Begäran om öppen data om svenska språket

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Institutet för språk och folkminnen

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Institutet för språk och folkminnen hade inte den begärda informationen.

Uppenbar Pseudonym

Till Institutet för språk och folkminnen,

Jag önskar begära ut er digitaliseringsstrategi eller liknande dokument där jag hoppas kunna läsa mera om vart ni är på väg när det gäller semantik och digitalisering av er verksamhet.

Jag vill även gärna veta vem som har ansvar för er digitalisering/öppna data.

På förhand tack.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

SOF Registrator,

Hej,
Ditt ärende har fått dnr 15-23/2119.

Vänliga hälsningar
Registrator
Institutet för språk och folkminnen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2085 e-postadress]>
Skickat: den 11 december 2023 10:50
Till: SOF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om öppen data om svenska språket

Till Institutet för språk och folkminnen,

Jag önskar begära ut er digitaliseringsstrategi eller liknande dokument där jag hoppas kunna läsa mera om vart ni är på väg när det gäller semantik och digitalisering av er verksamhet.

Jag vill även gärna veta vem som har ansvar för er digitalisering/öppna data.

På förhand tack.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2085 e-postadress]

Är [ISOF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Institutet för språk och folkminnen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

VARNING: Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.
CAUTION: Do not click on links or open attachments unless you recognise the sender and know the content is safe.

SOF Registrator,

Hej!

Idag har vi ingen uttalad digitaliseringsstrategi. Tillgängliggörande genom digitalisering och digitisering är dock en stor del av vår verksamhet, vi har bland annat våra tjänster Folke och matkult.se.
Under 2024 kommer Isof ha resurser avsatta för att ta fram strategier och förtydliga prioriteringarna inom detta område, det gäller även hanteringen av öppna data. Det arbetet kommer utföras av flera medarbetare eftersom det spänner över flera verksamhetsområden, ansvarig är avdelningschef Ulrika Sjöberg.

Vänliga hälsningar

Per-Anders Pennlöv
IT-arkivarie

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2085 e-postadress]>
Skickat: den 11 december 2023 10:50
Till: SOF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om öppen data om svenska språket

Till Institutet för språk och folkminnen,

Jag önskar begära ut er digitaliseringsstrategi eller liknande dokument där jag hoppas kunna läsa mera om vart ni är på väg när det gäller semantik och digitalisering av er verksamhet.

Jag vill även gärna veta vem som har ansvar för er digitalisering/öppna data.

På förhand tack.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2085 e-postadress]

Är [ISOF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Institutet för språk och folkminnen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

VARNING: Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.
CAUTION: Do not click on links or open attachments unless you recognise the sender and know the content is safe.