Öppna geodata om vandringsleder

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Norrköpings kommun ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Uppenbar Pseudonym

Till Norrköpings kommun,

Jag skulle vilja ha öppna maskinläsbara data om vandringsleder från er.

Jag hittade https://www.norrkoping.se/se-och-gora/fr... där det finns i html, men jag skulle vilja ha det på formen CSV

typ såhär:
id;namn;längd;url

Kan jag få det?

Next level skulle vara om jag skulle kunna få geojson också för varje led så jag ser hur den är dragen.

Kan jag få det?

Om ni är intresserade av att jobba med öppna data över tid föreslår jag att ni skapar en dataportal likt Umeå och börjar dela data där och skickar upp på dataportalen hos DIGG.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Norrköpings Kommun, Norrköpings kommun

1 Bilaga

Hej!

 

Tack för att du kontaktar Norrköpings kommun!

 

Vi är tillgängliga alla helgfria vardagar och återkommer till dig så snart
vi kan.

 

Du når oss även på telefon:

011-15 00 00

 

Vi genomför just nu en servicemätning i hur du som invånare upplever
kommunens service och bemötande. Du kan komma att få ett mail med en länk
till en enkät som vi skulle bli glada om du vill svara på.

 

Vi önskar dig en fin dag!

 

Vänliga hälsningar

 

Norrköpings Kommun

Telefon: 011-15 00 00

Mejl: [1][Norrköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[2]cid:image001.png@01D63E4A.97730D50

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.norrkoping.se/