Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Lisa Johansson vänligen logga in och låt alla veta.

Begär att få veta om NTF i Örebro län får pengar av regionen

Vi väntar på Lisa Johansson för att läsa de senaste svaren och uppdatera deras statusar.

Till Region Örebro län,

Jag vill veta om NTF i länet sökt bidrag och om de fått något. Helst vill jag veta alla belopp de sökt och fått sedan 2016. Helst vill jag se skillnad mellan sökt och fått för varje år.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lisa Johansson

Region Örebro län

Tack för ditt mejl!

Det kommer att skickas vidare till rätt person som sedan återkommer till
dig.

Ärenden som rör dig som patient kan vi inte svara på via e-post. Du kan
heller inte boka eller avboka vårdbesök via denna e-postadress. För
patientärenden eller andra frågor som rör hälsa och sjukdom rekommenderar
vi att du använder [1]1177 e-tjänster som uppfyller de krav på säkerhet
och sekretess som ställs inom vården.

Denna e-postadress är inte sekretesskyddad och all konversation till
adressen räknas som allmän handling.

Med vänlig hälsning,

Registrator

Region Örebro län

Postadress: Box 1613, 701 16 Örebro

[2]www.regionorebrolan.se

Detta är ett automatiskt svar

References

Visible links
1. https://www.1177.se/Orebrolan
2. http://www.regionorebrolan.se/

Region Örebro län

Hej Lisa,

 

Här kommer svar på din fråga.

 

NTF har sökt och fått föreningsstöd från Region Örebro än.

 

Här är uppgifterna som du önskade.

 

Sökt Beviljat
2016 250 000 102 000
2017 290 000 112 000
2018 290 000 114 000
2019 250 000 115 000
2020 275 000 115 000
2021 275 000 115 000
2022 450 000 115 000
2023 300 000 115 000
2024 300 000 115 000

 

/Mona

 

Från: Region Örebro län <[Region Örebro län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 29 januari 2024 08:03
Till: Hedfeldt Mona, Reg utv Kultur och ideell sektor
<[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begär att få veta om NTF
i Örebro län får pengar av regionen
Prioritet: Hög

 

 

 

Hej,

 

Bifogar inkommen begäran om allmän handling för besvarande/åtgärd direkt
till frågeställaren.

 

Här hittar du regler för utlämnande av allmän handling:

Regler för utlämnande av allmänna handlingar (orebroll.se)

 

Här hittar du regler för utlämnande av e-post och e-postloggar:

Utlämnande av e-post (orebroll.se)

 

En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som
möjligt, normalt samma dag.

 

Det är handläggaren för ärendet (eller för den utsedd) som besvarar, gör
sekretessprövning samt lämnar ut begärda handlingar och uppgifter.

 

Var vänlig meddela omgående registraturen om begäran har skickats till fel
avdelning/person.

 

.........................................

Med vänliga hälsningar

Annicka Bodin

Registrator

Regionarkiv och registratur

Regionservice, Region Örebro län

Besök: Fabriksgatan 22, vån 6

Tfn 019-602 17 43 (vardagar kl.9-12)

[1][e-postadress]

[2]www.regionorebrolan.se

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lisa Johansson <[3][Registrators #2121 e-postadress]>
Skickat: den 27 januari 2024 13:00
Till: Region Örebro län <[4][Region Örebro län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begär att få veta om NTF i
Örebro län får pengar av regionen

 

Observera: Det här e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför
organisationen. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte
känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

 

 

Till Region Örebro län,

 

Jag vill veta om NTF i länet sökt bidrag och om de fått något. Helst vill
jag veta alla belopp de sökt och fått sedan 2016. Helst vill jag se
skillnad mellan sökt och fått för varje år.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Lisa Johansson

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[5]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[6][Registrators #2121 e-postadress]

 

Är [7][Region Örebro län e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Region Örebro län? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[8][e-postadress]:

[9]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[10]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.regionorebrolan.se/
3. mailto:[Registrators #2121 e-postadress]
4. mailto:[Region Örebro län e-postadress för begäran om allmän handling]
5. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
6. mailto:[Registrators #2121 e-postadress]
7. mailto:[Region Örebro län e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://handlingar.se/change_request/new...
10. https://handlingar.se/help/officers

Till Region Örebro län,

Tack snälla så mycket för alla siffror!

Eftersom det på sista tiden skrivits mycket här på https://handlingar.se/ om de olika förbunden inom NTF och att de är polisanmölda för bidragsfusk och bedrägeri till exempel i detta ärende
https://handlingar.se/request/ntf_bedrag... och i detta https://handlingar.se/request/fraga_om_u... och i detta https://handlingar.se/request/verksamhet... skulle jag gärna vilja veta om ni från er sida får betala ut skattemedel som vi inom länet betalat in till en sådan organisation. Det framgår att alla polisanmäldes 2022 och att det pågår en förundersökning.

Personligen tycker jag inte att det ska tas av vår inbetalade skatt för att ges till såna som ingår i polisutredning för bedrägeri och bidragsfusk. Jag har också läst att regionen behöver spara in på mycket verksamhet men det kanske var tidigare.

Tack på förhand.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lisa Johansson

Region Örebro län

Tack för ditt mejl!

Det kommer att skickas vidare till rätt person som sedan återkommer till
dig.

Ärenden som rör dig som patient kan vi inte svara på via e-post. Du kan
heller inte boka eller avboka vårdbesök via denna e-postadress. För
patientärenden eller andra frågor som rör hälsa och sjukdom rekommenderar
vi att du använder [1]1177 e-tjänster som uppfyller de krav på säkerhet
och sekretess som ställs inom vården.

Denna e-postadress är inte sekretesskyddad och all konversation till
adressen räknas som allmän handling.

Med vänlig hälsning,

Registrator

Region Örebro län

Postadress: Box 1613, 701 16 Örebro

[2]www.regionorebrolan.se

Detta är ett automatiskt svar

References

Visible links
1. https://www.1177.se/Orebrolan
2. http://www.regionorebrolan.se/

Region Örebro län

Hej!
I underlaget på forumet som du refererar till svarar Trafikverket att de har polisanmält NTF Riks eftersom det är den organisation som de samarbete och avtal med.

Om en polisutredning av en organisation som Region Örebro län har beviljat föreningsstöd kommer oss tillkännedom så vidtar vi åtgärder utifrån aktuell händelse och riktlinjer, vilket kan innebär återbetalningsskyldighet.

Mvh
Katarina Strömgren Sandh
Områdeschef Kultur och Ideell sektor
Regionalutveckling
Region Örebro Län

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Region Örebro län <[Region Örebro län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 5 februari 2024 08:06
Till: Hedfeldt Mona, Reg utv Kultur och ideell sektor <[e-postadress]>
Ämne: VB: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begär att få veta om NTF i Örebro län får pengar av regionen

Hej!

Till er för hantering.

.........................................
Med vänliga hälsningar
Kristina Berglund
Registrator
Regionservice, Region Örebro län
Postadress: Box 1613, 701 16 Örebro
Tfn 019-602 10 00
[Region Örebro län e-postadress för begäran om allmän handling]
http://www.regionorebrolan.se/

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lisa Johansson <[Registrators #2121 e-postadress]>
Skickat: den 4 februari 2024 15:00
Till: Region Örebro län <[Region Örebro län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begär att få veta om NTF i Örebro län får pengar av regionen

Observera: Det här e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför organisationen. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Region Örebro län,

Tack snälla så mycket för alla siffror!

Eftersom det på sista tiden skrivits mycket här på https://handlingar.se/ om de olika förbunden inom NTF och att de är polisanmölda för bidragsfusk och bedrägeri till exempel i detta ärende
https://handlingar.se/request/ntf_bedrag... och i detta https://handlingar.se/request/fraga_om_u... och i detta https://handlingar.se/request/verksamhet... skulle jag gärna vilja veta om ni från er sida får betala ut skattemedel som vi inom länet betalat in till en sådan organisation. Det framgår att alla polisanmäldes 2022 och att det pågår en förundersökning.

Personligen tycker jag inte att det ska tas av vår inbetalade skatt för att ges till såna som ingår i polisutredning för bedrägeri och bidragsfusk. Jag har också läst att regionen behöver spara in på mycket verksamhet men det kanske var tidigare.

Tack på förhand.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lisa Johansson

visa citerade sektioner

Till Region Örebro län,

Tack igen för ett till svar!

Men jag förstår kanske inte riktigt en del av det.

Ni skriver "Om en polisutredning av en organisation som Region Örebro län har beviljat föreningsstöd kommer oss tillkännedom så vidtar vi åtgärder...". Men ni har ju nu fått veta att NTF i Örebro län faktiskt är polisanmält och också att en polisutredning faktiskt pågår och i det här ärendet https://handlingar.se/request/verksamhet... om ett annat NTF-förbund ju är till och med polisens ärendenummer angett. Såg ni det men svarade ändå som ni gjorde eller såg ni kanske inte just det?

Med vänlig hälsning,

Lisa Johansson

Region Örebro län

Tack för ditt mejl!

Det kommer att skickas vidare till rätt person som sedan återkommer till
dig.

Ärenden som rör dig som patient kan vi inte svara på via e-post. Du kan
heller inte boka eller avboka vårdbesök via denna e-postadress. För
patientärenden eller andra frågor som rör hälsa och sjukdom rekommenderar
vi att du använder [1]1177 e-tjänster som uppfyller de krav på säkerhet
och sekretess som ställs inom vården.

Denna e-postadress är inte sekretesskyddad och all konversation till
adressen räknas som allmän handling.

Med vänlig hälsning,

Registrator

Region Örebro län

Postadress: Box 1613, 701 16 Örebro

[2]www.regionorebrolan.se

Detta är ett automatiskt svar

References

Visible links
1. https://www.1177.se/Orebrolan
2. http://www.regionorebrolan.se/

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Lisa Johansson vänligen logga in och låt alla veta.