Föreningsregister som öppna data

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Ragunda kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Ragunda kommun ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Uppenbar Pseudonym

Till Ragunda kommun,

Jag skulle vilja ha föreningsregistret på https://business.updatesystem.se/if2303/... som öppen data.

För varje post i registret önskar jag en GUPRI, se https://faircookbook.elixir-europe.org/c.... Ni verkar redan ha ett URI för varje post. Om det är stabilt så önskar jag datan såhär:

I en csv fil med följande kolumner:
* URI (dvs adress där resursen kan nås)
* namn på föreningen
* adress
* typ: idrottsförening eller likn. om det finns
* webb: adress till föreningen
* ...

Denna begäran görs med stöd av lagen om öppna data. Se https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Uppenbar Pseudonym

Till Ragunda kommun,

Jag väntar fortfarande på svar. Ni måste svara mig skyndsamt i ärenden om utlämning av data. Vad händer?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym