Utdrag om barnkonventionen, barnrätt, våld mellan barn, statistik om barn utifrån ett barnrättsperspektiv

Begäran blev delvis framgångsrik.

Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommun,

Jag önskar utdrag ur diariet (lista på relevanta handlingar) på allt som har med barnkonventionen, barnrätt, våld mellan barn, enkäter till barn och våld i nära relationer där barn finns i kommunen.

Jag är särskild intresserad av enkäter som gjorts flera år i rad så jag kan se hur utvecklingen är inom området och era verksamheter som möter barn härunder skolorna och socialtjänsten.

Jag är även intresserat av handlingar som rör de 5 mål som nämns i En uppväxt fri från våld - En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn SOU 2022:70 (se länk nedan) och hur kommunen jobbar med dessa mål.

Bakgrund:
https://www.barnombudsmannen.se/stod-och...
https://www.barnombudsmannen.se/stod-och...
https://www.regeringen.se/rattsliga-doku...
mål 1 – Våld mot barn ska förebyggas
mål 2 – Barns våldsutsatthet ska upptäckas
mål 3 – Barn ska få det skydd och stöd samt den behandling de har rätt till
mål 4 – Barns rättigheter i brottmålsprocessen ska tillgodoses
mål 5 – Kunskaps- och metodutvecklingen ska stärkas

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

kommun@harnosand.se, Härnösands kommun

5 Bilagor

Hej

Angående er begäran om utlämnande av utdrag ur diariet på allt som har med barnkonventionen, barnrätt, våld mellan barn, statistik om barn utifrån ett barnrättsperspektiv. Ett särskilt intresse ses i enkäter " flera år i rad så jag kan se hur utvecklingen är inom området och era verksamheter som möter barn härunder skolorna och socialtjänsten."

Vi har inga enkäter av den sorten som efterfrågas.

Begäran har hanterat de sökord som begäran utgår ifrån. Härnösands kommun har arbetat med och har dokument rörande våld i nära relationer, där barn ingår. Dessa är inte inkluderade i utlämnandet, då frågan specifikt gällde de begrepp som angavs i begäran.

Med vänliga hälsningar

Härnösands kommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2135 e-postadress]>
Skickat: den 16 februari 2024 14:26
Till: [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Utdrag om barnkonventionen, barnrätt, våld mellan barn, statistik om barn utifrån ett barnrättsperspektiv

Till Härnösands kommun,

Jag önskar utdrag ur diariet (lista på relevanta handlingar) på allt som har med barnkonventionen, barnrätt, våld mellan barn, enkäter till barn och våld i nära relationer där barn finns i kommunen.

Jag är särskild intresserad av enkäter som gjorts flera år i rad så jag kan se hur utvecklingen är inom området och era verksamheter som möter barn härunder skolorna och socialtjänsten.

Jag är även intresserat av handlingar som rör de 5 mål som nämns i En uppväxt fri från våld - En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn SOU 2022:70 (se länk nedan) och hur kommunen jobbar med dessa mål.

Bakgrund:
https://www.barnombudsmannen.se/stod-och...
https://www.barnombudsmannen.se/stod-och...
https://www.regeringen.se/rattsliga-doku...
mål 1 – Våld mot barn ska förebyggas
mål 2 – Barns våldsutsatthet ska upptäckas mål 3 – Barn ska få det skydd och stöd samt den behandling de har rätt till mål 4 – Barns rättigheter i brottmålsprocessen ska tillgodoses mål 5 – Kunskaps- och metodutvecklingen ska stärkas

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2135 e-postadress]

Är [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Härnösands kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------