Myndigheter

Hittade 66 myndigheter som börjar med ‘M’

0 förfrågningar.
1 begäran.
1 begäran.
Även kallad MAU
1 begäran.
8 förfrågningar.
2 förfrågningar.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.
2 förfrågningar.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.
3 förfrågningar.
3 förfrågningar.
Marknadsdomstolen var mellan 1972 och 2016 en svensk specialdomstol som avgjorde mål om otillbörlig marknadsföring, brott mot konkurrenslagen m.m.
Borttaget.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.
4 förfrågningar.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.
Även kallad MI
1 begäran.
0 förfrågningar.
3 förfrågningar.
Metria bildades 2011 genom att delar av verksamheten vid Lantmäteriets uppdragsdivision METRIA bolagiserades. Bolagiseringen syftade dels till att öka...
Offentlighetsprincipen gäller inte för den här myndigheten.
0 förfrågningar.
Även kallad MIG
4 förfrågningar.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.
Även kallad MIUN
1 begäran.
4 förfrågningar.
3 förfrågningar.
1 begäran.
5 förfrågningar.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.
4 förfrågningar.
0 förfrågningar.
3 förfrågningar.
0 förfrågningar.
3 förfrågningar.
3 förfrågningar.
Även kallad MYNAK
1 begäran.
Även kallad MFD
1 begäran.
Även kallad MPRT
1 begäran.
Även kallad MSB
3 förfrågningar.
Även kallad MTM
1 begäran.
Även kallad MUCF
2 förfrågningar.
Även kallad MYH
2 förfrågningar.
Även kallad DIGG
10 förfrågningar.
Även kallad MPF
0 förfrågningar.
Även kallad MDU Hette tidigare Mälardalens högskola (MDH).
1 begäran.
Ideel förening
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.
4 förfrågningar.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.
3 förfrågningar.
0 förfrågningar.
3 förfrågningar.

Kan du inte hitta den du vill ha?

Visa endast...

Börjar med

Region

Kommun

Hälsa

Politik

Bidragsmyndigheter

Överklaganden och prövningar

Sysselsättning och arbete

Utbildning och kommunikation

Produktion, teknik och forskning

Lag och rätt

Rättsliga system

Fastigheter och boende

Sociala frågor

Företag och konkurrens

Miljö

Vetenskap

Internationella förbindelser

Ekonomi

Energi

Försvar

Kultur och nöje

Geografi

Dataskydd

Kris och beredskap

Sport

Internationell handel

Transporter

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Regeringen

Riksdagen

Föreningar

Infrastruktur

Kommande myndigheter

Nedlagda myndigheter

Statliga företag

Stiftelse