We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Lisa Johansson please sign in and let everyone know.

Begär att få veta om NTF i Örebro län får pengar av regionen

We're waiting for Lisa Johansson to read recent responses and update the status.

Till Region Örebro län,

Jag vill veta om NTF i länet sökt bidrag och om de fått något. Helst vill jag veta alla belopp de sökt och fått sedan 2016. Helst vill jag se skillnad mellan sökt och fått för varje år.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lisa Johansson

Region Örebro län

Tack för ditt mejl!

Det kommer att skickas vidare till rätt person som sedan återkommer till
dig.

Ärenden som rör dig som patient kan vi inte svara på via e-post. Du kan
heller inte boka eller avboka vårdbesök via denna e-postadress. För
patientärenden eller andra frågor som rör hälsa och sjukdom rekommenderar
vi att du använder [1]1177 e-tjänster som uppfyller de krav på säkerhet
och sekretess som ställs inom vården.

Denna e-postadress är inte sekretesskyddad och all konversation till
adressen räknas som allmän handling.

Med vänlig hälsning,

Registrator

Region Örebro län

Postadress: Box 1613, 701 16 Örebro

[2]www.regionorebrolan.se

Detta är ett automatiskt svar

References

Visible links
1. https://www.1177.se/Orebrolan
2. http://www.regionorebrolan.se/

Region Örebro län

Hej Lisa,

 

Här kommer svar på din fråga.

 

NTF har sökt och fått föreningsstöd från Region Örebro än.

 

Här är uppgifterna som du önskade.

 

Sökt Beviljat
2016 250 000 102 000
2017 290 000 112 000
2018 290 000 114 000
2019 250 000 115 000
2020 275 000 115 000
2021 275 000 115 000
2022 450 000 115 000
2023 300 000 115 000
2024 300 000 115 000

 

/Mona

 

Från: Region Örebro län <[Region Örebro län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 29 januari 2024 08:03
Till: Hedfeldt Mona, Reg utv Kultur och ideell sektor
<[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begär att få veta om NTF
i Örebro län får pengar av regionen
Prioritet: Hög

 

 

 

Hej,

 

Bifogar inkommen begäran om allmän handling för besvarande/åtgärd direkt
till frågeställaren.

 

Här hittar du regler för utlämnande av allmän handling:

Regler för utlämnande av allmänna handlingar (orebroll.se)

 

Här hittar du regler för utlämnande av e-post och e-postloggar:

Utlämnande av e-post (orebroll.se)

 

En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som
möjligt, normalt samma dag.

 

Det är handläggaren för ärendet (eller för den utsedd) som besvarar, gör
sekretessprövning samt lämnar ut begärda handlingar och uppgifter.

 

Var vänlig meddela omgående registraturen om begäran har skickats till fel
avdelning/person.

 

.........................................

Med vänliga hälsningar

Annicka Bodin

Registrator

Regionarkiv och registratur

Regionservice, Region Örebro län

Besök: Fabriksgatan 22, vån 6

Tfn 019-602 17 43 (vardagar kl.9-12)

[1][e-postadress]

[2]www.regionorebrolan.se

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lisa Johansson <[3][Registrators #2121 e-postadress]>
Skickat: den 27 januari 2024 13:00
Till: Region Örebro län <[4][Region Örebro län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begär att få veta om NTF i
Örebro län får pengar av regionen

 

Observera: Det här e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför
organisationen. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte
känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

 

 

Till Region Örebro län,

 

Jag vill veta om NTF i länet sökt bidrag och om de fått något. Helst vill
jag veta alla belopp de sökt och fått sedan 2016. Helst vill jag se
skillnad mellan sökt och fått för varje år.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Lisa Johansson

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[5]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[6][Registrators #2121 e-postadress]

 

Är [7][Region Örebro län e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Region Örebro län? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[8][e-postadress]:

[9]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[10]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.regionorebrolan.se/
3. mailto:[Registrators #2121 e-postadress]
4. mailto:[Region Örebro län e-postadress för begäran om allmän handling]
5. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
6. mailto:[Registrators #2121 e-postadress]
7. mailto:[Region Örebro län e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://handlingar.se/change_request/new...
10. https://handlingar.se/help/officers

Till Region Örebro län,

Tack snälla så mycket för alla siffror!

Eftersom det på sista tiden skrivits mycket här på https://handlingar.se/ om de olika förbunden inom NTF och att de är polisanmölda för bidragsfusk och bedrägeri till exempel i detta ärende
https://handlingar.se/request/ntf_bedrag... och i detta https://handlingar.se/request/fraga_om_u... och i detta https://handlingar.se/request/verksamhet... skulle jag gärna vilja veta om ni från er sida får betala ut skattemedel som vi inom länet betalat in till en sådan organisation. Det framgår att alla polisanmäldes 2022 och att det pågår en förundersökning.

Personligen tycker jag inte att det ska tas av vår inbetalade skatt för att ges till såna som ingår i polisutredning för bedrägeri och bidragsfusk. Jag har också läst att regionen behöver spara in på mycket verksamhet men det kanske var tidigare.

Tack på förhand.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lisa Johansson

Region Örebro län

Tack för ditt mejl!

Det kommer att skickas vidare till rätt person som sedan återkommer till
dig.

Ärenden som rör dig som patient kan vi inte svara på via e-post. Du kan
heller inte boka eller avboka vårdbesök via denna e-postadress. För
patientärenden eller andra frågor som rör hälsa och sjukdom rekommenderar
vi att du använder [1]1177 e-tjänster som uppfyller de krav på säkerhet
och sekretess som ställs inom vården.

Denna e-postadress är inte sekretesskyddad och all konversation till
adressen räknas som allmän handling.

Med vänlig hälsning,

Registrator

Region Örebro län

Postadress: Box 1613, 701 16 Örebro

[2]www.regionorebrolan.se

Detta är ett automatiskt svar

References

Visible links
1. https://www.1177.se/Orebrolan
2. http://www.regionorebrolan.se/

Region Örebro län

Hej!
I underlaget på forumet som du refererar till svarar Trafikverket att de har polisanmält NTF Riks eftersom det är den organisation som de samarbete och avtal med.

Om en polisutredning av en organisation som Region Örebro län har beviljat föreningsstöd kommer oss tillkännedom så vidtar vi åtgärder utifrån aktuell händelse och riktlinjer, vilket kan innebär återbetalningsskyldighet.

Mvh
Katarina Strömgren Sandh
Områdeschef Kultur och Ideell sektor
Regionalutveckling
Region Örebro Län

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Region Örebro län <[Region Örebro län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 5 februari 2024 08:06
Till: Hedfeldt Mona, Reg utv Kultur och ideell sektor <[e-postadress]>
Ämne: VB: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begär att få veta om NTF i Örebro län får pengar av regionen

Hej!

Till er för hantering.

.........................................
Med vänliga hälsningar
Kristina Berglund
Registrator
Regionservice, Region Örebro län
Postadress: Box 1613, 701 16 Örebro
Tfn 019-602 10 00
[Region Örebro län e-postadress för begäran om allmän handling]
http://www.regionorebrolan.se/

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lisa Johansson <[Registrators #2121 e-postadress]>
Skickat: den 4 februari 2024 15:00
Till: Region Örebro län <[Region Örebro län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begär att få veta om NTF i Örebro län får pengar av regionen

Observera: Det här e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför organisationen. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Region Örebro län,

Tack snälla så mycket för alla siffror!

Eftersom det på sista tiden skrivits mycket här på https://handlingar.se/ om de olika förbunden inom NTF och att de är polisanmölda för bidragsfusk och bedrägeri till exempel i detta ärende
https://handlingar.se/request/ntf_bedrag... och i detta https://handlingar.se/request/fraga_om_u... och i detta https://handlingar.se/request/verksamhet... skulle jag gärna vilja veta om ni från er sida får betala ut skattemedel som vi inom länet betalat in till en sådan organisation. Det framgår att alla polisanmäldes 2022 och att det pågår en förundersökning.

Personligen tycker jag inte att det ska tas av vår inbetalade skatt för att ges till såna som ingår i polisutredning för bedrägeri och bidragsfusk. Jag har också läst att regionen behöver spara in på mycket verksamhet men det kanske var tidigare.

Tack på förhand.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lisa Johansson

show quoted sections

Till Region Örebro län,

Tack igen för ett till svar!

Men jag förstår kanske inte riktigt en del av det.

Ni skriver "Om en polisutredning av en organisation som Region Örebro län har beviljat föreningsstöd kommer oss tillkännedom så vidtar vi åtgärder...". Men ni har ju nu fått veta att NTF i Örebro län faktiskt är polisanmält och också att en polisutredning faktiskt pågår och i det här ärendet https://handlingar.se/request/verksamhet... om ett annat NTF-förbund ju är till och med polisens ärendenummer angett. Såg ni det men svarade ändå som ni gjorde eller såg ni kanske inte just det?

Med vänlig hälsning,

Lisa Johansson

Region Örebro län

Tack för ditt mejl!

Det kommer att skickas vidare till rätt person som sedan återkommer till
dig.

Ärenden som rör dig som patient kan vi inte svara på via e-post. Du kan
heller inte boka eller avboka vårdbesök via denna e-postadress. För
patientärenden eller andra frågor som rör hälsa och sjukdom rekommenderar
vi att du använder [1]1177 e-tjänster som uppfyller de krav på säkerhet
och sekretess som ställs inom vården.

Denna e-postadress är inte sekretesskyddad och all konversation till
adressen räknas som allmän handling.

Med vänlig hälsning,

Registrator

Region Örebro län

Postadress: Box 1613, 701 16 Örebro

[2]www.regionorebrolan.se

Detta är ett automatiskt svar

References

Visible links
1. https://www.1177.se/Orebrolan
2. http://www.regionorebrolan.se/

Till Region Örebro län,

Hej igen

Nu har det faktiskt gått en hel månad sedan ni skrev att "rätt person" skulle återkomma till mig. En hel månad! Tycker ni att det är rimligt?

Läste ni överhuvudtaget infornationen jag hänvisade till, där ganska samma fråga ställts till region Västernorrland? Ett citat: "Ärendenumret hos bedrägeriroteln vid Stockholmspolisen är 5000-K495014-22. Den anmälan omfattar både riksorganisationen NTF som försattes i konkurs 2022 och alla tio regionala NTF-förbund."

Enligt sidan https://ntf.se/ är ett av dessa tio förbund NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland. Är det den som ni har gett våra skattepengar?

Om ni läser lite här på Handlingar.se kan ni se att Trafikverket som blev offer för bidragsfusket, men mest är det ju vi skattebetalare inte svarar på frågan om varför inte också de polisanmälde alla regionala NTF-förbund. Det misstänks tydligen vänskapskorruption också framgår det. Men jag själv bryr mig mest om vad mina egna skattepengar går till och jag har aldrig tjänat så mycket så jag fått betala statlig skatt, bara till kommunen och landstinget eller regionen är det väl nu.

Om ni inte tycker att ni har tillräckligt med information för att stoppa utbetalningarna av mina och andras skattepengar till organisationen är det väl bara att ni själva läser rapporterna där deras bidragsfusk redovisas? Jag gav för er ju redan för över en månad sedan flera ärenden här på Handlingar.se där allt framgår. Där finns bevis så det räcker och blir över gott och väl. Och det är jättetydligt att de har fuskat när de har lämnat uppgifter om arbetstid i projekt som de fått bidrag till. Massor mer än de har haft rätt till framgår hur tydligt som helst!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lisa Johansson

Region Örebro län

Tack för ditt mejl!

Det kommer att skickas vidare till rätt person som sedan återkommer till
dig.

Ärenden som rör dig som patient kan vi inte svara på via e-post. Du kan
heller inte boka eller avboka vårdbesök via denna e-postadress. För
patientärenden eller andra frågor som rör hälsa och sjukdom rekommenderar
vi att du använder [1]1177 e-tjänster som uppfyller de krav på säkerhet
och sekretess som ställs inom vården.

Denna e-postadress är inte sekretesskyddad och all konversation till
adressen räknas som allmän handling.

Med vänlig hälsning,

Registrator

Region Örebro län

Postadress: Box 1613, 701 16 Örebro

[2]www.regionorebrolan.se

Detta är ett automatiskt svar

References

Visible links
1. https://www.1177.se/Orebrolan
2. http://www.regionorebrolan.se/

Region Örebro län

Hej!
Tack för ditt mail .
Arbete pågår att handlägga ärendets fråga .
Tyvärr kommer detta att ta lite tid eftersom vi behöver säkerställa fakta med myndigheter .
Om vi kan konstatera efter handläggning under våren att det finns oegentligheter så finns en klausul om återbetalningsskyldighet i våra riktlinjer för föreningsbidrags stöd samt att ärendet ska tas upp i ansvarig nämnd .

Mvh
Katarina Strömgren Sandh
Områdeschef Kultur och Ideell sektor
Region Örebro län

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lisa Johansson <[Registrators #2121 e-postadress]>
Skickat: den 6 mars 2024 14:52
Till: Region Örebro län <[Region Örebro län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begär att få veta om NTF i Örebro län får pengar av regionen

Observera: Det här e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför organisationen. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Region Örebro län,

Hej igen

Nu har det faktiskt gått en hel månad sedan ni skrev att "rätt person" skulle återkomma till mig. En hel månad! Tycker ni att det är rimligt?

Läste ni överhuvudtaget infornationen jag hänvisade till, där ganska samma fråga ställts till region Västernorrland? Ett citat: "Ärendenumret hos bedrägeriroteln vid Stockholmspolisen är 5000-K495014-22. Den anmälan omfattar både riksorganisationen NTF som försattes i konkurs 2022 och alla tio regionala NTF-förbund."

Enligt sidan https://ntf.se/ är ett av dessa tio förbund NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland. Är det den som ni har gett våra skattepengar?

Om ni läser lite här på Handlingar.se kan ni se att Trafikverket som blev offer för bidragsfusket, men mest är det ju vi skattebetalare inte svarar på frågan om varför inte också de polisanmälde alla regionala NTF-förbund. Det misstänks tydligen vänskapskorruption också framgår det. Men jag själv bryr mig mest om vad mina egna skattepengar går till och jag har aldrig tjänat så mycket så jag fått betala statlig skatt, bara till kommunen och landstinget eller regionen är det väl nu.

Om ni inte tycker att ni har tillräckligt med information för att stoppa utbetalningarna av mina och andras skattepengar till organisationen är det väl bara att ni själva läser rapporterna där deras bidragsfusk redovisas? Jag gav för er ju redan för över en månad sedan flera ärenden här på Handlingar.se där allt framgår. Där finns bevis så det räcker och blir över gott och väl. Och det är jättetydligt att de har fuskat när de har lämnat uppgifter om arbetstid i projekt som de fått bidrag till. Massor mer än de har haft rätt till framgår hur tydligt som helst!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lisa Johansson

show quoted sections

Till Region Örebro län,

Hej igen, nu har det nästan gått 6 veckor, uppfattade att ni skulle svara mig. Var det kanske en missuppfattning?

Kan i alla fall ge ett tips om ett helt nytt och väldigt utförligt inlägg som skrevs här av en Eva Svensson. Mycket läsvärt ävne om sopröket rä ganska avancerat.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lisa Johansson

Region Örebro län

Tack för ditt mejl!

Det kommer att skickas vidare till rätt person som sedan återkommer till
dig.

Ärenden som rör dig som patient kan vi inte svara på via e-post. Du kan
heller inte boka eller avboka vårdbesök via denna e-postadress. För
patientärenden eller andra frågor som rör hälsa och sjukdom rekommenderar
vi att du använder [1]1177 e-tjänster som uppfyller de krav på säkerhet
och sekretess som ställs inom vården.

Denna e-postadress är inte sekretesskyddad och all konversation till
adressen räknas som allmän handling.

Med vänlig hälsning,

Registrator

Region Örebro län

Postadress: Box 1613, 701 16 Örebro

[2]www.regionorebrolan.se

Detta är ett automatiskt svar

References

Visible links
1. https://www.1177.se/Orebrolan
2. http://www.regionorebrolan.se/

Region Örebro län

Hej Lisa och tack för att du hör av dig. Jag svarar på ditt mail för
Region Örebro läns räkning angående NTF Sörmland-Örebro-Östergötland.

 

Den 7 februari fick du svar på frågan om hur vi hanterar situationen med
polisanmälan mot NTF Riks och den 6 mars fick du ytterligare information
att vi följer den här frågan, men att det tar lite tid eftersom frågan om
bedrägerier eller andra brott ligger hos andra myndigheter. Om jag ska
sammanfatta vår hantering av detta ytterligare ser det ut såhär:

 

 1. Vi följer den här frågan och har varit kontakt med både polis och NTF
Sörmland-Örebro-Östergötland.
 2. Vi har inte tagit del av några handlingar eller någon information från
polis, NTF eller Trafikverket som påverkar vårt stöd till NTF
Sörmland-Örebro-Östergötland.
 3. Om något framkommer som förändrar vår bedömning har vi stöd i våra
riktlinjer för att kräva pengar tillbaka från NTF
Sörmland-Örebro-Östergötland.

 

Jag kan tillägga att vad som skrivs i ett forum på internet är inget vi
kan lägga till grund för några ställningstaganden i den här frågan.

 

Hoppas detta var svar på dina frågor.

 

 

Med vänlig hälsning.

 

--------------------------------------------
Isak Bergström

Utvecklingsledare musik, stöd och handläggning

Regional utveckling, område kultur och ideell sektor

Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro

Tel: 019-602 73 55

[e-postadress]
[1]www.regionorebrolan.se

 

References

Visible links
1. http://www.regionorebrolan.se/

Till Region Örebro län,

Tack för informationen.

Då begär jag att få ta del av er kommunikation i just det här ärendet med både NTF Sörmland-Örebro-Östergötland och Polismyndigheten. Antar att det handlar om e-post.

Att kalla Handlingar.se för det ni gjorde ("forum på internet”) tycker jag inte är särskilt schysst mot dem som lagt en massa tid och kraft på att underlätta för samhällsengagerade som jag själv att begära ut handlingar och annan information från alla myndigheter enligt offentlighetsprincipen. Det är ju en funktion som byggts för just det syftet. Ni kanske inte förstått att allt ni skriver till mig direkt kan läsas av alla människor?

Man ser det man vill se är ju ett talesätt. Och ni ger mig tyvärr intrycket att det gäller er väldigt mycket. Jag har ju sagt att de viktiga rapporterna har gjorts tillgängliga för alla här av Trafikverket. Att ni då skriver ”Vi har inte tagit del av några handlingar…” känns ju jättekonstigt då. Ni har väl i alla fall sett att åtminstone ett NTF-förbund erkände fusket? https://sverigesradio.se/artikel/ntf-ska....

Men om också NTF Sörmland-Örebro-Östergötland skulle erkänna sitt eget flermiljonfusk, skulle det verkligen göra någon skillnad för er? Ni skulle kanske fortsätta betala ut bidrag till organisationen ändå tolkar jag det ni skriver. Fel?

NTF i Örebro län begick ju precis samma brottsliga handlingar som dem i Skaraborg. Ni skriver ” Vi har inte tagit del av några handlingar eller någon information från polis, NTF eller Trafikverket som påverkar vårt stöd till NTF Sörmland-Örebro-Östergötland.” Det skriver ni fast det så tydligt framgår att dom och alla de andra organisationerna inom NTF-kretsen fuskade med statliga bidrag värt väldans många miljoner skattekronor. Det framgår både i Trafikverkets egen rapport och i den de beställde av Ernst & Young. Båda är allmänna handlingar och har ju också lämnats ut av Trafikverket flera gånger om har jag sett.

Som ni därför själva kunnat läsa är den enda anledningen att Trafikverket inte polisanmälde dessa var att de inte hade avtal eller samverkan med dessa utan enbart med NTF Riks, som de ju polisanmälde. Alltså inte att de organisationerna var oskyldiga på något sätt, utan bara att de inte hade något att göra med Trafikverket rent formellt. Och det är ju framförallt det som många försöker få Trafikverket att förstå att det var ett jättesvagt och oansvarigt skäl att inte polisanmäla NTF Sörmland-Örebro-Östergötland och de andra NTF-förbunden. Som ni själva kan se här i de olika myndighetsärendena om NTF har Trafikverket svarat säkert minst fem olika personer samma sak. Trots att det så klart inte är ett gitligt skäl att inte polisanmäla någon som skäl våra skattepengar! Polisanmäla och återkräva förskingrade pengar måste de så klart göra när de är en stor myndighet och ansvarar för våra skattepengar. Men glöm inte att NTF Sörmland-Örebro-Östergötland ändå är polisanmälda för sina bidragsfusk men bara av en privatperson har det framgått.

Nu ser jag fram mot att få läsa vad ni pratat med NTF Sörmland-Örebro-Östergötland och Polismyndigheten om med anledning av mina frågor till er. Fattar dock inte varför ni frågar de förstnämnda. Klart att de bara kommer att fortsätta hävda att de inte gjort något fel. Men det framgår som sagt tydligt i rapporterna att de inte talar sanning om de hävdar det. Skulle ni kanske vilja ha en läsanvisning för att snabbt kunna hitta bevisen? Ni skulle också kunna få ett annat tips. Läs det som en jurist skrev för bara 4 dagar sen, det är ju en allmän handling precis lika mycket som er och min kommunikation: https://handlingar.se/request/utredninga...
Ni skulle kunna börja på stycket som börjar med ”Vad gäller de regionala NTF-förbunden” och åtminstone 4 stycken framåt.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lisa Johansson

Region Örebro län

Tack för ditt mejl!

Det kommer att skickas vidare till rätt person som sedan återkommer till
dig.

Ärenden som rör dig som patient kan vi inte svara på via e-post. Du kan
heller inte boka eller avboka vårdbesök via denna e-postadress. För
patientärenden eller andra frågor som rör hälsa och sjukdom rekommenderar
vi att du använder [1]1177 e-tjänster som uppfyller de krav på säkerhet
och sekretess som ställs inom vården.

Denna e-postadress är inte sekretesskyddad och all konversation till
adressen räknas som allmän handling.

Med vänlig hälsning,

Registrator

Region Örebro län

Postadress: Box 1613, 701 16 Örebro

[2]www.regionorebrolan.se

Detta är ett automatiskt svar

References

Visible links
1. https://www.1177.se/Orebrolan
2. http://www.regionorebrolan.se/

Region Örebro län

2 Attachments

Hej igen Lisa, återigen tack för att du hör av dig. Här kommer de
efterfrågade handlingarna.

 

 1. Svar från polisen till NTF Sörmland-Örebro-Östergötland
 2. Mail från NTF till Region Örebro län med ett svar de fått från polisen
som bilaga

 

Vår kontakt med polismyndigheten skedde per telefon och även NTF
Sörmland-Örebro-Östergötland har vi varit i kontaktat med huvudsakligen
per telefon. Den enda mailkorrespondens som finns är alltså den bifogade,
där NTF regionalt skickat oss det svar de fått från polismyndigheten när
de själva vände sig dit för att försöka få reda på om de var polisanmälda.

 

Min avsikt var inte att förminska syftet eller betydelsen av det forum du
hänvisar till. Fortsatt är det dock så att om någon skriver något på det
forumet så är det inte i sig ett underlag vi kan lägga till grund för en
åtgärd i den här frågan annat än de efterforskningar vi redan gjort. Det
gäller även om någon som skriver på forumet är jurist eller anser sig
kunna bevisa att brott begåtts.

 

 

Med vänlig hälsning

 

--------------------------------------------
Isak Bergström

Utvecklingsledare musik, stöd och handläggning

Regional utveckling, område kultur och ideell sektor

Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro

Tel: 019-602 73 55

[e-postadress]
[1]www.regionorebrolan.se

 

References

Visible links
1. http://www.regionorebrolan.se/

Till Region Örebro län,

Tack för informationen, även om den inte tillförde något.

Jag får väl lite skylla mig själv för att jag ledde in er på detta med polisanmälningar. Men eftersom vem som helst har möjlighet och rätt att polisanmäla vem som helst är det ju inte alls det som är det viktiga i det här fallet. Det viktiga är väl ändå om de ni ger en massa skattepengar i bidrag tidigare har begått brott i sådana sammanhang eller inte. Jag förstår faktiskt inte vad som föranledde er att kontakta NTF-förbundet ifråga, vad hoppades ni med det? Och Polisen? Ni har ju dessutom inte kontaktat den enhet där ärendet ligger utan bara er region uppfattar jag! Som har framgått bland annat av handlingarna som Justitieombudsmannen offentliggjort (deras diarienummer är 8958-2022, har det framgått) är som jag själv skrev 6 mars "Ärendenumret hos bedrägeriroteln vid Stockholmspolisen är 5000-K495014-22. Den anmälan omfattar både riksorganisationen NTF som försattes i konkurs 2022 och alla tio regionala NTF-förbund."

Ni har väl ändå vid detta lag sett till att läsa Trafikverkets egen rapport om NTF-bedrägeriet? Åtminstone avsnitten som avslöjar hur de regionala förbunden medverkat i bedrägeriet? Men som bara ett av dem faktiskt erkände offentligt (i radiointervjun ni fick i torsdags!
https://sverigesradio.se/artikel/ntf-ska...)

I det granskade projektet framgår ju under avsnitt 4.1 att NTF i Örebro län fuskade ännu mer än NTF Skaraborg!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lisa Johansson

Region Örebro län

Tack för ditt mejl!

Det kommer att skickas vidare till rätt person som sedan återkommer till
dig.

Ärenden som rör dig som patient kan vi inte svara på via e-post. Du kan
heller inte boka eller avboka vårdbesök via denna e-postadress. För
patientärenden eller andra frågor som rör hälsa och sjukdom rekommenderar
vi att du använder [1]1177 e-tjänster som uppfyller de krav på säkerhet
och sekretess som ställs inom vården.

Denna e-postadress är inte sekretesskyddad och all konversation till
adressen räknas som allmän handling.

Med vänlig hälsning,

Registrator

Region Örebro län

Postadress: Box 1613, 701 16 Örebro

[2]www.regionorebrolan.se

Detta är ett automatiskt svar

References

Visible links
1. https://www.1177.se/Orebrolan
2. http://www.regionorebrolan.se/

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Lisa Johansson please sign in and let everyone know.