Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Begär att få veta om NTF i Örebro län får pengar av regionen'.

Bergström Isak, Reg utv Kultur och ideell sektor
Från:
Hedfeldt Mona, Reg utv Kultur och ideel  sektor
Skickat:
den 19 april 2024 11:11
Till:
Bergström Isak, Reg utv Kultur och ideel  sektor
Ämne:
FW: NTF
Bifogade filer:
Polisen.pdf
 
 
 
 
Skickat från min Galaxy 
 
 
-------- Originalmeddelande -------- 
Från: Lars Nordquist <xxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx> 
Datum: 2024-03-11 15:03 (GMT+01:00) 
Til : "Hedfeldt Mona, Reg utv Kultur och ideel  sektor" <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Ämne: NTF 
 
Observera: Det här e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför organisationen. Klicka inte på länkar 
och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehål et är säkert. 
 
 
Hej 
Här kommer det jag har fått från Polisen. 
Skul e du kunna skicka det du det har fått, frågorna til  mig, jag tänker höra mig för hos polisen om hur det fungerar. 
 
Best regards 
Med massor av vänliga hälsningar 
 
Lars Nordquist 
Verksamhetsansvarig 
NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland 
E-post: xxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx 
Mob: +46(0)70-319 02 25 
NTF Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande. 
1


Ideel  idéburen organisation 
 
Det går inte att visa den länkade bilden. Filen kan ha flyttats, fått ett nytt namn el er tagits bort. Kontrol era att länken pekar på rätt fil och  
plats.
 
 
 
2