Öppna data om departementserien 2 (begäran enligt öppna datalagen)

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Uppenbar Pseudonym

Till Regeringskansliet,

Jag frågade tidigare om detta som en handling och fick svaret "I Regeringskansliet pågår ett kontinuerligt arbete med att se över möjligheten att ta fram uppgifter i det format som du efterfrågar. I dagsläget är det dock inte möjligt.". https://handlingar.se/request/oppna_data...

Jag ifrågasätter härmed detta svar. Enligt eran hemsida har ni nån typ av CMS/databas där det finns en post för varje publikation i serien för att ni ska kunna visa upp den och länka till pdfen på hemsidan*. Enligt lagen om öppna data måste ni dela denna data för vidareutnyttjande om jag begär det med några få undantag som jag bedömer inte gäller i detta fall.

Jag gör därför härmed en begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande av öppen data om departementserien.

Enligt öppna datalagen [0] gäller följande: "Ett ärende om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande ska avgöras inom fyra veckor."

Jag föreslår att ni delar datan direkt på dataportal.se som ett led i ett strategiskt kvalitetsarbete med öppna data. Har ni inget sådant pågående arbete önskar jag att ni ser till att påbörja det så ni effektivt och agilt kan dela bra datamängder för invånarnas bästa proaktivt eller när de efterfrågas.

*Det skulle förvåna mig mycket om ni inte har en intern databas med era egna publikationer. I det fallet så föreslår jag att ni genast ser till att få ordning och t.ex. skrapar datan från eran hemsida, häller in i lämpligt it-system för att kunna hålla ordning framledes och delar resultatet som en öppen datamängd när ni säkerställt att alla publikationer är representerade.

[0] https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

FA Utlämnandeärenden, Regeringskansliet

Hej,

 

Det svar du fick tidigare gäller fortfarande, ingenting har förändrats. Vi
kan i dagsläget inte erbjuda handlingarna i det format du efterfrågar. I
Regeringskansliet pågår ett kontinuerligt arbete med att se över
möjligheten att ta fram uppgifter i det formatet. Alla publikationer i
Departementsserien finns på webbplatsen regeringen.se som pdf-filer där
det går bra att ladda ned dem för den som så önskar. Du kan även
prenumerera på sidor på regeringen.se via RSS eller e-post:
[1]https://www.regeringen.se/prenumerera-vi....

 

Detta är ett tjänstemannabesked. Om du inte är nöjd med resultatet av
denna prövning kan du begära att frågan ska prövas av myndigheten genom
beslut av ett statsråd. Det krävs ett beslut av statsrådet för att ett
avgörande ska kunna överklagas till regeringen. I stället för att pröva
frågan själv, får statsrådet lämna över frågan direkt till regeringen.

 

Vänligen,

Moa Johansson
Departementssekreterare 

Förvaltningsavdelningen
RS Rättssekretariat
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 35 16
[2][e-postadress]
[3]www.regeringen.se

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Uppenbar Pseudonym <[4][Registrators #1954 e-postadress]>

Skickat: den 24 juli 2023 11:45

Till: FA Registrator <[5][e-postadress]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om
departementserien 2 (begäran enligt öppna datalagen)

 

Till Regeringskansliet,

 

Jag frågade tidigare om detta som en handling och fick svaret "I
Regeringskansliet pågår ett kontinuerligt arbete med att se över
möjligheten att ta fram uppgifter i det format som du efterfrågar. I
dagsläget är det dock inte möjligt.".
[6]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

Jag ifrågasätter härmed detta svar. Enligt eran hemsida har ni nån typ av
CMS/databas där det finns en post för varje publikation i serien för att
ni ska kunna visa upp den och länka till pdfen på hemsidan*. Enligt lagen
om öppna data måste ni dela denna data för vidareutnyttjande om jag begär
det med några få undantag som jag bedömer inte gäller i detta fall.

 

Jag gör därför härmed en begäran om tillgängliggörande av data för
vidareutnyttjande av öppen data om departementserien.

 

Enligt öppna datalagen [0] gäller följande: "Ett ärende om
tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande ska avgöras inom fyra
veckor."

 

Jag föreslår att ni delar datan direkt på dataportal.se som ett led i ett
strategiskt kvalitetsarbete med öppna data. Har ni inget sådant pågående
arbete önskar jag att ni ser till att påbörja det så ni effektivt och
agilt kan dela bra datamängder för invånarnas bästa proaktivt eller när de
efterfrågas.

 

*Det skulle förvåna mig mycket om ni inte har en intern databas med era
egna publikationer. I det fallet så föreslår jag att ni genast ser till
att få ordning och t.ex. skrapar datan från eran hemsida, häller in i
lämpligt it-system för att kunna hålla ordning framledes och delar
resultatet som en öppen datamängd när ni säkerställt att alla
publikationer är representerade.

 

[0]
[7]https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Uppenbar Pseudonym

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[8]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[9][Registrators #1954 e-postadress]

 

Är [10][GO e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[11][e-postadress]:

[12]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[13]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.regeringen.se/prenumerera-vi...
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.regeringen.se/
4. mailto:[Registrators #1954 e-postadress]
5. mailto:[e-postadress]
6. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
7. https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...
8. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
9. mailto:[Registrators #1954 e-postadress]
10. mailto:[GO e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[e-postadress]
12. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
13. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Uppenbar Pseudonym

Till FA Utlämnandeärenden,

Hej

Jag vill gärna överklaga det här beslutet eftersom jag anser att det strider mot gällande lag.

Jag önskar veta om ni på kansliet har internrevision som säkerställer att i följer gällande lag? I fallet ja önskar jag kontaktinformation till dem.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

FA Utlämnandeärenden, Regeringskansliet

Hej,
Jag har tagit emot din begäran om överprövning av tjänstemannabesked. Vi
återkommer så snart som möjligt i den delen.

Chef för Regeringskansliets internrevision heter Henric Bergqvist. Hans
e-postadress är [e-postadress].

Vänligen,
Moa Johansson
Departementssekreterare  
Förvaltningsavdelningen
RS Rättssekretariat
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 35 16
[e-postadress]
[1]www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1954 e-postadress]>
Skickat: den 2 augusti 2023 10:28
Till: FA Utlämnandeärenden <[e-postadress]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Öppna data om departementserien 2 (begäran enligt öppna datalagen)

Till FA Utlämnandeärenden,

Hej

Jag vill gärna överklaga det här beslutet eftersom jag anser att det
strider mot gällande lag.

Jag önskar veta om ni på kansliet har internrevision som säkerställer
att i följer gällande lag? I fallet ja önskar jag kontaktinformation
till dem.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner

FA Utlämnandeärenden, Regeringskansliet

1 Bilaga

Hej,

 

Du har framställt en begäran om tillgängliggörande av data för
vidareutnyttjande gällande departementsserien. Regeringskansliet har dagen
efter att begäran togs emot skickat ett tjänstemannabesked till dig
utifrån en prövning enligt Tryckfrihetsförordningens bestämmelser om
rätten att ta del av allmän handling. En prövning enligt lagen om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data kommer nu att företas och
beslut skickas till dig på denna adress.

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig.

 

Med vänlig hälsning,

 

Charlotta Necking
Verksjurist
Förvaltningsavdelningen
Rättssekretariatet
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 5937
Mobil 0730251450
[1][e-postadress]
[2]www.regeringen.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.regeringen.se/

Uppenbar Pseudonym

Till FA Utlämnandeärenden,

Tack för återkopplingen.
Vilken instans kommer detta prövas i?
Finns ett ärendenummer?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Till FA Utlämnandeärenden,

Jag fick veta per telefon att detta togs upp på regeringssammanträde i torsdags. Jag skulle vilja läsa protokollet från sammanträdet och få en återkoppling.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

SB FCK Utlämnandeärenden, Regeringskansliet

Hej,

Du har begärt att få ta del av protokollet från regeringssammanträdet den 14 september 2023 samt få en återkoppling.

Beträffande protokoll från regeringssammanträdet så finns ingen allmän handling som motsvarar begäran. Arbete pågår med att färdigställa protokollet, och du är välkommen att återkomma med din begäran längre fram.

Angående återkoppling så kommer beslutet expedieras så fort det är påskrivet och beslut kommer skickas till dig på den adress som du angivit.

Detta är ett tjänstemannabesked. Om du inte är nöjd med utfallet av denna prövning kan du begära att frågan ska prövas av ett statsråd. Beslut av statsrådet krävs för att ett avgörande ska kunna överklagas till regeringen. I stället för att pröva frågan själv får statsrådet överlämna frågan direkt till regeringen.

Med vänlig hälsning,

Susanne Grund
Departementssekreterare
Statsrådsberedningen
Förvaltningschefens kansli
103 33 Stockholm
Tfn 08- 405 19 32
[e-postadress]
www.regeringen.se

Anne-Mari Kustrin, Regeringskansliet

2 Bilagor

 • Attachment

  image001.png

  7K Download

 • Attachment

  230914 Regeringsbeslut Beg ran om tillg ngligg rande av data f r vidareutnyttjande.pdf

  477K Download View as HTML

Härmed expedieras regeringsbeslut från 2023-09-14 gällande Begäran om
tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Anne-Mari Kustrin
Kanslisekreterare
Rättschefens kansli

Statsrådsberedningen
103 33 Stockholm
Tel. 08-4059950
Mobil 070-3008395
[1][e-postadress]
[2]www.regeringen.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.regeringen.se/

Charlotta Necking, Regeringskansliet

Hej,
Du har kommit in med en begäran att ta del av uppgifter som hänför sig till statens budget. Du hänvisar till att det finns fastställda utgiftsområden, men att de inte går hitta öppna data.
Du har i din begäran hänvisat till länkar till regeringens höständringsbudget 2023 (Regeringens proposition 2023/24:2) samt till en sida på regeringen.se som innehåller en sammanställning av de beräkningar och förslag för statens budget 2022–2026 så som de redovisas i budgetpropositionen för 2024.

För att vi ska kunna handlägga din begäran behöver du förtydliga vad/vilket material det är som du vill ta del av.

I avvaktan på ett förtydligande vill jag också informera om att budgetpropositionen som du hänvisar till i länken finns tillgänglig i ett öppna dataformat på https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och....

Med vänlig hälsning,

Charlotta Necking
Verksjurist
Förvaltningsavdelningen
Rättssekretariatet
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 5937
Mobil 0730251450
[e-postadress]
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[e-postadress]>
Skickat: den 8 oktober 2023 09:54
Till: FA Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om statens utgiftsområden

Till Regeringskansliet,

Enligt länkarna i nedan finns det fastställda utgiftsområden, men jag hittar inte dessa som öppna data.

Enligt lagen om öppna data önskar jag därför begära ut dem som öppna data. Ni har fyra veckor på er att behandla ärendet. Kolla vägledningarna från DIGG om ni är osäkra på vilket format eller licens som är lämpligt.

Dela också gärna datamängden på dataportal.se så alla lätt hittar den.

Bakgrund:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
https://www.regeringen.se/sveriges-reger...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[e-postadress]

Är [GO e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Uppenbar Pseudonym

Till Charlotta Necking,

Tack för svaret. Intressant med länken du skickade. Den verkar innehålla information som ni nekade lämna ut nyss, se https://handlingar.se/request/oppna_data...

Nuväl, det jag önskar mig från er i Regeringen/Riksdagen är att varenda begrepp som ni använder är dokumenterat på ett maskinläsbart sätt som minimum och gärna även förklarat på ett maskinläsbart sätt med länkar till andra koncept (sk länkad data).

I detta fall verkar ni ha definierade delområden av budgeten, kallat utgiftsområden, som möjliggör att man kan resonera om hur mycket vi lägger på tex sjukvård versus militär. Dessa områden möjliggör alltså ett grovt överblick över statens budget. Därför är de viktiga att definiera som öppna data, så vi kan koppla det till utgiftsområden i andra länders budgetar tex.

Visionen är att kunna få hela statens budget som öppen länkad data så jag enkelt kan samköra den med tex Italiens budget och be min dator jämföra, ta fram skillnader, visualisera och liknande.

Vi är i dagsläget väldigt långt från den visionen eftersom att ni verkar sitta fast i pappers/pdf-tänk och det håller inte måttet helt enkelt. Se EUs budgetvokabulär för länkad data här: https://joinup.ec.europa.eu/collection/s...

Ni har nyss fått en ny digitaliseringsdirektör som ju skulle kunna ta tag i det här... https://regeringen.se/pressmeddelanden/2...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Charlotta Necking, Regeringskansliet

Hej,
Jag uppfattar det som att du hos Regeringskansliet eller riksdagen vill ta del av budgetpropositionen i den del som handlar om utgiftsområden. Budgetpropositionen går att ta del av som öppna data hos riksdagen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och....

Återkom om det är någon ytterligare allmän handling som du efterfrågar från Regeringskansliet.

Med vänlig hälsning,

Charlotta Necking
Verksjurist
Förvaltningsavdelningen
Rättssekretariatet
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 5937
Mobil 0730251450
[e-postadress]
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1954 e-postadress]>
Skickat: den 16 oktober 2023 08:02
Till: Charlotta Necking <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om statens utgiftsområden

Till Charlotta Necking,

Tack för svaret. Intressant med länken du skickade. Den verkar innehålla information som ni nekade lämna ut nyss, se https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Nuväl, det jag önskar mig från er i Regeringen/Riksdagen är att varenda begrepp som ni använder är dokumenterat på ett maskinläsbart sätt som minimum och gärna även förklarat på ett maskinläsbart sätt med länkar till andra koncept (sk länkad data).

I detta fall verkar ni ha definierade delområden av budgeten, kallat utgiftsområden, som möjliggör att man kan resonera om hur mycket vi lägger på tex sjukvård versus militär. Dessa områden möjliggör alltså ett grovt överblick över statens budget. Därför är de viktiga att definiera som öppna data, så vi kan koppla det till utgiftsområden i andra länders budgetar tex.

Visionen är att kunna få hela statens budget som öppen länkad data så jag enkelt kan samköra den med tex Italiens budget och be min dator jämföra, ta fram skillnader, visualisera och liknande.

Vi är i dagsläget väldigt långt från den visionen eftersom att ni verkar sitta fast i pappers/pdf-tänk och det håller inte måttet helt enkelt. Se EUs budgetvokabulär för länkad data här: https://joinup.ec.europa.eu/collection/s...

Ni har nyss fått en ny digitaliseringsdirektör som ju skulle kunna ta tag i det här... https://regeringen.se/pressmeddelanden/2...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner

Uppenbar Pseudonym

Till Charlotta Necking,

Det verkar ha blivit missförstånd.

Jag vill ha väldefinierade utgiftsområden som används i budgetpropositionen och på andra håll som öppna data.
Dvs en lista i csv minimum. Gärna nåbar via en API med unika id och kopplingar till andra datamängder (länkar). Gärna med kopplingar tex. till EUs vokabulär som jag länkade ovan, osv.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Charlotta Necking, Regeringskansliet

2 Bilagor

 • Attachment

  Hostandringsbudget 2023 specifikation av andrade ramar for utgiftsomraden och andrade anslag.csv

  3K Download

 • Attachment

  Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2024.csv

  28K Download

Hej,
I bilagorna finner du en lista i csv med de utgiftsområden som finns i budgetpropositionen.

Med vänlig hälsning,

Charlotta Necking
Verksjurist
Förvaltningsavdelningen
Rättssekretariatet
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 5937
Mobil 0730251450
[e-postadress]
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1954 e-postadress]>
Skickat: den 17 oktober 2023 10:11
Till: Charlotta Necking <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om statens utgiftsområden

Till Charlotta Necking,

Det verkar ha blivit missförstånd.

Jag vill ha väldefinierade utgiftsområden som används i budgetpropositionen och på andra håll som öppna data.
Dvs en lista i csv minimum. Gärna nåbar via en API med unika id och kopplingar till andra datamängder (länkar). Gärna med kopplingar tex. till EUs vokabulär som jag länkade ovan, osv.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner

Uppenbar Pseudonym

Till Charlotta Necking,

Tusen tack 🤩

För ert vidare arbete med länkade data önskar jag att ni hör en vokabulär med alla utgiftsområden, myndigheter, m.m. och kopplar ihop det med EUs ditto.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Charlotta Necking, Regeringskansliet

Hej,
tack för ditt mejl. Du har i ditt mejl skrivit att "om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker, men jag kan inte se att det finns någon begäran om att ta del av någon allmän handling i detta mejl. Om det är något material som du vill ta del så ber vi dig att precisera.

Din begäran enligt öppna datalagen att ta del av regeringsbeslut som öppna data behandlas i särskild ordning.

Med vänlig hälsning,

Charlotta Necking
Verksjurist
Förvaltningsavdelningen
Rättssekretariatet
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 5937
Mobil 0730251450
[e-postadress]
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1954 e-postadress]>
Skickat: den 18 oktober 2023 13:45
Till: Charlotta Necking <[e-postadress]>
Ämne: Re: Öppna data om statens utgiftsområden

Till Charlotta Necking,

Tusen tack 🤩

För ert vidare arbete med länkade data önskar jag att ni hör en vokabulär med alla utgiftsområden, myndigheter, m.m. och kopplar ihop det med EUs ditto.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner

Uppenbar Pseudonym

Till Charlotta Necking,

Enligt DIGGs rekommendationer är det möjligt för er att ta ut en avgift även när min begäran görs enligt öppna datalagen om jag förstått rätt. Därav texten. Hursomhelst så hoppas jag såklart att ni kommer dela det här för alla att ta del av för det allmännas bästa.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Charlotta Necking, Regeringskansliet

2 Bilagor

Hej,
Du har framställt en begäran om att ta del av en lista över alla beslut
tagna av regeringen under 2021 och 2022 som öppna data. Bifogat finner du
det begärda materialet i csv format.

 

Med vänlig hälsning,

 

Charlotta Necking
Verksjurist
Förvaltningsavdelningen
Rättssekretariatet
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 5937
Mobil 0730251450
[1][e-postadress]
[2]www.regeringen.se

 

Från: Uppenbar Pseudonym <[3][e-postadress]>
Skickat: den 19 oktober 2023 07:16
Till: FA Registrator <[4][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om alla
regeringens beslut

Till Regeringskansliet,

Snubblade över det här beslutet och ser att:
* det verkar vara länkröta på originallänken
* det finns inget tydligt id på det
* det är ingen strukturerad data utan pdf
* det verkar inte finnas öppna data publicerade om alla era beslut
* ni verkar inte ha koll på era länkar över tid

Jag önskar mig att ni jobbar datadrivet och har strukturerad data om allt
ni gör. Om bi skulle göra det skulle det vara busenkelt att säkerställa
att alla era beslut är utan länkröta.

Era beslut är viktiga, så dem vill jag gärna ha som öppna strukturerade
data.

Vi kan börja med 2021 och 2022. Kan jag få en lista på alla beslut tagna
av regeringen i denna period som öppna data?

Denna begäran är enligt lagen om öppna data.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[5]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[6][e-postadress]

Är [7][GO e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[8][e-postadress]:
[9]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[10]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.regeringen.se/
3. mailto:[e-postadress]
4. mailto:[e-postadress]
5. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
6. mailto:[e-postadress]
7. mailto:[GO e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
10. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Uppenbar Pseudonym

Till Charlotta Necking,

Tack för datan. Jag ser att det finns ett nummer för varje ärende. Var kan jag läsa mera om det? Tex vad betyder bokstäverna i början? Är det möjligen en förkortning för vilket departement ärendet tillhör?

Jag undrar även om det finns mera metadata att lämna ut för varje beslut, tex departement, vad ärendet handlar om, etc?

Jag önskar att metadatan kopplas till en vokabulär isf och att ni undviker textsträngar.

Syftet är att jag snabbt tex kan ta fram alla beslut inom ett departement och filtrera pp säg alla beslut som rör sociala frågor. Eller alla beslut som rör polisen.

Jag undrar även om ni skulle vilja börja publicera dessa beslut självmant som öppna data tex via en API så jag kan tillgå dem i realtid?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Charlotta Necking, Regeringskansliet

Hej,
Tack för ditt mejl. Jag har semester och är tillbaka på kontoret måndagen
den     6 november.

 

Om du har frågor om begäran av allmän handling hör av dig till
funktionsbrevlådan [e-postadress].

 

Om ditt ärende bråskar av annan anledning hör av dig till enhetschef
Louise Hallquisth.

Med vänlig hälsning,

Lotta Necking

 

 

 

Charlotta Necking, Regeringskansliet

Hej,
Ledsen för sent svar. Det stämmer så som du skriver att numret för vart och ett av besluten är uppbyggt av departement/datum/ärendenummer. Jag ber om att få återkomma med svar på din fråga om metadata och hur arbetet inom Regeringskansliet fortgår.

Med vänlig hälsning,

Charlotta Necking
Verksjurist
Förvaltningsavdelningen
Rättssekretariatet
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 5937
Mobil 0730251450
[e-postadress]
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1954 e-postadress]>
Skickat: den 30 oktober 2023 11:31
Till: Charlotta Necking <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om alla regeringens beslut

Till Charlotta Necking,

Tack för datan. Jag ser att det finns ett nummer för varje ärende. Var kan jag läsa mera om det? Tex vad betyder bokstäverna i början? Är det möjligen en förkortning för vilket departement ärendet tillhör?

Jag undrar även om det finns mera metadata att lämna ut för varje beslut, tex departement, vad ärendet handlar om, etc?

Jag önskar att metadatan kopplas till en vokabulär isf och att ni undviker textsträngar.

Syftet är att jag snabbt tex kan ta fram alla beslut inom ett departement och filtrera pp säg alla beslut som rör sociala frågor. Eller alla beslut som rör polisen.

Jag undrar även om ni skulle vilja börja publicera dessa beslut självmant som öppna data tex via en API så jag kan tillgå dem i realtid?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner