Skickar er begäran till aktuell handläggare som kan göra eventuell komplettering då denne är åter från semestern.

Med vänlig hälsning

Anneli Silverhav
Nämndsekreterare
Nämnd- och Utredningsenheten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Niclas Andersson <[Registrators #1945 e-postadress]>
Skickat: den 4 juli 2023 16:04
Till: Post Gällivare kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om kommunens gällande avtal avseende Trygghetslarm

[Du får inte e-post ofta från [Registrators #1945 e-postadress]. Läs om varför det här är viktigt på https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

Till Gällivare kommun,

Vi önskar få ta del av avtal med bilagor, avseende kommunens Trygghetslarm.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Niclas Andersson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1945 e-postadress]

Är [Gällivare kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Gällivare kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Post Gällivare kommun, Gällivare municipality

Hej,

Jag försöker skickar handlingar enligt er begäran men får bara felmeddelande på skickat mail.
Så jag provar nu att maila utan handlingar om det går fram.

Med vänlig hälsning

Anneli Silverhav
Nämndsekreterare
Nämnd- och Utredningsenheten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Niclas Andersson <[Registrators #1945 e-postadress]>
Skickat: den 4 juli 2023 16:04
Till: Post Gällivare kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om kommunens gällande avtal avseende Trygghetslarm

[Du får inte e-post ofta från [Registrators #1945 e-postadress]. Läs om varför det här är viktigt på https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

Till Gällivare kommun,

Vi önskar få ta del av avtal med bilagor, avseende kommunens Trygghetslarm.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Niclas Andersson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1945 e-postadress]

Är [Gällivare kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Gällivare kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------