Browse and search requests (page 3)

  

About 1300 FOI requests found

Hej,   Här kommer det begärda avtalet. Vissa delar lämnas inte ut med hänvisning till Offentlighet och sekretesslagen 31 kap. 16 § och 18 kap. 8 §...
Hej Märta   Jag skickar över de avtal vi har med våra bibliotek i Nacka kommun.     Med vänlig hälsning   Nicklas Norgren Kategoriansvar...
Här kommer avtalet som efterfrågas. Med vänlig hälsning Eva-Lena Stenberg Nämndsekreterare/registrator Kulturenheten SÄTERS KOMMUN Telefon +46 (0)2...
Hej! Här är handlingen du begärt.   Med vänliga hälsningar Matilda Håkansdotter   Bibliotekschef Kultur- och fritidsförvaltningen Huvud...
Hej, bifogar avtal enligt er begäran.     Med vänlig hälsning Carola Stålnacke Nämndsekreterare Kultur- och utbildningsförvaltningen Stadsh...
Hej! Här kommer önskat material.       Med vänliga hälsningar / Ystävällisin terveisin / Ystävälisilä terhveisilä [1]kalix_brevhuvud  ...
[1]flexiteBPMS Återkoppling gällande ditt ärende: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker Bifogar avta...
Hej,   Här kommer efterfrågade handlingar.     Med vänlig hälsning: Cecilia Norling Inköpssamordnare 016-710 30 44 [1][e-postadress] S...
Hej!   Tack för ditt mail angående vårt avtal för e-böcker och ljudböcker.   Vi har gemensamt avtal i Bibliotek Mellansjö. Bibliotek Mellansjö...
Hej Här kommer efterfrågat avtal. Mvh Catarina __________________________________________________ Catarina Kandell Förvaltningssekreterare Kultur- o...
Hej Här kommer avtalet för e-böcker och e-ljudböcker för folkbiblioteken i Lund.   Mvh Emma Lang Åberg   Emma Lang Åberg Enhetschef Gemen...
Hej Här kommer ramavtal för litteratur. Se bilaga     Med vänlig hälsning Susanne Johnsson Bibliotekschef ______________________   Ku...
Översänder begärd handling. Med vänlig häsning Registrator Knivsta kommun 018-34 70 00 [Knivsta kommun e-postadress för begäran om allmän handling]...
Hej! Här kommer avtalet som Älvsbyns kommun har. Avtalet är gemensamt för biblioteken i Norrbotten. Hälsningar Sandra Viström Kommunledningskontor...
Hej!   Här kommer Gnestas avtal.   Hälsningar   Betina Kruusmägi Förste bibliotekarie Gnesta bibliotek Kommunstyrelseförvaltningen ____...
Hej! Översänder på begäran våra avtal rörande utlåning av e-böcker och ljudböcker Mvh Anna-Karin Rennemark Verksamhetschef bibliotek och medborgarkon...
Hej,   Här är handlingar som efterfrågades angående avtal som bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker. Se bifogade filer.    ...
Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Response by Bräcke municipality to Märta Myrstener on .

Partially successful.

Hej! Nej, vi har inget sådant. Vi erbjuder e-böcker via elib, tillsammans med övriga kommuner (utom Östersund) i region JH. Jag antar att det är Kerst...
Hej Begärda handlingar. Med Vänliga Hälsningar   Thomas Molander Upphandlingssamordnare Ljusnarsbergs kommun Tel. 0580-805 67 Mob. 070-493 06 60 [e-...
Hej!   Här kommer begärd handling kring utlåning av e-böcker och ljudböcker från Gagnefs kommun.   Avtalet är från 2014. I början av 2000-tale...
Hej, Ursäkta sent svar. Här kommer en kopia på avtalet mellan Hedemora stadsbibliotek och Elib (numera Axiell Media) från 2014. Nuvarande avtal upphö...
Hej Översänder handling från Karlstads kommun. Avtalet gäller samtliga folkbibliotek i Värmland. Med vänlig hälsning Susanne Jonsson Registrator Ka...
Hej, Här kommer avtalet som du begärt ut.     Med vänlig hälsning   Josefin Florell Utredare ………………………………………. Kultur och fritid [1]...
Här kommer bilagan.   Med vänliga hälsningar   Ann-Sofie Wallberg Administratör/registrator Verksamhetsstöd Livsmiljö Gävle Gävle kommu...
Hej, Här kommer avtalet för ljudböcker: https://www.adda.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/ut...