Digital strategi och handlingsplan

Uppenbar Pseudonym made this Freedom of Information request to Parliament Administration

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Till Riksdagsförvaltningen,

Jag önskar begära ut digital strategi och digital handlingsplan om sådana finns.

Bakgrund:
Jag önskar se en rörelse från textgegga i html och pdf -> strukturerade data först.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Charlotte Rydell, Parliament Administration

1 Attachment

Hej Uppenbar Pseudonym,

Riksdagsförvaltningens digitala strategi återfinns i myndighetens strategiska plan, bifogas här. Se särskilt sidan 7 i dokumentet.

Däremot finns det ingen digital handlingsplan.

Vänliga hälsningar,
Charlotte Rydell


Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1983 e-postadress]>
Skickat: den 20 september 2023 14:28
Till: Registrator Riksdagsförvaltningen <[Riksdagsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Digital strategi och handlingsplan

Till Riksdagsförvaltningen,

Jag önskar begära ut digital strategi och digital handlingsplan om sådana finns.

Bakgrund:
Jag önskar se en rörelse från textgegga i html och pdf -> strukturerade data först.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1983 e-postadress]

Är [Riksdagsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Riksdagsförvaltningen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tänk på miljön – skriv inte ut i onödan
Think sustainable – don't print unless you have to