Browse and search requests (page 7)

  

About 414 FOI requests found

Hej, Översänder önskade handling för UKÄ. Jag beklagar att det har dröjt så länge. Vänliga hälsningar Marie Norell Verksarkivarie/verksregistrator/Arc...
Hej, översänder myndighetens arkivbeskrivning. Beskrivning av allmänna handlingar enligt 4 kap 2§ OSL är ännu inte färdigställd. Det finns därför i...
SÄKERHETSPOLISEN                                                                                                                                  ...
Hej Elenor! Ber om ursäkt men hade problem med pdf dokument i går. Hälsningar Mikael ARKIVBESKRIVNING TREDJE AP-FONDEN Version 2019/1 (v. 1,2) Ver...
Hej Bifogar en handling enl punkt 2. Vi har ingen arkivbeskrivning för tillfället men vi arbetar på den. Med vänlig hälsning   Agneta Engberg Huvud...
Det blir 17 sidor totalt. Fakturaadress? -----Ursprungligt meddelande----- Från: info Skickat: den 27 maj 2019 11:19 Till: 'Elenor Weijmar' Ämne: SV:...
Hej! Skatteverket har upprättade arkivbeskrivningar för åren 2004-2011, 2012-2017. Skatteverket har även upprättat arkivbildningsplan för åren 2004...
Hej, Bifogat finns Länsstyrelsen i Stockholms läns arkivbeskrivning. Gällande uppgifter som Länsstyrelsen i Stockholms län regelbundet hämtar från ell...
Hej, här är de handlingar som efterfrågas i e-postmeddelande till förvaltningsrätten den 27 maj 2019. Förvaltningsrätten står inför att införa en di...
Hej Elenor! Hörde av min kollega att du fått vår arkivbeskrivning. Den innehåller även uppgifter enligt OSL 4 kap. 2 § förutom delar av punkt 2 - fört...
Hej, Bifogat finner du de begärda handlingarna. Med vänlig hälsning Helena Marsten Enhetschef, Administrativa avdelningen, Registrering och arkiv,...
Hej!   Här kommer svaret angående din förfrågan.   Med vänliga hälsningar Veronica Johansson _______________________________ Veronica Joh...
Hej, FMV har tagit fram sin arkivbeskrivning, som även inkluderar beskrivning av allmänna handlingar. Dokumentet består av 51 sidor, vilket innebär...
Hej, Lokala Säkerhetsnämnden i Barsebäck består av ledamöter och ersättare samt utsedd sekreterare från Kävlinge kommun och följer därmed Kävlinge ko...
Översänder önskade handling, ursäkta dröjsmålet. Vänliga hälsningar Marie Norell Verksarkivarie/verksregistrator/Archivist Avdelningen för verksamhe...
Hej, Översänder önskade handling. Ursäkta dröjsmålet. Vänliga hälsningar Marie Marie Norell Verksarkivarie/verksregistrator/Archivist Avdelningen f...
Hej, Bifogar arkivbeskrivning och beskrivning av de allmänna handlingarna för Göteborgs tingsrätt. Med vänlig hälsning Camilla Svensson Arkivarie, A...
Bifogar arkivbeskrivning. Någon beskrivning av allmänna handlingar finns f n inte men kommer att upprättas.   Med vänlig hälsning Lillemor Sund...
    Med vänlig hälsning Åsa Sjöström Huvudregistrator, Administrativ enhet, Sundsvalls tingsrätt 060-18 67 70 • [email address] • Postadress:...
Hej,   Översänder handlingar i enlighet med din begäran.   För kännedom pågår arbete med att se över och uppdatera dokumenten.   Med vänlig...
Hej Jag hänvisar till den nedanstående begäran om utlämnande av allmänna handlingar samt till vårt första svarsmail, daterat 27 maj. Här kommer det kom...
Hej! Här kommer Siuns arkivbeskrivning, se bifogat dokument. Arkivbeskrivningen innehåller även efterfrågad beskrivning av myndighetens allmänna handli...
Hej Ett arbete pågår för att revidera/uppdatera våra dokument samt skapa nya lokala dokument. Med vänlig hälsning Camilla Lithén Chefsadministratör,...
Hej Elenor!   Bifogat finns de handlingar som du frågat efter.   Vänliga hälsningar Maria     [1]loga_tagline Maria Berge Verksjurist...
Hej, Bifogat finns Fideikommissnämndens arkivbeskrivning (samt klassificeringsstruktur). Med vänlig hälsning Camilla Karlström Arkivarie      Kamma...