Browse and search requests (page 8)

  

About 1300 FOI requests found

Budget Töjnaskolan
Response by Sollentuna municipality to Caroline Gustafsson on .

Successful.

  Hej,   Budgeten läggs per kalenderår. Bifogar budgeten för Töjnaskolan för kalenderår 2021 + 2022.       Med vänliga hälsningar  ...
-----Ursprungligt meddelande----- Från: [e-postadress] <[e-postadress]> Skickat: den 29 september 2022 17:03 Till: Peter Andersson <[e-postadress]> Äm...
Ansvarig öppna data
Response by Swedish Fiscal Policy Council to Axel Magnusson on .

Partially successful.

Hej Axel, Tack för dina frågor. 1. Det finns i dagsläget ingen projektgrupp eller någon budget avsatt för öppna data/den offentliga sektorns tillg...
Ansvarig öppna data
Response by The Swedish Defence Materiel Administration to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej, 1. Det finns inte något särskilt projekt eller särskild budget för detta. 2. Det finns inte någon särskild utsedd projektledare i dagsläget. 3....
Ansvarig öppna data
Response by The Swedish Agency for Government Employers to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej Axel.   Tack för din frågor.   Våra svar följer här:   1)      Nej vi har inte någon specifik projektgrupp men vi tillgängliggör på vå...
Ansvarig öppna data

Partially successful.

Hej,   Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har i dagsläget ingen utpekad ansvarig specifikt inom öppna data och det finns ingen spe...
Ansvarig öppna data
Response by National Audit Office to Axel Magnusson on .

Partially successful.

Hej Riksrevisionen har ingen särskilt utpekad ansvarig för området och det finns inte heller någon specifik projektgrupp för dessa frågor i dagsläget....
Ansvarig öppna data
Response by National Board of Forensic Medicine to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej, Här kommer svar på de frågor som du har ställt till Rättsmedicinalverket. I nuläget överväger vi att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta me...
Ansvarig öppna data
Response by The State Museums for World Culture to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej,   Här kommer svar på din begäran och dina frågor:   Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna data Ansvar...
Hej Axel, För IFAU:s del finns annan lagstiftning som gör att vi inte omfattas av (2022:818). Varför beskrivs nedan: IFAU är ett statligt forskningsi...
Ansvarig öppna data
Response by The Swedish Agency for Public Management to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej Axel, Du har hos Statskontoret ställt frågor gällande myndighetens tillämpning av den s.k. datalagen. Vårt tillgängliggörande av data syftar sedan...
Ansvarig öppna data
Response by The National Service Center to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej Följande lämnas som Statens servicecenters svar på de ställda frågorna. 1) Statens servicecenter har ingen sådan projektgrupp och någon särskild...
Ansvarig öppna data
Response by Inspection Of Social Insurance to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej, Den data som ISF har i kärnverksamheten omfattas av sekretess och kan inte göras tillgänglig för vidarenyttjande i form av öppna data. ISF:s publ...
Ansvarig öppna data
Response by Swedish Authority for Privacy Protection to Axel Magnusson on .

Partially successful.

Hej! IMY har i nuläget ingen utsedd ansvarig person. 1. Det finns ingen sådan projektgrupp. 2. Kontaktuppgifter för frågor är 08-657 61 00, [IMY e-p...
Ansvarig öppna data
Response by The National Research Institute to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej, Här kommer svar från Skolforskningsinstitutet. 1. Nej, men vi utreder frågan. Det kommer inte avsättas någon särskild budget för detta. 2. Ev...
Ansvarig öppna data
Response by The State Department Board to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej Axel, Jag kan besvara dina frågor. 1) Nej, vi har ingen projektgrupp som arbetar aktivt med detta. Öronmärkt budget finns därmed inte heller. 2) Vi...
Hej Axel! Tack för din påminnelse kring dessa viktiga frågor. Se svar på dina frågor nedan. 1. Finns det någon projektgrupp och har den i så fall en...
Ansvarig öppna data
Response by Swedish National Economic Crimes Bureau to Axel Magnusson on .

Partially successful.

Hej Axel,   Som svar på dina frågor så finns det ingen projektgrupp tillsatt och inte någon särskilt utpekad ansvarig. Ekobrottsmyndigheten omfatt...
Ansvarig öppna data
Response by Allmänna Reklamationsnämnden to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej Axel! Ja, vi uppfyller lagen. Vänliga hälsningar Maria Maria Berge Administrativ chef Tel direkt: 08-508 860 12 Tel vxl: 08-508 860 00 E-post...
Hej! Se bifogad lönelista för biträdande chefer inom äldreavdelningen enl. begäran nedan. Vänliga hälsningar Pedro Bentancour Garin Dokumentcontrolle...
Ansvarig inom öppna data
Response by Food Agency to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej Axel, Tack för din förfrågan och vi ber om ursäkt för att svaret har dröjt. Svaren på dina frågor finner du nedan. Hälsningar Kristina Kristina...
Ansvarig inom öppna data
Response by The Swedish Coastguard to Axel Magnusson on .

Partially successful.

Hej, tack för ditt mejl. Här kommer Kustbevakningens svar på dina frågor.    1. Kustbevakningen har inte inrättat någon projektgrupp med anledning...
Lönelistor för Pensionsmyndigheten i Stockholm
Response by Pension Agency to VIKARIEN on .

Partially successful.

Bifogar lista enligt förfrågan.     Med vänlig hälsning Elisabet Domberg ____________________________________________________________ Elisabe...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Response by Ljusdal Municipality to Alva on .

Successful.

Link: [1]File-List Link: [2]themeData Link: [3]colorSchemeMapping Hej! Ditt e-postmeddelande har kommit fram till Ljusdals kommuns inkorg. På v...
Hej   Här kommer önskad lönelista gällande augusti 2022.   Vi skickar dock inte den här typen av listor med uppgift om namn till externa e-pos...