Önskar två pdf-rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska oegentligheter

Begäran blev delvis framgångsrik.

Till Trafikverket,

Jag önskar i pdf-format två rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska oegentligheter. Den ena ska ha upprättats av internrevisionen hos Trafikverket den andra av Ernst & Young på uppdrag av Trafikverket. Enligt den information jag fått ska Trafikverkets egen ha bkivit klar i mars 2022 och den de beställde av Ernst & Young i juni 2022.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning, Hugo Johansson

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

utlamnanden@trafikverket.se, Trafikverket

Hej!

Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande två
rapporter" har fått ärendenummer TRV 2023/113107.

Vi tar ut en avgift enligt avgiftsförordningen. Det kostar ingenting att
begära ut upp till nio sidor om materialet är analogt. Detsamma gäller upp
till nio filer om materialet är digitalt. Den tionde sidan eller filen
kostar 50 kronor, och därefter kostar det 2 kronor per sida eller fil.

Detta är ett automatiskt svar, vi svarar på ditt ärende så snart som
möjligt.

Med vänlig hälsning,

Trafikverket
[1]www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
[2][e-postadress]

References

Visible links
1. http://www.trafikverket.se/
2. mailto:[e-postadress]

Trafikverket

3 Bilagor

Hej!

 

Till utlämnade-funktionen: detta mejl kan läggas till TRV 2023/113107.
Därefter kan ärendet stängas.

 

Bifogar besked om din begäran och de rapporter du vill få ut.

 

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Till Trafikverket,

Hej och tack för huvudrapporterna jag begärde.
Men jag saknar ännu de två bilagorna till Trafikverkets egen rapport som jag också begärde.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Trafikverket

Hej!

 

Till utlämnade-funktionen: detta mejl kan läggas till TRV 2023/113107.

 

Du skrev i ditt mejl den 15 november om din begäran om utlämnade av
allmänna handlingar TRV 2023/113107 ”Men jag saknar ännu de två bilagorna
till Trafikverkets egen rapport som jag också begärde”.

 

Jag kan se att du den 25 oktober skrev ”Jag önskar i pdf-format två
rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om
ekonomiska oegentligheter. Den ena ska ha upprättats av internrevisionen
hos Trafikverket den andra av Ernst & Young på uppdrag av Trafikverket.
Enligt den information jag fått ska Trafikverkets egen ha bkivit klar i
mars 2022 och den de beställde av Ernst & Young i juni 2022”.

 

Dessa två rapporter har jag skickat till dig. Således vet jag inte vilka
bilagor du åsyftar?

 

 

 

 

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Till Trafikverket,

Hej igen,

Möjligen gjorde jag något fel i ert system som jag upplever som ganska krångligt.

Det jag skrev måhända på fel sätt var att jag även önskar de två bilagor som jag har fått information att de ska finnas till den rapport som internrevisionen för Trafikverket tagit fram och som jag fått. Tack för den och Ernst & Youngs. Den information jag fått säger att de bara ska heta Bilaga A och Bilaga B.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Trafikverket

5 Bilagor

Till utlämnade-funktionen: detta mejl kan läggas till TRV 2023/113107.

 

Bifogar besked om din begäran och de bilagor du begärde få utlämnade.

 

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Till Trafikverket,

Tack för filerna.

Jag vill även ha den ni kallar Bilaga A. Jag uppfattar att den hör till internrevisionens egen rapport.

Jag förstår inte riktigt det ni skriver om filer på dropbox men tolkr det som att jag måste betala om jag begär filer därifrån. Det är jag inte beredd att göra. Som pensionär har man det inte så fett i dessa tider. Men jag tycker det är märkligt att ni räknar med de två filerna som heter Besked bland de nio som jag har rätt till utan kostnad. Det som står i dem kunde ju ha skrivits här i er meddelandefunktion.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Trafikverket

Hej!

 

För att förtydliga kring det du skriver så kommer jag under morgondagen
att skicka iväg de filer som det ska göras en sekretessprövning på. Du
kommer då att ha fått nedan handlingar där varje handling är en fil.
Således har jag inte räknat de två besked som filer utan det har jag
räknat utöver de handlingar vi har skickat/kommer att skicka. När jag gör
nedan sammanställning så ser jag att det korrekta är att du nu har fått
nio filer och inte åtta filer som jag skrev i föregående mejl.

 

 1. Rapport från Internrevisionen
 2. Rapport från EY
 3. Bilaga B (maskad)
 4. Bilaga 2 detaljerad budget
 5. Bilaga 3 fakturering 2019
 6. Avtal mätningar
 7. Bilaga A (maskad)
 8. Visselblåsningen (maskad)
 9. Bilaga till visselblåsning (maskad)

 

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Trafikverket

3 Bilagor

Hej!

 

Bifogar de handlingar/filer som jag har nämnt i besked 2.

 

Till utlämnade-funktionen: detta mejl kan läggas till TRV 2023/113107.
Därefter kan ärendet stängas.

 

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Till Trafikverket,

Tack så mycket även för de kompletterande fierna.

Jag blir inte riktigt klok på det som sägs om sms till och från någon Anna Lundin och som jhag uppfattar är en del av innehållet i bilaga A. Jag har inte fått något dokument som innehåller sms. Kan jag få det? Om jag betalar 50 kronor?

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Trafikverket

Till utlämnade-funktionen: detta mejl kan läggas till TRV 2023/113107

 

Hej!

 

Anna Lundin var en tidigare kollega på Internrevisionen. Jag skrev
följande information i besked två till dig.

 

I samband med att du gjorde din begäran om utlämnade av allmän handling
fick du följande information. Vi tar ut en avgift enligt
avgiftsförordningen. Det kostar ingenting att begära ut upp till nio sidor
om materialet är analogt. Detsamma gäller upp till nio filer om materialet
är digitalt. Den tionde sidan eller filen kostar 50 kronor, och därefter
kostar det 2 kronor per sida eller fil. Om du begär ut ytterligare
handlingar som överstiger nio filer så behöver vi ditt personnummer, namn
och adressuppgift för att kunna upprätta en faktura. Du har fått nio filer
skickade till dig. Det innebär att det blir en kostnad för dig om
ytterligare handlingar begärs ut.

 

Jag skrev också i besked två till dig om sms.

 

Underlagen i sms innefattar 34 filer där urklipp av sms finns. Den
information som Internrevisionen ansåg vara viktigt i underlagen från
dropbox och från sms finns med i den rapport från Internrevisionen som du
har fått. Du får höra av dig igen om du begär ut underlagen från dropbox
och från sms då det i så fall blir förknippat med en kostnad för dig.
Dessutom kommer de underlagen av bli föremål för prövning av ovan nämnda
sekretess. Då materialet är relativt omfattande så kan det komma att ta
tid att göra sekretessprövningen. 

 

Sammanfattningsvis om du begär ut sms så blir det en kostnad först för fil
nr 10 med 50 kr och resterande filer 2 kr st. Men för att kunna skicka ut
en faktura behöver vi ditt personnummer, namn och adressuppgift.

 

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Till Trafikverket,

Jag ber så mycket ursäkt. Slarvigt av mig men det var mycket text att läsa. Förlåt.

Då är jag nöjd och får tacka för tålmodigt bemötande.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Till Trafikverket,

Jag tycker fortfarande att detta system är krångligt och det har hänt flera gånger att jag tvingats skriva om efter att det jag skrivit bara tycks ha gått upp i rök. Jag skickade nyss en fråga avsedd för Internrevisionen eller kanske ännu hellre den avdelning som blev drabbad av bidragsfusket som kortfattat kan sammanfattas:

Varför polisanmälde Trafikverket inte de regionala NTF-förbunden utan bara huvudförbundet NTF ("NTF riks" som det står i rapporten) - trots att det så tydligt framgår av dokumentationen jag fått ut att även de regionala förbunden deltog aktivt i både bedrägeriet och framförallt i att försöka dälja det genom att redovisa kraftigt upptrissade uppgifter om sina arbetsinsatser i de granskade projekten?

Jag skrev nu detta igen eftersom jag fick känslan att det jag först skrev bara försvann.

Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson

Trafikverket

Hej Hugo!

 

Det är vi på Internrevisionen som har till uppgift att hantera
visselblåsningar riktade mot Trafikverket. Vi är också de som utreder
eller leder utredningar i de fall vi beslutar om utredning. Jag tolkade
meddelandet från Kundtjänst som att du begärde ut rapporten men av texten
framgår att du redan tagit del av den. Säg till om vi ska förse dig med
den.

 

När en utredning väl är genomförd lämnas den över till ansvarig chef som
med stöd av verksjurister, HR-specialister och liknande beslutar om
eventuella åtgärder. I detta fall är Marie Hagberg Backlund ansvarig chef
på avdelningsnivå. Förutom Kundtjänst får hon en kopia så kan du se hennes
e-postadress. Om din fråga är den jag gulmarkerat så är det nog hon som är
bäst lämpad att svara på den. Det är inget vi på Internrevisionen ska
svara på. Bekräfta gärna till Marie om det är själva beslutet efter
utredningen du är intresserad av.

 

Kundtjänst och Marie för kännedom.

 

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Med vänlig hälsning

 

Karl-Johan Johansson

Internrevisionschef

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-124 29 98

Mobil: 070-240 30 28

 

Trafikverket

781 89 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1

Telefon: 0771-921 921

[2]www.trafikverket.se

 

 

 

 

Från: Internrevision, IR <[e-postadress]>
Skickat: den 12 december 2023 11:52
Till: Eriksson Leif, IR <[e-postadress]>; Johansson
Karl-Johan, IR <[e-postadress]>; Timmersjö Caroline,
IR <[e-postadress]>
Ämne: VB: Angående ärende trv#1684993 hos Kundservice och Diarium

 

 

  ________________________________  

Från: Kundärende
Skickat: den 12 december 2023 11:52:17 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin,
Bern, Rom, Stockholm, Wien
Till: Internrevision, IR
Ämne: Angående ärende trv#1684993 hos Kundservice och Diarium

 

Hej!

Kan ni hjälpa till i detta ärende eller hänvisa mig rätt?

Tack på förhand.

 

Vi fick 2023-12-06 in detta ärende som vi behöver hjälp att besvara.
Alla kundfrågor ska hanteras skyndsamt enligt lagkrav och Trafikverket
egna servicemål.

Svara på ärendet genom att

1. svara direkt till kunden, med en kopia till oss, eller

2. svara oss så förmedlar vi svaret vidare.

Om du inte är rätt person att svara på ärendet, meddela då oss vem som kan
göra det istället.

 

Tänk på att inte ändra i ämnesfältet när du svarar på detta meddelande,
för att ditt svar ska hamna rätt.

 

Rubrik/Ämne:

 

Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Önskar två pdf-rapporter
upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska
oegentligheter

Vägnamn/Vägnummer:

Län/Kommun:

,

 

Beskrivning:

 

Till Trafikverket,
Jag tycker fortfarande att detta system är krångligt och det har hänt
flera gånger att jag tvingats skriva om efter att det jag skrivit bara
tycks ha gått upp i rök. Jag skickade nyss en fråga avsedd för
Internrevisionen eller kanske ännu hellre den avdelning som blev drabbad
av bidragsfusket som kortfattat kan sammanfattas:
Varför polisanmälde Trafikverket inte de regionala NTF-förbunden utan bara
huvudförbundet NTF ("NTF riks" som det står i rapporten) - trots att det
så tydligt framgår av dokumentationen jag fått ut att även de regionala
förbunden deltog aktivt i både bedrägeriet och framförallt i att försöka
dälja det genom att redovisa kraftigt upptrissade uppgifter om sina
arbetsinsatser i de granskade projekten?
Jag skrev nu detta igen eftersom jag fick känslan att det jag först skrev
bara försvann.
Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson

visa citerade sektioner

Till Trafikverket,

Tack Karl-Johan Johansson för ditt brev.

Men jag förstår nog inte riktigt. Du skriver att det ska finnas en e-postadress till den chef Marie Haglund Backlund som ska tagit beslutet om polisanmälan av NTF som jag uppfattar det.

Jag tolkar det skrivna som att jag nu ska vänta på ett svar från henne om varför Trafikverket bara polisanmälde NTF riks och inte några regionala förbund hos NTF trots att utredningarna som sagt viasr mycket klart att också de medverkade i bedrägeriet. Och det är ju också väldigt tydligt att de tjänat mycket mer än NTF på bidragsfuskandet. Men jag ser ingen e-poostadress till henne. Och jag kan inte heller se något gulmarkerat som du skriver om men om det är just denna fråga i min förra mening du avser är det ju frid och fröjd.

Jag hoppas nu att jag får svar snabbt från Marie Haglund Backlund. Kanske skulle du kunna kontrollfråga att att hon kan läsa mitt meddelande nu?

Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Trafikverket

1 Bilaga

Hej Marie!
Är du snäll och svarar Hugo på hans fråga nedan?
Hugo och Kundtjänst för kännedom.
Med vänlig hälsning
Kalle

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Kundärende <[e-postadress]>
Datum: 17 december 2023 15:48:18 CET
Till: Kundärende <[e-postadress]>
Ämne: Ärende trv#1684993

Re: Sv: Angående ärende trv#1684993 hos Kundservice och Diarium

 

Till Trafikverket,
Tack Karl-Johan Johansson för ditt brev.
Men jag förstår nog inte riktigt. Du skriver att det ska finnas en
e-postadress till den chef Marie Haglund Backlund som ska tagit beslutet
om polisanmälan av NTF som jag uppfattar det.
Jag tolkar det skrivna som att jag nu ska vänta på ett svar från henne om
varför Trafikverket bara polisanmälde NTF riks och inte några regionala
förbund hos NTF trots att utredningarna som sagt viasr mycket klart att
också de medverkade i bedrägeriet. Och det är ju också väldigt tydligt att
de tjänat mycket mer än NTF på bidragsfuskandet. Men jag ser ingen
e-poostadress till henne. Och jag kan inte heller se något gulmarkerat som
du skriver om men om det är just denna fråga i min förra mening du avser
är det ju frid och fröjd.
Jag hoppas nu att jag får svar snabbt från Marie Haglund Backlund. Kanske
skulle du kunna kontrollfråga att att hon kan läsa mitt meddelande nu?
Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson
Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.
Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson

visa citerade sektioner

Trafikverket

Hej Karl-Johan,

 

Jag svarar på detta.

 

Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 2 Intern

Lev väl,

Marie Hagberg Backlund
Avdelningschef Transportkvalitet

 

[1][e-postadress]
Direkt: 010-123 00 64
Mobil: 0702-79 59 26

Trafikverket
Solna Strandväg 98

171  54 Solna

Besöksadress: Solna Strandväg 98
Telefon: 0771-921 921
[2]trafikverket.se

[3]Facebook I [4]YouTube I [5]Twitter I [6]LinkedIn I [7]Instagram

 

Från: Johansson Karl-Johan, IR <[e-postadress]>
Skickat: den 18 december 2023 15:35
Till: Hagberg Backlund Marie, PLkv
<[e-postadress]>
Kopia: Kundärende <[e-postadress]>;
[Registrators #2029 e-postadress]
Ämne: VB: Ärende trv#1684993

 

Hej Marie!

 

Är du snäll och svarar Hugo på hans fråga nedan?

 

Hugo och Kundtjänst för kännedom.

 

Med vänlig hälsning

Kalle

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Kundärende <[8][e-postadress]>
Datum: 17 december 2023 15:48:18 CET
Till: Kundärende <[9][e-postadress]>
Ämne: Ärende trv#1684993

 

Re: Sv: Angående ärende trv#1684993 hos Kundservice och Diarium

 

Till Trafikverket,
Tack Karl-Johan Johansson för ditt brev.
Men jag förstår nog inte riktigt. Du skriver att det ska finnas en
e-postadress till den chef Marie Haglund Backlund som ska tagit beslutet
om polisanmälan av NTF som jag uppfattar det.
Jag tolkar det skrivna som att jag nu ska vänta på ett svar från henne om
varför Trafikverket bara polisanmälde NTF riks och inte några regionala
förbund hos NTF trots att utredningarna som sagt viasr mycket klart att
också de medverkade i bedrägeriet. Och det är ju också väldigt tydligt att
de tjänat mycket mer än NTF på bidragsfuskandet. Men jag ser ingen
e-poostadress till henne. Och jag kan inte heller se något gulmarkerat som
du skriver om men om det är just denna fråga i min förra mening du avser
är det ju frid och fröjd.
Jag hoppas nu att jag får svar snabbt från Marie Haglund Backlund. Kanske
skulle du kunna kontrollfråga att att hon kan läsa mitt meddelande nu?
Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson
Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.
Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson

visa citerade sektioner

Trafikverket

Hej Hugo!

 

Efter Internrevisionens granskning av NTF Riks, med anledning av en till
Trafikverket inkommen visselblåsning, har Trafikverket låtit
revisionsföretaget Ernst & Young genomföra en fördjupad utredning av NTF
Riks utifrån de avtal som gällt.

 

Trafikverket har utrett frågan om ekonomiska oegentligheter avseende den
part vi hade en avtalsrelation med, i det här fallet NTF Riks, varefter vi
vidtog vissa åtgärder.

 

Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 2 Intern

Lev väl,

Marie Hagberg Backlund
Avdelningschef Transportkvalitet

 

[1][e-postadress]
Direkt: 010-123 00 64
Mobil: 0702-79 59 26

Trafikverket
Solna Strandväg 98

171  54 Solna

Besöksadress: Solna Strandväg 98
Telefon: 0771-921 921
[2]trafikverket.se

[3]Facebook I [4]YouTube I [5]Twitter I [6]LinkedIn I [7]Instagram

 

Från: Johansson Karl-Johan, IR <[e-postadress]>
Skickat: den 18 december 2023 15:35
Till: Hagberg Backlund Marie, PLkv
<[e-postadress]>
Kopia: Kundärende <[e-postadress]>;
[Registrators #2029 e-postadress]
Ämne: VB: Ärende trv#1684993

 

Hej Marie!

 

Är du snäll och svarar Hugo på hans fråga nedan?

 

Hugo och Kundtjänst för kännedom.

 

Med vänlig hälsning

Kalle

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Kundärende <[8][e-postadress]>
Datum: 17 december 2023 15:48:18 CET
Till: Kundärende <[9][e-postadress]>
Ämne: Ärende trv#1684993

 

Re: Sv: Angående ärende trv#1684993 hos Kundservice och Diarium

 

Till Trafikverket,
Tack Karl-Johan Johansson för ditt brev.
Men jag förstår nog inte riktigt. Du skriver att det ska finnas en
e-postadress till den chef Marie Haglund Backlund som ska tagit beslutet
om polisanmälan av NTF som jag uppfattar det.
Jag tolkar det skrivna som att jag nu ska vänta på ett svar från henne om
varför Trafikverket bara polisanmälde NTF riks och inte några regionala
förbund hos NTF trots att utredningarna som sagt viasr mycket klart att
också de medverkade i bedrägeriet. Och det är ju också väldigt tydligt att
de tjänat mycket mer än NTF på bidragsfuskandet. Men jag ser ingen
e-poostadress till henne. Och jag kan inte heller se något gulmarkerat som
du skriver om men om det är just denna fråga i min förra mening du avser
är det ju frid och fröjd.
Jag hoppas nu att jag får svar snabbt från Marie Haglund Backlund. Kanske
skulle du kunna kontrollfråga att att hon kan läsa mitt meddelande nu?
Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson
Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.
Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson

visa citerade sektioner

Till Trafikverket,

Tack Marie för ditt svar.

Men det du skrev visste jag redan. Att ni polisanmälde NTF efter att Ernst & Young hade rapporterat står till exempel på sida 13 i er rapport "Felaktiga utbetalningar – Uppdrag i Trafikverkets regleringsbrev 2023" ("Efter det att Internrevisionen utrett de misstänkta oegentligheterna anlitade Trafikverket en revisionsbyrå som genomförde en oberoende granskning av NTF. Denna granskning resulterade i att Trafikverket polisanmälde NTF."). Min fråga var ju varför ni inte samtidigt polisanmälde de regionala NTF-organisationerna. Det framgår ju mycket tydligt i både Trafikverkets egen rapport och i Ernst & Youngs att de försökte dölja fusket genom att redovisa mycket fler arbetstimmar i projekt efter att blivit uppmanade av generalsekreteraren att göra det. Att uppmana någon att begå ett brott är ju ett brott men det är ju också att verkligen begå brottet. Det är ett mycket allvarligare brott. Att det verkligen gick till så framgår även i det enda publika erkännandet som finns tillgängligt, NTF Skaraborgs. Det har sagts mig att man bestämde sig för att offra riksförbundet för att de andra skulle ha chans att klara sig undan.

Jag hoppas nu på ett ordentligt svar om orsaken. Jag själv har bakgrund inom skatteväsendet och är nu pensionär. Jag sörjde ofta över att "de som visste inte vågade". Men Trafikverket har väl ändå inte skäl att inte våga anmäla brott värda många miljoner?

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Till Trafikverket,

Hej igen,

Jag fick klockan 07:00 idag ett mejl från Team Handlingar.se. När det har hänt tidigare har jag alltid haft något nytt att läsa från er. Men denna gång blev jag besviken eftersom jag fortfarande inte fått något svar från Marie Haglund Backlund. Heller inget annat.

Vet ni varför jag ändå har fått mejlet?

Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson

Till Trafikverket,

Hej igen,

Det har nu gått åtminstone 4 hela arbetsdagar sedan jag frågade senast. Kanske någon annan hos Trafikverket kan svara på frågan om varför ni enbart polisanmälde NTF? Kanske vet inte Marie Hagberg Backlund? Såg nu att jag råkat skriva efternamnet fel förut och ber så mycket om ursäkt för det.

Kanske kan Karl-Johan Johansson svara? Lämnade ni på internrevisionen något förslag till verksamhetsansvariga i den viktiga frågan om polisanmälningar efter konstaterat bedrägeri?

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

Trafikverket

1 Bilaga

  • Attachment

    Re beg ran enligt Offentlighetsprincipen nskar tv pdf rapporter uppr ttade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselbl sning om ekonomiska oegentligheter.txt

    2K Download View as HTML

Hej Hugo och tack för ditt mejl!

 

God fortsättning!

Vi beklagar sent svar.

 

Jag har tagit din följdfråga ”Kanske någon annan hos Trafikverket kan
svara på frågan om varför ni enbart polisanmälde NTF? ” vidare till Marie
Hagberg-Backlund idag och återkommer så fort vi fått svar från henne,
ifall hon inte svarar dig direkt.

 

Tänk på att inte ändra i ämnesfältet om du svarar på detta meddelande.

Med vänlig hälsning

Gro Jæger
Handläggare
Kundservice och Diarium

Telefon: 0771-921 921

Trafikverket
781 89 Borlänge
[1]www.trafikverket.se

 

Till Trafikverket,
Jag tycker fortfarande att detta system är krångligt och det har hänt
flera gånger att jag tvingats skriva om efter att det jag skrivit bara
tycks ha gått upp i rök. Jag skickade nyss en fråga avsedd för
Internrevisionen eller kanske ännu hellre den avdelning som blev drabbad
av bidragsfusket som kortfattat kan sammanfattas:
Varför polisanmälde Trafikverket inte de regionala NTF-förbunden utan bara
huvudförbundet NTF ("NTF riks" som det står i rapporten) - trots att det
så tydligt framgår av dokumentationen jag fått ut att även de regionala
förbunden deltog aktivt i både bedrägeriet och framförallt i att försöka
dälja det genom att redovisa kraftigt upptrissade uppgifter om sina
arbetsinsatser i de granskade projekten?
Jag skrev nu detta igen eftersom jag fick känslan att det jag först skrev
bara försvann.
Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson

visa citerade sektioner

Till Trafikverket,

Hej och tack för åtminstone återkoppling.

Jag bestämde mig nu för att göra en ny begäran bl a eftersom jag lyckats få fram ny viktig information.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Trafikverket

5 Bilagor

Hugo,

 

Jag svarar på uppdrag av Marie Hagberg Backlund.

 

Trafikverket har polisanmält NTF Riks som är den juridiska person som
Trafikverket haft samarbete och avtal med. Trafikverket har inte haft
direkt samarbete eller avtal med NTF:s länsförbund. Trafikverket har
överlåtit till Ekobrottsmyndigheten att utreda saken vidare i sin helhet.
Trafikverket känner till att ärendet idag överförts till Polisens
Bedrägerisektion. Trafikverket får sedan bedöma om polisens utredning ger
skäl till eventuellt ytterligare åtgärder från Trafikverkets sida.

 

Bifogar den anmälan som Trafikverket gjorde till Ekobrottsmyndigheten. 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Johan Lindberg

Enhetschef Trafiksäkerhet väg Samverkan

VO Planering, avd Transportkvalitet

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-123 62 95

Mobil: 072-742 42 85

 

 

Gasverksgatan 7

721 30 Västerås

0771-921 921

[2]www.trafikverket.se

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Från: Hagberg Backlund Marie, PLkv
<[e-postadress]>
Skickat: den 9 januari 2024 09:40
Till: Lindberg Johan, PLkvtvs <[e-postadress]>; Kundärende
<[e-postadress]>
Ämne: VB: Angående ärende trv#1684993 hos Kundservice och Diarium

 

Hej Johan!

 

Behöver även hjälp med att besvara detta med önskemål som finns bifogat.

 

Tack på förhand.

 

Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 2 Intern

Lev väl,

Marie Hagberg Backlund
Avdelningschef Transportkvalitet

 

[3][e-postadress]
Direkt: 010-123 00 64
Mobil: 0702-79 59 26

Trafikverket
Solna Strandväg 98

171  54 Solna

Besöksadress: Solna Strandväg 98
Telefon: 0771-921 921
[4]trafikverket.se

[5]Facebook I [6]YouTube I [7]Twitter I [8]LinkedIn I [9]Instagram

 

Från: Kundärende <[10][e-postadress]>
Skickat: den 4 januari 2024 09:43
Till: Hagberg Backlund Marie, PLkv
<[11][e-postadress]>
Ämne: Angående ärende trv#1684993 hos Kundservice och Diarium

 

Hej Marie!

 

Du svarade kund direkt den 19/12, kund återkom den 19/12 med nytt mejl som
skickades till [12][Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]. Den 25/12 återkommer kund
och efterfrågar svar, se bifogade mejl.

 

Vi behöver hjälp att besvara kund.

Alla kundfrågor ska hanteras skyndsamt enligt lagkrav och Trafikverket
egna servicemål.

Svara på ärendet genom att

1. svara direkt till kunden, med en kopia till oss, eller

2. svara oss så förmedlar vi svaret vidare.

 

Om du inte kan svara snarast möjligt, meddela då oss och kunden om när du
återkommer i frågan.
Om du inte är rätt person att svara på ärendet, meddela då oss vem som kan
göra det istället.

 

Tänk på att inte ändra i ämnesfältet när du svarar på detta meddelande,
för att ditt svar ska hamna rätt.

 

Rubrik/Ämne:

 

Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Önskar två pdf-rapporter
upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska
oegentligheter

Vägnamn/Vägnummer:

Län/Kommun:

,

 

Beskrivning:

 

Till Trafikverket,
Jag tycker fortfarande att detta system är krångligt och det har hänt
flera gånger att jag tvingats skriva om efter att det jag skrivit bara
tycks ha gått upp i rök. Jag skickade nyss en fråga avsedd för
Internrevisionen eller kanske ännu hellre den avdelning som blev drabbad
av bidragsfusket som kortfattat kan sammanfattas:
Varför polisanmälde Trafikverket inte de regionala NTF-förbunden utan bara
huvudförbundet NTF ("NTF riks" som det står i rapporten) - trots att det
så tydligt framgår av dokumentationen jag fått ut att även de regionala
förbunden deltog aktivt i både bedrägeriet och framförallt i att försöka
dälja det genom att redovisa kraftigt upptrissade uppgifter om sina
arbetsinsatser i de granskade projekten?
Jag skrev nu detta igen eftersom jag fick känslan att det jag först skrev
bara försvann.
Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson

visa citerade sektioner

Kommentarer omfattas inte av vårt utgivningsbevis. Du ansvarar själv för dina artikelkommentarer. Lisa Olofsson lämnade en anteckning ()

Måste inte Trafikverket svara varför man inte polisanmält alla inblandade i det olagliga?

Kommentarer omfattas inte av vårt utgivningsbevis. Du ansvarar själv för dina artikelkommentarer. Lennart Berg lämnade en anteckning ()

Som jag skrev även i ett annat ärende här:

När man vet att någon gjort något allvarligt brottsligt ska man ha mycket starka skäl för att inte polisanmäla brottet. Det krävs mycket svagare skäl för att polisanmäla än för att inte göra det.

Statliga och andra myndigheter måste ALLTID anmäla till Polisen de brott man upptäcker. Även för att föregå med gott exempel. Och för att alternativet att inte polisanmäla ALDRIG går att försvara. Det handlar om att ta sitt ansvar. Att inte polisanmäla ett allvarligt brott som drabbar oss skattebetalare bara måste vara i strid med reglementet för en stor statlig myndighet.

Kan det vara så att Trafikverket inte har förstått detta? Vill man kanske skydda brottslingar inom civilsamhället? I så fall - vad säger JO om det? Eller kanske är det JK som ska ha en uppfattning?

Till Trafikverket,

Ett annat ärende här på handlingar.se uppmärksammade mig på möjlighetem att begära en intern granskning. Jag gör nu det eftersom det nu har gått över tre veckor utan att jag fått svar av Trafikverket.

[Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.] Detta var redan förskrivet. Jag tror att det också kan vara Justitieombudsmannen som ska granska en myndighets vägran att svara.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Trafikverkets hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Önskar två pdf-rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska oegentligheter'.

Kanske ska jag vara mera specifik om vilka brott som framgår av utredningarna, rapporterna, jag refererat till. Solklart är att det begåtts allvarliga avtalsbrott och bedrägeri värt många miljoner. NTF-förbunden har också lämnat uppenbart "tillfixade" uppgifter om sina arbetstider i projekten som de fått bidrag för.

Självfallet måste sådant polisanmälas av en stor statlig myndighet som på det sättet blivit av med många miljoner skattekronor så att de använts på andra sätt än som var avsett. Det är ju så solklara brott.

[ UPPGE DETALJER OM DITT KLAGOMÅL HÄR ]

Om man ändå väljer att inte polisanmäla brotten måste man kunna visa en tydlig beslutsgrund för detta. Det är det jag begärt.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/request/onskar_tva...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

Kommentarer omfattas inte av vårt utgivningsbevis. Du ansvarar själv för dina artikelkommentarer. Lisa Olofsson lämnade en anteckning ()

Trafikverket ser ni inte kommentarer här på Handlingar.se? Jag ställde en fråga för nästan 3 veckor sen. :(

Trafikverket

2 Bilagor

Hugo,

 

Den 9 januari svarade vi en Hugo Johansson på samma fråga som du har om
varför Trafikverket endast har valt att polisanmäla NTF Riks. Då ni har
olika mejladresser får även du del av samma svar:

 

Trafikverket har polisanmält NTF Riks som är den juridiska person som
Trafikverket haft samarbete och avtal med. Trafikverket har inte haft
direkt samarbete eller avtal med NTF:s länsförbund. Trafikverket har
överlåtit till Ekobrottsmyndigheten att utreda saken vidare i sin helhet.
Trafikverket känner till att ärendet idag överförts till Polisens
Bedrägerisektion. Trafikverket får sedan bedöma om polisens utredning ger
skäl till eventuellt ytterligare åtgärder från Trafikverkets sida.

 

Bifogar den anmälan som Trafikverket gjorde till Ekobrottsmyndigheten. 

 

Du ”Önskar två pdf-rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter
visselblåsning om ekonomiska oegentligheter”. Det är för mig oklart vilka
pdf-rapporter som avses. Om begäran rör rapporter som Trafikverkets
Internrevision har upprättat vill jag hänvisa dig dit.

 

Om du önskar att begära en intern granskning av vår hantering av din
begäran vill jag hänvisa dig till Trafikverkets Internrevision.

 

Med vänlig hälsning

 

Johan Lindberg

Enhetschef Trafiksäkerhet väg Samverkan

VO Planering, avd Transportkvalitet

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-123 62 95

Mobil: 072-742 42 85

 

 

Gasverksgatan 7

721 30 Västerås

0771-921 921

[2]www.trafikverket.se

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Till Trafikverket,

Johan Lindberg,

Nu börjar mitt tålamod så smått tryta. Det är nästan så jag börjar ana att Trafikverket inte ordentligt läser vad jag skriver. Jag undrar också om det kan vara så att ni inte har kontroll över vilka dokument ni lämnar ut i ett ärende. Det måste vara åtminstone tredje gången ni nu lämnade ut er polisanmälan av NTF, trots att jag redan tidigare upprepat att denna är känd och att jag inte intresserar mig för denna.

Innan jag går vidare bara en fråga kring din inledning om "Hugo Johansson". Det var mig ni svarade 9 januari och jag har inte kunnat se någon namne i senaste tidens ärenden här på Handlingar.se. Och jag har bara mejladressen [email address]. Blandar ni kanske ihop min mejladress med någon som ligger bakom en kommentar?

Jag börjar bli lite trött på att skriva utförligt utan att det leder någonstans. Men jag ska göra ett försök till eftersom detta är så viktigt. Kanske kan ni svara mera respektfullt om jag förenklar och stolpar upp det vi har kunnat se har skett i detta fall.

Det allra viktigaste som skett är sett ur oss skattebetalares perspektiv och utifrån vad som här på Handlingar.se har redovisats:

1. Två personer visselblåser var för sig om att NTF under en mängd år har stulit mångmiljonbelopp från Trafikverket och oss skattebetalare. En gör det öppet medan den andre gör det anonymt, framgår det. Det framgår av tillgängligt material här på Handlingar.se att båda personerna har synnerligen god insyn i och kunskap om vad som skett och hur det har skett.
2. Två utredningar genomförs, av Trafikverket och av Ernst & Young. Båda bekräftar den information om begångna brott som Trafikverket har mottagit av de två visselblåsarna. Trafikverket ser skäl att polisanmäla NTF riks.
3. Båda rapporterna visar också att de regionala NTF-förbunden fuskar med bidragspengar på samma sätt som NTF gjort. Grundläggande kunskaper i läsning och matematik visar att de regionala NTF-förbunden genom falsk redovisning av arbetstid tillsammans lyckas behålla mångmiljonbelopp som de svenska skattebetalarna är rättmätiga ägare till.
4. Trafikverket polisanmäler trots detta inte de tio regionala NTF-förbunden. Man förklarar detta senare, som svar på direkt fråga från mig, och nu också från vännen Lennart, enbart med att man inte har avtal eller samarbete med dessa.
5. Jag, och ännu tydligare nämnde vän i ett annat ärende baserat på samma händelser, argumenterar bland annat att statliga myndigheter har ett viktigt ansvar att alltid polisanmäla brott de upptäcker eller misstänker och i synnerhet om brotten innebär omfattande stöld av myndighetens politiskt beslutade påse skattemedel. Vi begär att få ta del av det underlaget som det synnerligen uppseendeväckande och direkt myndighetsavvikande beslutet att inte polisanmäla de regionala NTF-förbunden baserats på.
6. Trafikverket upprepar då bara att man har polisanmält NTF riks, den organisation man har haft avtal och samarbetat med.
7. Jag upprepar då vår fråga och anmärker att Trafikverket inte svarar på frågan vi ställer, och heller inte lämnar ut underlaget som det obegripliga beslutet att inte polisanmäla de regionala NTF-förbunden baseras på. Obegripligt är det åtminstone om man inte fått ta del av det efterfrågade underlaget.
8. Trafikverket upprepar då återigen bara att man har polisanmält NTF riks, den organisation man ”har haft avtal och samarbetat med”. Man lägger dessutom nu till det häpnadsväckande ”Trafikverket får sedan bedöma om polisens utredning ger
skäl till eventuellt ytterligare åtgärder från Trafikverkets sida.” Och det alltså som svar på varför ni inte har polisanmält ett antal organisationer som ni ju VET har aktivt hjälpt till att försöka få behålla mångmiljonbelopp som stulits från Trafikverket och oss skattebetalare. Ni har ju redan detta svart på vitt. Varför överhuvudtaget detta lama signalerande till Polisen om att mångmiljonbelopp skattemedel har stulits från er/skattebetalarna på ett systematiskt och uppsåtligt sätt? Menar ni kanske att ni skulle kunna komma att känna er tvungna att sluta betala ut många miljoner i bidrag som ni fortfarande gör till de organisationer som tillsammans har stulit så mycket ur statskassan? Som ni har omfattande information om?

Kan det möjligen vara så att Trafikverket inte inser hur oansvarig myndigheten framstår när ni som svar på varför ni inte polisanmäler alla som stulit era/skattebetalarnas många miljoner bara skriver:

”Trafikverket har inte haft direkt samarbete eller avtal med NTF:s länsförbund.”

Detta är förutom synnerligen oansvarigt direkt absurt.

Jag minns att jag någonstans läste den ena visselblåsarens ord om detta, den som JO-anmälde er för hur ni har hanterat ärendet https://filetransfer.jo.se/message/dEup8.... Jag minns att resonemanget gick ut på att om man inte har avtal med Trafikverket eller direkt samarbete med er kan man lugnt försöka stjäla era/skattebetalarnas pengar – eftersom ni bara polisanmäler och kräver tillbaka stöldgods från någon bara om ni har avtal med hen.

Låt mig veta om jag skrivit något ni inte håller med om.

Avslutningsvis upprepar jag min begäran att få ut det underlag på vilket ert mycket uppseendeväckande beslut att inte polisanmäla tio av de elva juridiska personer som uppenbart samverkat (att döma av samstämmiga uppgifter från de två visselblåsarna och den tjänsteperson som i en bilaga till er egen rapport redogjort för vad som skett – samt era två utredningar) kring stölden av de många miljoner skattekronorna .

Jag hoppas att vi är överens om tesen att det för en statlig myndighet är ett mycket mera dramatiskt och uppseendeväckande beslut ATT INTE polisanmäla ett (misstänkt) allvarligt brott än att bara med självklarhet utifrån det ansvar ni har faktiskt göra det.
Ni behöver motivera att ni polisanmäler ett misstänkt brott, med mer än att ni just misstänker brott. Om ni däremot inte polisanmäler ett misstänkt brott måste ni ha en mycket trovärdig och för allmänheten acceptabel förklaring.

Är vi överens om det?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

Till Trafikverket,

Jag såg nu att ett viktigt ord hade försvunnit alldeles i slutet av det jag skrev igår 9 februari i första hand avsett för Johan Lindberg men samtidigt Trafikverket i den mycket viktiga principiella frågan om ansvaret att polisanmäla brott och misstänkta brott.

Jag kopierar nu det stycke jag åsyftar och skriver in det saknade ordet med versaler:

Ni behöver INTE motivera att ni polisanmäler ett misstänkt brott, med mer än att ni just misstänker brott. Om ni däremot inte polisanmäler ett misstänkt brott måste ni ha en mycket trovärdig och för allmänheten acceptabel förklaring.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

Trafikverket

2 Bilagor

Hugo,

 

Vi noterar ditt förtydligande enligt bifogat meddelande.

 

Som tillägg till det som vi tidigare meddelat, se nedan, kan tilläggas att
polismyndigheten i en förundersökning inte begränsas av hur anmälan har
formulerats. Allt som framgår eller kommer att framgå i förundersökningen
och som innebär att det finns anledning att anta att brott har förövats
omfattas av förundersökningen.

 

Med vänlig hälsning

 

Johan Lindberg

Enhetschef Trafiksäkerhet väg Samverkan

VO Planering, avd Transportkvalitet

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-123 62 95

Mobil: 072-742 42 85

 

 

Gasverksgatan 7

721 30 Västerås

0771-921 921

[2]www.trafikverket.se

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Från: Lindberg Johan, PLkvtvs
Skickat: den 9 januari 2024 16:14
Till: '[Registrators #2029 e-postadress]'
<[Registrators #2029 e-postadress]>
Kopia: Kundärende <[e-postadress]>; Hagberg Backlund Marie, PLkv
<[e-postadress]>
Ämne: Sv: Angående ärende trv#1684993 hos Kundservice och Diarium

 

Hugo,

 

Jag svarar på uppdrag av Marie Hagberg Backlund.

 

Trafikverket har polisanmält NTF Riks som är den juridiska person som
Trafikverket haft samarbete och avtal med. Trafikverket har inte haft
direkt samarbete eller avtal med NTF:s länsförbund. Trafikverket har
överlåtit till Ekobrottsmyndigheten att utreda saken vidare i sin helhet.
Trafikverket känner till att ärendet idag överförts till Polisens
Bedrägerisektion. Trafikverket får sedan bedöma om polisens utredning ger
skäl till eventuellt ytterligare åtgärder från Trafikverkets sida.

 

Bifogar den anmälan som Trafikverket gjorde till Ekobrottsmyndigheten. 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Johan Lindberg

Enhetschef Trafiksäkerhet väg Samverkan

VO Planering, avd Transportkvalitet

 

[3][e-postadress]

Direkt: 010-123 62 95

Mobil: 072-742 42 85

 

 

Gasverksgatan 7

721 30 Västerås

0771-921 921

[4]www.trafikverket.se

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

 

Från: Hagberg Backlund Marie, PLkv
<[5][e-postadress]>
Skickat: den 9 januari 2024 09:40
Till: Lindberg Johan, PLkvtvs <[6][e-postadress]>;
Kundärende <[7][e-postadress]>
Ämne: VB: Angående ärende trv#1684993 hos Kundservice och Diarium

 

Hej Johan!

 

Behöver även hjälp med att besvara detta med önskemål som finns bifogat.

 

Tack på förhand.

 

Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 2 Intern

Lev väl,

Marie Hagberg Backlund
Avdelningschef Transportkvalitet

 

[8][e-postadress]
Direkt: 010-123 00 64
Mobil: 0702-79 59 26

Trafikverket
Solna Strandväg 98

171  54 Solna

Besöksadress: Solna Strandväg 98
Telefon: 0771-921 921
[9]trafikverket.se

[10]Facebook I [11]YouTube I [12]Twitter I [13]LinkedIn I [14]Instagram

 

Från: Kundärende <[15][e-postadress]>
Skickat: den 4 januari 2024 09:43
Till: Hagberg Backlund Marie, PLkv
<[16][e-postadress]>
Ämne: Angående ärende trv#1684993 hos Kundservice och Diarium

 

Hej Marie!

 

Du svarade kund direkt den 19/12, kund återkom den 19/12 med nytt mejl som
skickades till [17][Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]. Den 25/12 återkommer kund
och efterfrågar svar, se bifogade mejl.

 

Vi behöver hjälp att besvara kund.

Alla kundfrågor ska hanteras skyndsamt enligt lagkrav och Trafikverket
egna servicemål.

Svara på ärendet genom att

1. svara direkt till kunden, med en kopia till oss, eller

2. svara oss så förmedlar vi svaret vidare.

 

Om du inte kan svara snarast möjligt, meddela då oss och kunden om när du
återkommer i frågan.
Om du inte är rätt person att svara på ärendet, meddela då oss vem som kan
göra det istället.

 

Tänk på att inte ändra i ämnesfältet när du svarar på detta meddelande,
för att ditt svar ska hamna rätt.

 

Rubrik/Ämne:

 

Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Önskar två pdf-rapporter
upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska
oegentligheter

Vägnamn/Vägnummer:

Län/Kommun:

,

 

Beskrivning:

 

Till Trafikverket,
Jag tycker fortfarande att detta system är krångligt och det har hänt
flera gånger att jag tvingats skriva om efter att det jag skrivit bara
tycks ha gått upp i rök. Jag skickade nyss en fråga avsedd för
Internrevisionen eller kanske ännu hellre den avdelning som blev drabbad
av bidragsfusket som kortfattat kan sammanfattas:
Varför polisanmälde Trafikverket inte de regionala NTF-förbunden utan bara
huvudförbundet NTF ("NTF riks" som det står i rapporten) - trots att det
så tydligt framgår av dokumentationen jag fått ut att även de regionala
förbunden deltog aktivt i både bedrägeriet och framförallt i att försöka
dälja det genom att redovisa kraftigt upptrissade uppgifter om sina
arbetsinsatser i de granskade projekten?
Jag skrev nu detta igen eftersom jag fick känslan att det jag först skrev
bara försvann.
Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson

visa citerade sektioner

Till Trafikverket,

Jag skrev bland annat "Låt mig veta om jag skrivit något ni inte håller med om."

Trots detta väljer ni bara att fortsätta ignorera mina frågor! Nåväl, låt oss nu ta en i taget. Det kanske är enklare.

Kan det möjligen vara så att Trafikverket inte inser hur oansvarig myndigheten framstår när ni som svar på varför ni inte polisanmäler alla som stulit era/skattebetalarnas många miljoner bara skriver: ”Trafikverket har inte haft direkt samarbete eller avtal med NTF:s länsförbund.” ?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Till Trafikverket,

Jag fick nyss veta att jag och vännerna inte är ensamma om att tycka att det är anmärkningsvärt att Trafikverket fortsätter att låta bli att besvara våra viktiga frågor. Jag sympatiserar helt med tanken att det kan vara värt att JO-anmäla myndigheten som jag såg nyss har gjorts.

I just det här ärendet som inleddes redan 25 oktober förra året har det nu varit helt tyst från Trafikverkets sida i 3 veckor. Det är verkligen helt oacceptabelt. Trafikverket, har vi sett även i andra aktuella sammanhang, har all anledning att försöka förbättra allmänhetens omdöme om myndigheten.

Att då rent ut sagt bara strunta i att svara på frågor rörande sammanhang där vi skattebetalarna har blivit bestulna på mångmiljonbelopp, bland annat till följd av Trafikverkets uppenbarligen otillräckliga styrning och kontroll, är inte ett bra sätt att bygga förtroende.

För min del fortsätter jag vänta på anständiga svar på de viktiga frågor jag ställt. Vad annat kan jag göra?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson