Föreningsregister som öppna data

Uppenbar Pseudonym made this Freedom of Information request to Ragunda municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Ragunda municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Uppenbar Pseudonym

Till Ragunda kommun,

Jag skulle vilja ha föreningsregistret på https://business.updatesystem.se/if2303/... som öppen data.

För varje post i registret önskar jag en GUPRI, se https://faircookbook.elixir-europe.org/c.... Ni verkar redan ha ett URI för varje post. Om det är stabilt så önskar jag datan såhär:

I en csv fil med följande kolumner:
* URI (dvs adress där resursen kan nås)
* namn på föreningen
* adress
* typ: idrottsförening eller likn. om det finns
* webb: adress till föreningen
* ...

Denna begäran görs med stöd av lagen om öppna data. Se https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Till Ragunda kommun,

Jag väntar fortfarande på svar. Ni måste svara mig skyndsamt i ärenden om utlämning av data. Vad händer?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym