Browse and search requests (page 3)

  

About 456 FOI requests found

Hej, Bifogar årsredovisningarna för 2019 och 2020. Har skickat årsredovisningarna 2007-2020 fördelat i fyra mejl.   Åren 2012-2014 hade Fortifik...
Begäran om styrelseledamöters namn 2008
Response by Employment Service to Tim Svensson on .

Successful.

Hej   Bifogar handlingar med namn på styrelseledamöter 2008, se bilagor.   Med vänlig hälsning Jessica Östergren Lundkvist Arkivhandläggare...
Översänder efterfrågade handlingar. Med vänlig hälsning Therese Hass Administrativ chef, Administrativ enhet, Linköpings tingsrätt 013-251011 • [e-po...
Hej   Bifogar härmed efterfrågade handlingar.   1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt  ...
Hej! Bifogar efterfrågade handlingar. Med vänlig hälsning Arkiv Umeå tingsrätt 090-17 21 00  •  [e-postadress]  •  Postadress: Box 138, 901 04 Umeå...
Hej! Bifogar efterfrågade handlingar. Med vänlig hälsning Arkiv Umeå tingsrätt 090-17 21 00  •  [Umeå Tingsrätt e-postadress för begäran om allmän h...
Hej Elenor, Bifogat finner du handlingar för Lokala säkerhetsnämnden. Kan nämna att dokumenthanteringsplanen ska uppdateras. I och med en nyligen g...
Hej, Bifogat översänds enligt din begäran Arbetsgivarverkets arkivbeskrivning samt beskrivning enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (20...
Hej, Vi har tagit emot din begäran om handlingar. Jag bifogar härmed Skolväsendets överklagandenämnds arkivbeskrivning. I dagsläget har myndigheten ing...
Hej, Bifogar önskade handlingar. Hovrätten för Nedre Norrland är administrativ värdmyndighet för Rättshjälpsnämnden därav bifogas hovrättens beskrivni...
Hej, Bifogar önskade handlingar. Med vänlig hälsning Per Helttunen Arkivarie, Administrativ avdelning, Hovrätten för Nedre Norrland 060-18 68 35 • [...
Hej Elenor! Här kommer arkivbeskrivningen. Enligt texten i dokumentet så anser man att din fråga nr 2 besvaras i arkivbeskrivningen. Med vänlig hälsn...
Hej Elenor,   Du har hos Utrikesdepartementet begärt att ta del av allmänna handlingar enligt följande beskrivning.    1. Myndighetens arkivbe...
Hej, I detta dokument på webben står om allmänna handlingar: Se kapitel 5.1. [1]Handbok i ärendehandläggning.pdf (su.se)  Arkivbeskrivningen bifog...
Hej Elenor, Jag bifogar LFVs senaste version av arkivbeskrivningen, från 2019. LFV har dessvärre ingen sammanställning enligt OSL 4:2 men jag bifogar...
Hej, I den nedre delen av ditt meddelande hittar jag: "Är [Alkoholsortimentsnämnden e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Off...
Hej, Vänligen se bifogad fil för Ystads tingsrätts arkivredovisning. Se bilaga 4 för myndighetens beskrivning av allmänna handlingar. Med vänlig häl...
Hej Här kommer 2019 också. Hälsningar Mats -----Ursprungligt meddelande----- Från: Per Hagström <[Registrators #519 e-postadress]> Skickat: den 24...
Hej Frej!   Se bifogad handling. Detta är det enda avtalet vi har på adressen.   Med vänlig hälsning Anna Kjellberg Hyresjurist GÖTEBORGS S...
Hej,   Här kommer Länsstyrelsen i Uppsala läns arkivbeskrivning. Någon särskild beskrivning över våra allmänna handlingar har vi inte.     L...
Hej! Här kommer handlingar som tillsammans är ärende 2021-518.   2021-518 Publicera information om . . . leverantörsfakturor som öppna data Bes...
Leverantörsreskontra för 2019 och 2020
Follow up sent to Municipality of Eskilstuna by Per Hagström on .

Successful.

Till Agressosupport, Tack så mycket! Med vänliga hälsningar, Per Hagström
Leverantörsreskontra för 2019 och 2020
Request sent to Gällivare municipality by Per Hagström on .

Partially successful.

Till Gällivare kommun, Hej! Jag undrar om ni skulle kunna göra ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-...
Hej igen, Det gick lite snabbt att skicka. Här kommer bilagorna som hör till avtalet. Med vänlig hälsning --------------------------------------------...
Documents on meetings of the D9+ group
Response by Ministry for Foreign Affairs to Alexander Fanta on .

Partially successful.

Dear Mr Fanta,   You have requested access to documents concerning the D9+ group. Please find attached the decision from the Ministry of Foreign...