Avtal mellan Härnösands Simsällskap och Härnösands Kommun rörande Simhallen

Föreningen gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Härnösands kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Härnösands kommun,
Vi är intresserad av att få ta del av handlingar som avser förehavanden mellan Härnösands Simsällskap och Härnösands Kommun.
De (olika?) avtal som berör överenskommelser om nyttjande av simhallen, inklusive bilagor.
Dokument där kostnaden och antal timmar klubben nyttjar per månad och år.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Föreningen

Ulf Andersson, Härnösands kommun

8 Bilagor

Hej!

Översänder handlingar i enlighet med förfrågan nedan!

 

 

Med vänliga hälsningar

 

 

Ulf Andersson

Trafik- och Fritidschef

Samhällsförvaltningen

Härnösands kommun

0611-348822

070-5274602

 

Härnösands kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR), läs mer på

[1]www.harnosand.se/gdpr

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Föreningen <[2][Registrators #2089 e-postadress]>

Skickat: den 14 december 2023 14:09

Till: [3][Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avtal mellan Härnösands
Simsällskap och Härnösands Kommun rörande Simhallen

 

Till Härnösands kommun,

Vi är intresserad av att få ta del av handlingar som avser förehavanden
mellan Härnösands Simsällskap och Härnösands Kommun.

De (olika?) avtal som berör överenskommelser om nyttjande av simhallen,
inklusive bilagor.

Dokument där kostnaden och antal timmar klubben nyttjar per månad och år.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

Föreningen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[4]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[5][Registrators #2089 e-postadress]

 

Är [6][Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Härnösands kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[7][e-postadress]:

[8]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[9]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. http://www.harnosand.se/gdpr
2. mailto:[Registrators #2089 e-postadress]
3. mailto:[Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
4. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
5. mailto:[Registrators #2089 e-postadress]
6. mailto:[Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/change_request/new...
9. https://handlingar.se/help/officers