Ärendehantering
Svar från Marks kommun till Sandra Brych den .

Mycket sena.

Hej, tack för ditt mail till kontaktcenter i Marks kommun. Ditt mail har vidaresänts till berörd förvaltning för besvarande. Med vänlig hälsning Marie...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?