Browse and search requests (page 6)

  

About 414 FOI requests found

Handlingar från Magnoliamålet 2016
Response by Stockholm District Court to Elenor Weijmar on .

Successful.

Hej,   Bifogar stämningsansökan, domen samt dagboksbladet. Om du önskar beställa ytterligare aktbilagor, vänligen specificera vilka utifrån dagbok...
Här kommer dokumenten. Med vänlig hälsning, Heléne Wallin -----Ursprungligt meddelande----- Från: Elenor Weijmar <[FOI #159 email]> Skickat: den...
Förvaltningsrätten i Jönköping har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återko...
MYH 2018/2627 Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och ansökan att erhålla statsbidrag eller särskilda medel Utbildningens namn: Hå...
Hej! Har bifogat hovrätten för Övre Norrlands arkivbeskrivning samt vår nuvarande beskrivning av allmänna handlingar. Beskrivning av allmänna handl...
e-fakturor April-Juni 2019
Response by The City of Gothenburg to Alessandro on .

Successful.

Hej, bifogar förteckning över samtliga fakturor fr o m ¼ enligt er förfrågan   Med vänliga hälsningar   Rolf Eckermark   Göteborgs Stad...
Hej Elenor Jag vill be om ursäkt för att vårt svar har dröjt då din begäran hamnade ”mellan stolarna”. Bifogat finns de dokument som du efterfråga...
e-fakturor April-Juni 2019
Response by Stockholm city to Alessandro on .

Successful.

Hej Alessandro, Nu har jag fåt informationen som jag hoppas hjälper dig. Totalt har 258 fakturor av alla e-fakturor inkommit i Peppol-format, som du s...
e-fakturor April-Juni 2019
Response by Örebro Municipality to Alessandro on .

Successful.

Hej! Här kommer en excelfil med Örebro kommuns transaktionslista i leverantörsreskontran för perioden 1 april - 23 juni 2019. Den innehåller rubriker...
e-fakturor April-Juni 2019
Response by Kalix municipality to Alessandro on .

Successful.

Hej Bifogat finner ni den kompletterande leverantörsstatistiken, där även organisationsnummer för respektive leverantör finns med. Bifogat finns även...
e-fakturor April-Juni 2019
Response by Helsingborg city to Alessandro on .

Successful.

Hej,   Bifogar Excel fil med leverantörer april-juni 2019, allt mtrl kan ej lämnas ut då det är sekretesskydd.   Mvh Helen Svenmo   Från:...
Till Elenor Weijmar   Hej!   För din kännedom har Naturhistoriska riksmuseet fram den handling som du efterfrågade. Bifogar ”Beskrivning av Na...
Hej, Vi har tagit emot ditt meddelande och kommer att behandla det så snart som möjligt. Mer information om Domarnämnden hittar du på www.domarnamnde...
Enligt begäran. Med vänlig hälsning Registrator Jönköpings tingsrätt 036-15 67 00 • [Jönköping District Court request email] • Postadress: Box 2243, 5...
Hej!   Jag är ledsen att svaret dröjt!   Skickar över den senaste arkivbeskrivningen, som har några år på nacken. Den är just nu föremål för r...
Hej Elenor Ursäkta dröjsmålet. Bifogat finner du vår Arkivbeskrivning för Trafikanalys. Där finner du även beskrivning av våra olika typer av handlin...
Hej, Jag översänder Oljekrisnämndens arkivbeskrivning. Det finns inte någon särskild beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Med vänlig häl...
Link: [1]File-List Link: [2]Edit-Time-Data Hej Vi översänder Gentekniknämndens arkivbeskrivning som rör arkivet till och med 31 december 2012. Vi...
Med vänlig hälsning Anna Frisén Chefsadministratör, Förvaltningsrätten i Umeå 090-177415 • 070-3021105 • [email address] • Postadress: Box 193, 901 05...
Hej, Översänder handlingar enligt begäran.   Vänliga hälsningar Kansliet för Nämnden mot diskriminering __________________________________________...
Hej Elenor!   Del 2 av din begäran är nu sammanställd.   2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt...
Hej, Tack :) Kul att höra! / Elenor
Hej Elenor, Jag vill inledningsvis be om ursäkt för dröjsmålet med att skicka de begärda handlingarna. Det beror på den mänskliga faktorn där ditt m...
M a a er begäran och ställda frågor se svar från lokala säkerhetsnämnden nedan och bilagor. 1) Lokala säkerhetsnämnden kan ej besvara frågan. Någon ar...
-----Ursprungligt meddelande----- Från: Sol-Britt Huuva Skickat: den 29 maj 2019 07:38 Till: Siri Persson <[email address]> Ämne: VB: begäran enligt O...