Detaljer om begäran “Önskar två pdf-rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska oegentligheter

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
18687  sent  2023-10-25 12:12:14 +0200  waiting_response  2023-10-25 12:12:14 +0200  waiting_response  outgoing  
18688  response  2023-10-25 12:22:22 +0200        incoming  
18689  response  2023-10-25 13:04:17 +0200        incoming  
18711  response  2023-10-27 14:26:43 +0200        incoming  
18822  followup_sent  2023-11-15 13:27:59 +0100        outgoing  
18823  response  2023-11-15 13:28:23 +0100    2023-11-15 13:32:38 +0100  waiting_response  incoming  
18824  status_update  2023-11-15 13:32:38 +0100  waiting_response  2023-11-15 13:32:38 +0100  waiting_response   
18825  response  2023-11-15 15:49:21 +0100        incoming  
18849  followup_sent  2023-11-17 17:20:05 +0100        outgoing  
18850  response  2023-11-17 17:20:32 +0100        incoming  
18867  response  2023-11-21 12:37:43 +0100        incoming  
18870  followup_sent  2023-11-22 13:14:10 +0100        outgoing  
18871  response  2023-11-22 14:13:10 +0100        incoming  
18875  response  2023-11-22 16:10:36 +0100        incoming  
18880  response  2023-11-23 13:12:21 +0100        incoming  
18937  followup_sent  2023-11-29 13:06:40 +0100        outgoing  
18938  response  2023-11-29 13:07:05 +0100        incoming  
18939  response  2023-11-29 14:32:18 +0100    2023-11-29 14:52:06 +0100  successful  incoming  
18940  status_update  2023-11-29 14:52:05 +0100  successful  2023-11-29 14:52:06 +0100  successful   
18941  followup_sent  2023-11-29 14:53:55 +0100        outgoing  
18942  response  2023-11-29 14:54:17 +0100    2023-12-05 16:57:16 +0100  error_message  incoming  
19062  status_update  2023-12-05 16:57:16 +0100  error_message  2023-12-05 16:57:16 +0100  error_message   
19063  followup_sent  2023-12-05 17:05:40 +0100        outgoing  
19215  response  2023-12-12 12:19:11 +0100        incoming  
19342  followup_sent  2023-12-17 15:34:50 +0100        outgoing  
19343  response  2023-12-17 15:35:29 +0100        incoming  
19345  response  2023-12-18 15:35:00 +0100        incoming  
19347  response  2023-12-18 16:19:56 +0100        incoming  
19353  response  2023-12-19 13:47:18 +0100        incoming  
19354  followup_sent  2023-12-19 15:38:54 +0100        outgoing  
19355  response  2023-12-19 15:39:29 +0100        incoming  
19515  followup_sent  2023-12-23 14:35:45 +0100        outgoing  
19652  followup_sent  2024-01-02 18:35:54 +0100        outgoing  
19657  response  2024-01-04 09:46:29 +0100        incoming  
19683  followup_sent  2024-01-05 12:40:45 +0100        outgoing  
19684  response  2024-01-05 12:41:16 +0100        incoming  
19708  response  2024-01-09 16:13:56 +0100        incoming  
19831  comment  2024-01-19 16:55:55 +0100         
19887  comment  2024-01-26 16:27:47 +0100         
19893  followup_sent  2024-01-27 13:47:59 +0100  internal_review  2024-01-27 13:47:59 +0100  internal_review  outgoing  
19967  comment  2024-02-05 19:23:26 +0100         
19993  response  2024-02-09 11:45:58 +0100        incoming  
19995  followup_sent  2024-02-09 16:04:49 +0100        outgoing  
20013  followup_sent  2024-02-10 14:54:39 +0100        outgoing  
20042  response  2024-02-14 16:36:03 +0100        incoming  
20089  followup_sent  2024-02-20 18:37:49 +0100        outgoing  
20090  response  2024-02-20 18:38:24 +0100        incoming  

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.