EU Open Source Policy Summit

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Regeringskansliet,

The EU Open Source Policy Summit 2024 2 February, Brussels börjar närma sig.

I linje med regeringens digitaliseringsstrategi och arbete för mera öppna data och öppna standarder och open source och effektivisering i offentlig förvaltning tänker jag att ni kanske vill skicka dit någon?

Jag undrar vem om nån kommer delta från regeringen eller någon svensk myndighet? Om annan myndighet ska samordna eller svara på frågan så önskar jag veta vilken.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Finansdepartementet brev, Regeringskansliet

 

Hej

 

Tack för din fråga.

 

Det finns inte någon uppgift om deltagande i det möte som du nämner.

 

Hälsningar

 

Finansdepartementets kommunikationssektion.