Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Hugo Johansson vänligen logga in och låt alla veta.

Önskar två pdf-rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska oegentligheter

Vi väntar på Hugo Johansson för att läsa de senaste svaren och uppdatera deras statusar.

Till Trafikverket,

Jag önskar i pdf-format två rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska oegentligheter. Den ena ska ha upprättats av internrevisionen hos Trafikverket den andra av Ernst & Young på uppdrag av Trafikverket. Enligt den information jag fått ska Trafikverkets egen ha bkivit klar i mars 2022 och den de beställde av Ernst & Young i juni 2022.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning, Hugo Johansson

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

utlamnanden@trafikverket.se, Trafikverket

Hej!

Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande två
rapporter" har fått ärendenummer TRV 2023/113107.

Vi tar ut en avgift enligt avgiftsförordningen. Det kostar ingenting att
begära ut upp till nio sidor om materialet är analogt. Detsamma gäller upp
till nio filer om materialet är digitalt. Den tionde sidan eller filen
kostar 50 kronor, och därefter kostar det 2 kronor per sida eller fil.

Detta är ett automatiskt svar, vi svarar på ditt ärende så snart som
möjligt.

Med vänlig hälsning,

Trafikverket
[1]www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
[2][e-postadress]

References

Visible links
1. http://www.trafikverket.se/
2. mailto:[e-postadress]

Trafikverket

3 Bilagor

Hej!

 

Till utlämnade-funktionen: detta mejl kan läggas till TRV 2023/113107.
Därefter kan ärendet stängas.

 

Bifogar besked om din begäran och de rapporter du vill få ut.

 

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Till Trafikverket,

Hej och tack för huvudrapporterna jag begärde.
Men jag saknar ännu de två bilagorna till Trafikverkets egen rapport som jag också begärde.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Trafikverket

Hej!

 

Till utlämnade-funktionen: detta mejl kan läggas till TRV 2023/113107.

 

Du skrev i ditt mejl den 15 november om din begäran om utlämnade av
allmänna handlingar TRV 2023/113107 ”Men jag saknar ännu de två bilagorna
till Trafikverkets egen rapport som jag också begärde”.

 

Jag kan se att du den 25 oktober skrev ”Jag önskar i pdf-format två
rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om
ekonomiska oegentligheter. Den ena ska ha upprättats av internrevisionen
hos Trafikverket den andra av Ernst & Young på uppdrag av Trafikverket.
Enligt den information jag fått ska Trafikverkets egen ha bkivit klar i
mars 2022 och den de beställde av Ernst & Young i juni 2022”.

 

Dessa två rapporter har jag skickat till dig. Således vet jag inte vilka
bilagor du åsyftar?

 

 

 

 

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Till Trafikverket,

Hej igen,

Möjligen gjorde jag något fel i ert system som jag upplever som ganska krångligt.

Det jag skrev måhända på fel sätt var att jag även önskar de två bilagor som jag har fått information att de ska finnas till den rapport som internrevisionen för Trafikverket tagit fram och som jag fått. Tack för den och Ernst & Youngs. Den information jag fått säger att de bara ska heta Bilaga A och Bilaga B.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Hugo Johansson

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Trafikverket

5 Bilagor

Till utlämnade-funktionen: detta mejl kan läggas till TRV 2023/113107.

 

Bifogar besked om din begäran och de bilagor du begärde få utlämnade.

 

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Till Trafikverket,

Tack för filerna.

Jag vill även ha den ni kallar Bilaga A. Jag uppfattar att den hör till internrevisionens egen rapport.

Jag förstår inte riktigt det ni skriver om filer på dropbox men tolkr det som att jag måste betala om jag begär filer därifrån. Det är jag inte beredd att göra. Som pensionär har man det inte så fett i dessa tider. Men jag tycker det är märkligt att ni räknar med de två filerna som heter Besked bland de nio som jag har rätt till utan kostnad. Det som står i dem kunde ju ha skrivits här i er meddelandefunktion.

Med vänlig hälsning,

Hugo Johansson

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Trafikverket

Hej!

 

För att förtydliga kring det du skriver så kommer jag under morgondagen
att skicka iväg de filer som det ska göras en sekretessprövning på. Du
kommer då att ha fått nedan handlingar där varje handling är en fil.
Således har jag inte räknat de två besked som filer utan det har jag
räknat utöver de handlingar vi har skickat/kommer att skicka. När jag gör
nedan sammanställning så ser jag att det korrekta är att du nu har fått
nio filer och inte åtta filer som jag skrev i föregående mejl.

 

 1. Rapport från Internrevisionen
 2. Rapport från EY
 3. Bilaga B (maskad)
 4. Bilaga 2 detaljerad budget
 5. Bilaga 3 fakturering 2019
 6. Avtal mätningar
 7. Bilaga A (maskad)
 8. Visselblåsningen (maskad)
 9. Bilaga till visselblåsning (maskad)

 

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Trafikverket

3 Bilagor

Hej!

 

Bifogar de handlingar/filer som jag har nämnt i besked 2.

 

Till utlämnade-funktionen: detta mejl kan läggas till TRV 2023/113107.
Därefter kan ärendet stängas.

 

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Utredningsledare

 

[1][e-postadress]

Direkt 010 - 123 23 21

Mobil 076-275 74 37

 

Trafikverket

Internrevisionen

Röda vägen 1

781 89  Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Hugo Johansson vänligen logga in och låt alla veta.