Browse and search requests (page 17)

  

About 414 FOI requests found

Hej Översänder Högskolan i Skövdes arkivbeskrivning samt arkivhandbok. Vänligen Viktoria Tropp Registrator Högskolan i Skövde Rektors kansli Box...
Hej, Översänder härmed Folke Bernadotteakademins arkivbeskrivning, version 4, upprättad 2018-05-31 och uppdaterad 2019-04-29. Vi anser att arkivbeskriv...
Hej! Bifogar vår arkivbeskrivning och vår dokumenthanteringsplan. Med vänlig hälsning Åsa Tolbäcken Enheten Verksamhetsstöd Tfn: 0150-48 70 32 E-p...
Hej Elenor, Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (4 kap. 2 §) och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning över myndighetens al...
Hej Elenor, Motsvarande de lagar du hänvisar till har vi en arkivbeskrivning som härstammar från 2013. Att uppdatera den har stått på att göra-listan e...
Hej!   Översänder vår arkivredovisning som bifogad fil och beskrivningen enligt OSL 4 kap 2 § finns att ta del av här: [1]https://www.elsakerhets...
Hej, Översänder handlingar enligt önskemål. Med vänliga hälsningar, Annelie Danielsson | Huvudregistrator 016-16 25 43 | Växel 016-16 27 00 Postadre...
Det gick inte att leverera till följande mottagare eller grupper: [1]Offentlighetsprincipen förfrågningar vid IVO ([IVO request email]) Det gick int...
Hej! Vi har upprättat ett och samma dokument för 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighete...
Hej Elenor, Översänder presentation över Försvarsmaktens kampanj, kom som du är. Den är ett kondensat av ett omfattande insiktsarbete där undersöknin...
Hej,   Översänder den sammanställning som vi kan lämna ut kopplat till din frågeställning.   Med vänlig hälsning Mats Norlin
Hej Elin!   Detta är ett svar på mail från dig (se nedan) till Försvarsmakten avseende den totala kostnaden för Flygvapenövningen 2019 i norra Sve...
Hej, Ytterligare ett mail med handlingar. Slutrapporten låg på båda ärendena, så därmed var detta de handlingar som fanns att lämna ut. Med vänlig hä...
Hej Elin, Tack för ditt mail. Polismyndighetens ekonomiska redovisning speglar inte den totala kostnaden för de grova våldsbrott där skjutningar ingåt...