Begäran om sekretessprövning
Svar från Melleruds kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Hej! Översänder begärd handling i ärendet Begäran om allmän handling gällande inköp av generatorer från Akero Work AB med diarienummer KS 2023/645. S...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?