Vem ansvarar för öppna data om svenska språket?

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Regeringskansliet ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Uppenbar Pseudonym

Till Regeringskansliet,

Jag fick svar från ISOF att de inte har i sin instruktion att skapa eller dela öppna data om svenska språket och dess olika begrepp, se https://handlingar.se/request/begaran_om...

Jag undrar därför om någon annan myndighet i dagsläget har ett sådant uppdrag? I så fall vill jag gärna ha namnet och en länk till/begära ut instruktionen ifråga till den myndigheten där så tydligt framgår.

Jag undrar i förlängningen om Regeringen anser att Svenska Akademin är en statlig myndighet?

I fallet, ja vill jag gärna ha begära ut alla instruktioner som ni gett denna myndighet (de finansieras via Bolagsverket med ~6 mio. skattekronor/år enligt Wikipedia)

I fallet nej, undrar jag om ni har övervägt att reformera det här upplägget och likt danskerna[0] istället finansiera Svenska Akademin via anslag från Kulturdepartementet så ni kan välja vilka projekt ni vill stödja och styra lite bättre vad de levererar och tex även säkerställa att de levererar öppna data i enlighet med DIGGs rekommendationer om de ska få statliga medel? Vem kan jag prata mera med om detta på Kulturdepartementet?

Om jag förstått rätt skulle detta kanske även kunna hjälpa Bolagsverket när det gäller att publicera öppna data enligt DIGGs rekommendationer om de inte längre måste ta ut extra avgifter för att finansiera Svenska Akademin.

[0] https://dsl.dk/om-dsl

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Uppenbar Pseudonym

Till Regeringskansliet,

Jag väntar fortfarande på svar. Jag fick nyligen svar från Arbetsmiljöverket att de inte har koll på sina egna begrepp, oaf inte i form av en vokabulär som är maskinläsbar.

Jag undrar därför vem hos er som överordnat ansvarar för svenska statens begrepp och vokabulärer? Vilken minister och departement kan jag prata med om detta?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym