Browse and search requests (page 3)

  

About 544 FOI requests found

Hej!   Bifogat finner du de efterfrågade uppgifterna.   Med vänliga hälsningar HR   Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning Fagerstagatan 15...
Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet...
Hej Anna! Här kommer de uppgifter du efterfrågat framplockade av vår HR avdelning. Enhet Befattning Totallön Ekonomienheten Redovisansvarig 42000...
Hej, bifogar de budgethandlingar för 2021 som finns diarieförda i annan format än pdf.   Vänliga hälsningar Christian Westas Ekonomichef / Bitr...
Regler för användarkonto i Svensk mediedatabas (SMDB)
Response by Royal Library to Tore Danielsson on .

Partially successful.

Ditt ärende med ID: PUB0025152 med ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Regler för användarkonto i Svensk mediedatabas (SMDB) har fått en ny...
Budget för 2022
Response by Region Östergötland to Elenor Weijmar on .

Successful.

Hej Kommer här. Vänliga hälsningar   Ellen Nilsson Processägare för regionövergripande verksamhetsstyrning Verksamhetscontroller  Ekonomienheten Re...
God morgon Eric I de bifogade filerna finner ni det begärda avtalet. Önskar en fortsatt trevlig dag.   Mvh kommunstabens registratur Luleå kommun...
Budget för 2022
Response by Employment Service to Elenor Weijmar on .

Partially successful.

Hej, Arbetsförmedlingen publicerar fyra gånger per år, enligt uppdrag i Regleringsbrevet, en utgiftsprognos som du kan ta del av på vår hemsida https:/...
Avtal Sokigo GeoDirekt och Södertälje
Response by Municipality of Södertälje to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej!   Vi har nu behandlat din begäran om allmän handling. Därtill är kontorets bedömning att följande handling omfattas av sekretess i enlighet...
Miljö- och tillsynsärenden
Response by Karlskoga municipality to Kjell Sjöstrand on .

Successful.

Miljö- och tillsynsärenden
Response by Karlskoga municipality to Kjell Sjöstrand on .

Successful.

Hej, Gällande övriga bolag är deras handlingar arkiverade och därför får du vända dig till arkivet. Gällande NP3 fastigheter har vi inget som rör...
Ramavtalshandlingar
Response by Region Jönköpings län to Christer Hugosson on .

Successful.

Hej !     Här kommer dokumenten du efterfrågade gällande ramavtal luftbehandlingsarbeten         Vänliga hälsningar     Brigitte...
Hej, Ursäkta, vi missade att skicka med bilagorna. De kommer här. Fakturanr 4083, 4087, 4090, 4092 och 4094 har inte några bilagor. Vänliga hälsning...
Hej Christer!     Nu har vi gått igenom dokumenten och det går bra att komma och ta del av dessa från imorgon den 19/1   Handlingarna finns...
Hej!     Översänder här den begärda handlingen inklusive e-faktura för betalning av avgift enligt avgiftsförordningen.   Vinnova har enligt offentlighe...
Institutet för mänskliga rättigheter
Response by Ministry of Employment to Jan Ainali on .

Successful.

Hej, Institutet för mänskliga rättigheter har tilldelats organisations-numret 202100-7022.   Mvh, Anna-Lena -----Ursprungligt meddelande----...
Möjlighet till lönebidrag efter 65 år
Response by Employment Service to Annika on .

Successful.

Hej Annika! I Arbetsförmedlingens interna instruktion AFII 2/2011 Beslut om särskilda insatser och program efter 65 år till personer som har en dokume...
Hej Annika! Bifogat hittar du arbetsförmedlingens interna instruktioner gällande beslut om lönebidragsanställning. Med vänliga hälsningar, Daniel La...
Dear Aurimas,   We have finally put together some useful information regarding your questions and thoughts about Folk high school. First, I woul...
Hej! Här kommer efterfrågade handlingar. Vänliga hälsningar Registraturet Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli Stadshuset, 1...
Mail 5 av 5 Vänliga hälsningar, Andrea Renblad Redovisningschef   Jönköpings kommun Stadskontoret 551 89 JÖNKÖPING Tel: 036-10 57 42 [e-postadress]...
Lönelistor Exploateringskontoret
Response by Stockholm city to Gunilla Brogren on .

Successful.

Hej,   Här kommer enligt begäran löneuppgifter för anställda på exploateringskontoret.   Hälsningar Ellinor Exploateringskontoret Personalf...
Lönelistor Trafikkontoret
Response by Stockholm city to Gunilla Brogren on .

Successful.

 Hej! Du har begärt ut handlingar gällande lön på trafikkontoret, Stockholm stad. Det föreligger inte någon sekretess för dessa uppgifter enligt offen...
Nej, det har inte varit prioriterat...     Med vänliga hälsningar Johan Sundman, Projektledare Trafikkontoret, Tillstånd Telefon: 08-508 26 027, E-po...
Tack för ditt meddelande till trafikkontoret. Detta är ett automatiskt svarsmeddelande för att bekräfta att vi har tagit emot din e-post.   Vill d...