Browse and search requests (page 8)

  

About 414 FOI requests found

Hej Elenor, Jag hänvisar till din begäran enligt nedan. Fjärde AP-fondens arkivbeskrivning, bifogad, utgör även den beskrivning som träffas av OSL 4...
Hej! Bifogat finner du Västmanlands arkivbeskrivning. I arkivbeskrivningen finns även en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Med vänlig...
Hej Önskade handlingar bifogas. Med vänlig hälsning Christina Maxén Chefsadministratör, Administrativ enhet, Förvaltningsrätten i Uppsala 018-431 63...
Hej! Översänder Lantmäteriets arkivbeskrivning, se bifogad fil. Med vänlig hälsning ___________________ Hanna Bergqvist Arkivarie Lantmäteriet, Dok...
Hej! Här kommer Kustbevakningens arkivbeskrivning. Myndighetens arkivbeskrivning utgör även vår beskrivning av myndighetens allmänna handlingar enlig...
Hej Översänder Länsstyrelsens Skåne arkivbeskrivning den sista versionen. Arkivbeskrivning uppdateras regelbundet. Nuvarande har Länsstyrelsen ingen...
Hej,   Vi skickar här Riksbankens arkivbeskrivning 1900-1998 och arkivbeskrivning 1999-2014. Arkivet 1999-2014 håller på att slutförtecknas därför...
Hej, Här kommer myndighetens efterfrågade arkivbeskrivning och våra riktlinjer för dokumenthantering som innehåller beskrivningen av allmänna handling...
Hej! Hör av dig om du saknar något. -----Ursprungligt meddelande----- Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #273 email]] Skickat: den 27 maj 2019 18:5...
Hej!   Översänder begärda handlingar.     Med vänlig hälsning Rolf Carlsson Chefsadministratör, Administrativa enheten, Luleå tingsrätt...
Hej Jag vill be dig att förtydliga vilka handlingar du vill ha. Statens historiska museer ( SHM) har flera arkivbeskrivningar och även arkivförteckn...
Hej!   Här kommer den begärda informationen. Vad gäller den begärda handlingen avseende regleringen enligt OSL finns det att återfinna i Bolagsver...
Med vänlig hälsning /MS   -----Ursprungligt meddelande----- Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #288 email]] Skickat: den 27 maj 2019 18:56 Till: Regist...
    Bif. översändes enligt önskemål.   Med vänlig hälsning   Nina Bengtsson domstolsadministratör   ===================== Arbetsdom...
Hej   Bifogar länk: [1]https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/medarbetarsidor/styrdokument-och-arbetssatt/rutiner-policyer-handbocker-o...
Arkivbeskrivning enligt begäran: Vh, Björn Larsson Björn Larsson Arkivarie / Archivist E-mail: [email address] Phone: + 46 70 22 37 269 - - - -...
Hej, Skickar handlingar enligt begäran. Med vänlig hälsning Petra Åkerfeldt Nämndhandläggare, Hyresnämnden i Göteborg, Hyres- och arrendenämnden i...
Hej, Bifogar begärda handlingar! Med vänlig hälsning Siv Engström Chefsadministratör, Haparanda tingsrätt 0922-28110 • [email address] • Postadress:...
Hej, bifogat finns efterfrågade dokument. Med vänlig hälsning Inger Edman Chefsadministratör, Gällivare tingsrätt 0970-758 16 • +46702574149 • [email...
Hej, Bifogad arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1190:782) och Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:11) och allmänna råd om arkiv hos...
-----Ursprungligt meddelande----- Från: [SVFF request email] <[SVFF request email]> Skickat: den 29 maj 2019 09:37 Till: [email address] Ämne: VB: beg...
Hej! Ber om ursäkt för att du fick vänta litet på svar, vi har haft byte av vår IT-miljö i början av veckan. Bifogar efterfrågade dokument. Vänliga hä...
Hej! Här kommer Länsstyrelsen i Södermanlands läns arkivbeskrivning. Med vänlig hälsning Ärendeserviceenheten Länsstyrelsen Södermanlands län 611 86...
Hej, Översänder begärda dokument enligt er förfrågan. Med vänlig hälsning Registrator Uddevalla tingsrätt 0522-65 71 00 • [Uddevalla District Cou...
Hej, Arkivbeskrivning för Göteborgs universitet översänds bifogat. Information om universitetets allmänna handlingar finns att ta del av via https://m...