Regeringskansliet

En offentlig myndighet, även kallad GO

12 förfrågningar
Begäran om lista på databaser
Svar från Regeringskansliet till Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar klassificering.

Hej,   Regeringskansliet har ingen databas som förser regeringen.se med information. Däremot har Regeringskansliet en rättsdatabas som regeringen...
Öppna data om statliga bolag
Svar från Regeringskansliet till Uppenbar Pseudonym den .

Lyckades delvis.

Hej, Ursäkta att du har fått vänta men här kommer svar på dina frågor. Öppen länkad data som finns hos bolag med statligt ägande förvaras inte i Rege...
Rättsinformationssystemet SFS 1999:175
Svar från Regeringskansliet till Magnus Sälgö den .

Inväntar klassificering.

Hej, Jag har överlämnat dina frågor till Justitiedepartementet som kommer återkomma med ett svar till dig. Vänligen, Moa Johansson Departementssekret...
Lista på digitaliseringsprojekt
Svar från Regeringskansliet till Uppenbar Pseudonym den .

Lyckades delvis.

Hej, Jag har sökt i Regeringskansliets diarium efter diarieförda ärenden från år 2017 och framåt som rör interna uppdrag, arbetsgrupper och projekt i...
Register över alla myndigheter
Svar från Regeringskansliet till Uppenbar Pseudonym den .

Lyckades delvis.

Hej, Det finns ingen allmän handling som motsvarar din begäran i Regeringskansliet. Du kan däremot ta del av myndigheters organisationsnummer på Stati...
Vem arbetar med öppna data?
Svar från Regeringskansliet till Uppenbar Pseudonym den .

Nekad.

Hej, Hur Regeringskansliet arbetar med tillgängliggörande av data är inget som finns i allmänna handlingar. Däremot är du välkommen att återkom om du...
API för SOU:er?
Begäran skickad till Regeringskansliet av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Hej jag undrar om det finns eller om ni planerar en vettig API för rättsliga dokument som t.ex. SOU:er? Vem är ansvarig för API:er hos er? Jag skul...
Hej, Du har begärt att få ta del av samtliga löner fördelat på titlar inom yrken som arbetar med ekonomisk analys såsom controller, budgethandläggare...
Vad får Naturvårdsverket föreskriva om?
Svar från Regeringskansliet till Jan Ainali den .

Nekad.

Hej!   Det korta svaret på din fråga är att det i miljöbalken inte bestäms något normgivningsmandat för Naturvårdsverket. Naturvårdsverket får sin...
Upphandlingsplan
Svar från Regeringskansliet till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej, Det finns inte någon sådan allmän handling i Regeringskansliet. Alla upphandlingar annonseras på angiven webbplats och på så sätt framgår det vil...
Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar
Begäran skickad till Regeringskansliet av Elenor Weijmar den .

Mycket sena.

Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av all...
Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av all...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?