Uppenbar Pseudonym

Till Regeringskansliet,

Jag frågade tidigare om detta som en handling och fick svaret "I Regeringskansliet pågår ett kontinuerligt arbete med att se över möjligheten att ta fram uppgifter i det format som du efterfrågar. I dagsläget är det dock inte möjligt.". https://handlingar.se/request/oppna_data...

Jag ifrågasätter härmed detta svar. Enligt eran hemsida har ni nån typ av CMS/databas där det finns en post för varje publikation i serien för att ni ska kunna visa upp den och länka till pdfen på hemsidan*. Enligt lagen om öppna data måste ni dela denna data för vidareutnyttjande om jag begär det med några få undantag som jag bedömer inte gäller i detta fall.

Jag gör därför härmed en begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande av öppen data om departementserien.

Enligt öppna datalagen [0] gäller följande: "Ett ärende om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande ska avgöras inom fyra veckor."

Jag föreslår att ni delar datan direkt på dataportal.se som ett led i ett strategiskt kvalitetsarbete med öppna data. Har ni inget sådant pågående arbete önskar jag att ni ser till att påbörja det så ni effektivt och agilt kan dela bra datamängder för invånarnas bästa proaktivt eller när de efterfrågas.

*Det skulle förvåna mig mycket om ni inte har en intern databas med era egna publikationer. I det fallet så föreslår jag att ni genast ser till att få ordning och t.ex. skrapar datan från eran hemsida, häller in i lämpligt it-system för att kunna hålla ordning framledes och delar resultatet som en öppen datamängd när ni säkerställt att alla publikationer är representerade.

[0] https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

FA Utlämnandeärenden, Regeringskansliet

Hej,

 

Det svar du fick tidigare gäller fortfarande, ingenting har förändrats. Vi
kan i dagsläget inte erbjuda handlingarna i det format du efterfrågar. I
Regeringskansliet pågår ett kontinuerligt arbete med att se över
möjligheten att ta fram uppgifter i det formatet. Alla publikationer i
Departementsserien finns på webbplatsen regeringen.se som pdf-filer där
det går bra att ladda ned dem för den som så önskar. Du kan även
prenumerera på sidor på regeringen.se via RSS eller e-post:
[1]https://www.regeringen.se/prenumerera-vi....

 

Detta är ett tjänstemannabesked. Om du inte är nöjd med resultatet av
denna prövning kan du begära att frågan ska prövas av myndigheten genom
beslut av ett statsråd. Det krävs ett beslut av statsrådet för att ett
avgörande ska kunna överklagas till regeringen. I stället för att pröva
frågan själv, får statsrådet lämna över frågan direkt till regeringen.

 

Vänligen,

Moa Johansson
Departementssekreterare 

Förvaltningsavdelningen
RS Rättssekretariat
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 35 16
[2][e-postadress]
[3]www.regeringen.se

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Uppenbar Pseudonym <[4][Registrators #1954 e-postadress]>

Skickat: den 24 juli 2023 11:45

Till: FA Registrator <[5][e-postadress]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om
departementserien 2 (begäran enligt öppna datalagen)

 

Till Regeringskansliet,

 

Jag frågade tidigare om detta som en handling och fick svaret "I
Regeringskansliet pågår ett kontinuerligt arbete med att se över
möjligheten att ta fram uppgifter i det format som du efterfrågar. I
dagsläget är det dock inte möjligt.".
[6]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

Jag ifrågasätter härmed detta svar. Enligt eran hemsida har ni nån typ av
CMS/databas där det finns en post för varje publikation i serien för att
ni ska kunna visa upp den och länka till pdfen på hemsidan*. Enligt lagen
om öppna data måste ni dela denna data för vidareutnyttjande om jag begär
det med några få undantag som jag bedömer inte gäller i detta fall.

 

Jag gör därför härmed en begäran om tillgängliggörande av data för
vidareutnyttjande av öppen data om departementserien.

 

Enligt öppna datalagen [0] gäller följande: "Ett ärende om
tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande ska avgöras inom fyra
veckor."

 

Jag föreslår att ni delar datan direkt på dataportal.se som ett led i ett
strategiskt kvalitetsarbete med öppna data. Har ni inget sådant pågående
arbete önskar jag att ni ser till att påbörja det så ni effektivt och
agilt kan dela bra datamängder för invånarnas bästa proaktivt eller när de
efterfrågas.

 

*Det skulle förvåna mig mycket om ni inte har en intern databas med era
egna publikationer. I det fallet så föreslår jag att ni genast ser till
att få ordning och t.ex. skrapar datan från eran hemsida, häller in i
lämpligt it-system för att kunna hålla ordning framledes och delar
resultatet som en öppen datamängd när ni säkerställt att alla
publikationer är representerade.

 

[0]
[7]https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Uppenbar Pseudonym

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[8]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[9][Registrators #1954 e-postadress]

 

Är [10][GO e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[11][e-postadress]:

[12]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[13]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.regeringen.se/prenumerera-vi...
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.regeringen.se/
4. mailto:[Registrators #1954 e-postadress]
5. mailto:[e-postadress]
6. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
7. https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...
8. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
9. mailto:[Registrators #1954 e-postadress]
10. mailto:[GO e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[e-postadress]
12. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
13. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Uppenbar Pseudonym

Till FA Utlämnandeärenden,

Hej

Jag vill gärna överklaga det här beslutet eftersom jag anser att det strider mot gällande lag.

Jag önskar veta om ni på kansliet har internrevision som säkerställer att i följer gällande lag? I fallet ja önskar jag kontaktinformation till dem.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

FA Utlämnandeärenden, Regeringskansliet

Hej,
Jag har tagit emot din begäran om överprövning av tjänstemannabesked. Vi
återkommer så snart som möjligt i den delen.

Chef för Regeringskansliets internrevision heter Henric Bergqvist. Hans
e-postadress är [e-postadress].

Vänligen,
Moa Johansson
Departementssekreterare  
Förvaltningsavdelningen
RS Rättssekretariat
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 35 16
[e-postadress]
[1]www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1954 e-postadress]>
Skickat: den 2 augusti 2023 10:28
Till: FA Utlämnandeärenden <[e-postadress]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Öppna data om departementserien 2 (begäran enligt öppna datalagen)

Till FA Utlämnandeärenden,

Hej

Jag vill gärna överklaga det här beslutet eftersom jag anser att det
strider mot gällande lag.

Jag önskar veta om ni på kansliet har internrevision som säkerställer
att i följer gällande lag? I fallet ja önskar jag kontaktinformation
till dem.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner

FA Utlämnandeärenden, Regeringskansliet

1 Bilaga

Hej,

 

Du har framställt en begäran om tillgängliggörande av data för
vidareutnyttjande gällande departementsserien. Regeringskansliet har dagen
efter att begäran togs emot skickat ett tjänstemannabesked till dig
utifrån en prövning enligt Tryckfrihetsförordningens bestämmelser om
rätten att ta del av allmän handling. En prövning enligt lagen om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data kommer nu att företas och
beslut skickas till dig på denna adress.

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig.

 

Med vänlig hälsning,

 

Charlotta Necking
Verksjurist
Förvaltningsavdelningen
Rättssekretariatet
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 5937
Mobil 0730251450
[1][e-postadress]
[2]www.regeringen.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.regeringen.se/

Uppenbar Pseudonym

Till FA Utlämnandeärenden,

Tack för återkopplingen.
Vilken instans kommer detta prövas i?
Finns ett ärendenummer?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Till FA Utlämnandeärenden,

Jag fick veta per telefon att detta togs upp på regeringssammanträde i torsdags. Jag skulle vilja läsa protokollet från sammanträdet och få en återkoppling.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

SB FCK Utlämnandeärenden, Regeringskansliet

Hej,

Du har begärt att få ta del av protokollet från regeringssammanträdet den 14 september 2023 samt få en återkoppling.

Beträffande protokoll från regeringssammanträdet så finns ingen allmän handling som motsvarar begäran. Arbete pågår med att färdigställa protokollet, och du är välkommen att återkomma med din begäran längre fram.

Angående återkoppling så kommer beslutet expedieras så fort det är påskrivet och beslut kommer skickas till dig på den adress som du angivit.

Detta är ett tjänstemannabesked. Om du inte är nöjd med utfallet av denna prövning kan du begära att frågan ska prövas av ett statsråd. Beslut av statsrådet krävs för att ett avgörande ska kunna överklagas till regeringen. I stället för att pröva frågan själv får statsrådet överlämna frågan direkt till regeringen.

Med vänlig hälsning,

Susanne Grund
Departementssekreterare
Statsrådsberedningen
Förvaltningschefens kansli
103 33 Stockholm
Tfn 08- 405 19 32
[e-postadress]
www.regeringen.se

Anne-Mari Kustrin, Regeringskansliet

2 Bilagor

  • Attachment

    image001.png

    7K Download

  • Attachment

    230914 Regeringsbeslut Beg ran om tillg ngligg rande av data f r vidareutnyttjande.pdf

    477K Download View as HTML

Härmed expedieras regeringsbeslut från 2023-09-14 gällande Begäran om
tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Anne-Mari Kustrin
Kanslisekreterare
Rättschefens kansli

Statsrådsberedningen
103 33 Stockholm
Tel. 08-4059950
Mobil 070-3008395
[1][e-postadress]
[2]www.regeringen.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.regeringen.se/