Öppna data om departementserien

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev nekad av Regeringskansliet.

Uppenbar Pseudonym

Till Regeringskansliet,

Jag hittade https://www.regeringen.se/rattsliga-doku...

Jag önskar mig hela serien som öppen data i maskinläsbart format.

Typ csv med kolumner för:
* Unikt id
* Författaren
* Titel
* Datum
* Länk till pdf
* Länk till webbsida
* ...

Helst vill jag ha det här som en kontinuerlig uppdaterad öppen datamängd som ni delar på en dataportal.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Uppenbar Pseudonym

Till Regeringskansliet,

Jag väntar fortfarande på svar.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

FA Utlämnandeärenden, Regeringskansliet

Hej,

I Regeringskansliet pågår ett kontinuerligt arbete med att se över möjligheten att ta fram uppgifter i det format som du efterfrågar. I dagsläget är det dock inte möjligt.

Du kan prenumerera på sidor på regeringen.se via RSS eller e-post: https://www.regeringen.se/prenumerera-vi...

Vänligen,
Moa Johansson
Departementssekreterare
Förvaltningsavdelningen
RS Rättssekretariat
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 35 16
[e-postadress]
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1927 e-postadress]>
Skickat: den 4 juni 2023 05:39
Till: FA Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om departementserien

Till Regeringskansliet,

Jag hittade https://www.regeringen.se/rattsliga-doku...

Jag önskar mig hela serien som öppen data i maskinläsbart format.

Typ csv med kolumner för:
* Unikt id
* Författaren
* Titel
* Datum
* Länk till pdf
* Länk till webbsida
* ...

Helst vill jag ha det här som en kontinuerlig uppdaterad öppen datamängd som ni delar på en dataportal.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1927 e-postadress]

Är [GO e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------