Browse and search requests (page 15)

  

About 382 FOI requests found

Hej, Fastighetsmäklarinspektionen har tagit emot din begäran om allmänna handlingar. Bifogat finner du vår senaste arkivbeskrivning. Vår beskrivning...
Hej! Du kan ta del av informationen på Boverkets hemsida, här: https://www.boverket.se/contentassets/38da10ccbd1c4a338af969b466b31cab/allmanna-handli...
Hej! Vid Linköpings universitet (LiU) finns ingen aktuell arkivbeskrivning enligt 6 § arkivlagen. Det finns en äldre arkivbeskrivning som gällde enlig...
Hej Elenor Här kommer komplettering. Fortes allmänna handlingar enl OSL finns beskrivna enligt nedan: Information till allmänheten om Fortes allmänn...
    Hej.   Nu är sekretessprövningen klar och jag bifogar därmed handlingen.   Hälsningar   [1]cid:image002.png@01D50B01.611EA9D0 Eli...
Hej Elenor, Vid utlämnande av allmänna handlingar är nämnden skyldig att ta ut avgift enligt bestämmelserna i avgiftsförordningen (1992:191). En bestä...
Hej! Här kommer Mittuniversitetets arkivbeskrivning, den utgör också myndighetens beskrivning över allmänna handlingar enligt 4 kap 2 § OSL.   V...
Hej! Enligt begäran kommer här Medlingsinstitutets arkivredovisning som innehåller både punkt 1 och 2. Vänliga hälsningar Gunilla Pettersson Medling...
Hej! Översänder härmed de efterfrågade handlingarna Enligt uppdrag Med vänlig hälsning! Vänliga Hälsningar Registraturen Ekonomiavdelningen Besök...
Hej Elenor   Vi har ännu inte någon fungerande, verksamhetsbaserad, arkivredovisning. Allt är dock sökbart genom ärendehanteringssystemet.   B...
Hej! Här kommer arkivbeskrivningen, den beskrivning vi har av allmänna handlingar är det som återfinns i arkivbeskrivningen. Mvh _________________...
Hej Begärda handlingar bifogas. Med vänlig hälsning Annelie Svensson Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 036 - 15 58 53, teltid 09.00-12...
Hej! Svaren på dina frågor hittar du på följande sida: https://klara.lnu.se/klara/public/Index.jsp "Linnéuniversitetet KS 2018" beskriver universitet...
Hej, här kommer den eftersökta handlingen. För mer information kontakta [1][email address] Mvh Jonas Deroueche Arkivarie och informationssäkerhetsa...
Hej, Skickar över de handlingar som finns i nuläget, en revidering pågår kring dokumenthanteringsplan (informationshanteringsplan). Med vänlig hälsn...
Hej Bifogar här Finanspolitiska rådets arkivredovisning med arkivbeskrivning, samt beskrivning allmänna handlingar. Med vänliga hälsningar Charlott...
Hej Elenor, Bifogar Finansinspektionens arkivbeskrivning som är även beskrivning av allmänna handlingar enligt nedan. Med vänlig hälsning, Pia Lemin...
Hej Elenor,   Bifogar Kemikalieinspektionen arkivbeskrivning.   Hälsningar,   Johan Östergren Hemmander Huvudregistrator Sekretariatet...
Hej Översänder Högskolan i Skövdes arkivbeskrivning samt arkivhandbok. Vänligen Viktoria Tropp Registrator Högskolan i Skövde Rektors kansli Box...
Hej, Översänder härmed Folke Bernadotteakademins arkivbeskrivning, version 4, upprättad 2018-05-31 och uppdaterad 2019-04-29. Vi anser att arkivbeskriv...
Hej! Bifogar vår arkivbeskrivning och vår dokumenthanteringsplan. Med vänlig hälsning Åsa Tolbäcken Enheten Verksamhetsstöd Tfn: 0150-48 70 32 E-p...
Hej Elenor, Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (4 kap. 2 §) och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning över myndighetens al...
Hej Elenor, Motsvarande de lagar du hänvisar till har vi en arkivbeskrivning som härstammar från 2013. Att uppdatera den har stått på att göra-listan e...
Hej!   Översänder vår arkivredovisning som bifogad fil och beskrivningen enligt OSL 4 kap 2 § finns att ta del av här: [1]https://www.elsakerhets...
Hej, Översänder handlingar enligt önskemål. Med vänliga hälsningar, Annelie Danielsson | Huvudregistrator 016-16 25 43 | Växel 016-16 27 00 Postadre...