Öppna data om parkeringszoner

Uppenbar Pseudonym made this Freedom of Information request to Sollentuna municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Till Sollentuna kommun,

Jag ser att ni samspelar med easypark på skyltningen tex vid rösjöbadet.

Jag önskar alla data som ni delar med parkeringsbolag och appföretag som öppna data.

Dvs geodata om varje område, prisuppgifter, maxtid för parkering, m.m.

Kan jag få det?

Den här begäran är enligt lagen om öppna data. Ni har fyra veckor på er att ta beslut om utlämning. Kolla vägledningar hos digg om ni är osäkra på hur ni ska hantera den här begäran.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Kontaktcenter - Sollentuna Kommun, Sollentuna municipality

Hej!
 
Tack för ditt mejl, vi kommer att svara så snart vi kan.

 
Kontaktcenter har öppet måndag-torsdag kl. 8-17, fredag kl. 10-17. 

 

Med vänlig hälsning
Kontaktcenter
Sollentuna kommun
_________________________________________
Tfn vxl 08-579 210 00
Besök Turebergshuset, Turebergs torg 1
Post 191 86 Sollentuna
E-post [e-postadress]
www.sollentuna.se

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: [2023KCSK62538]
Ärendebeskrivning: Till Sollentuna kommun, Jag ser att ni samspelar med
easypark på skyltningen tex vid rösjöbadet. Jag önskar alla data som ni
delar med parkeringsbolag och appföretag som öppna data. Dvs geodata om
varje område, prisuppgifter, maxtid för parkering, m.m. Kan jag få det?
Den här begäran är enligt lagen om öppna data. Ni har fyra veckor på er
att ta beslut om utlämning. Kolla vägledningar hos digg om ni är osäkra på
hur ni ska hantera den här begäran. Om utlämnandet är förknippat med en
kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan
utlämnandet sker. Med vänlig hälsning, Uppenbar Pseudonym
-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran: [Registrators #1971 e-postadress] Är
[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Sollentuna kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy: https://handlingar.se/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd. Om du som
tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör
att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

Sollentuna kommun hanterar personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679. Du kan läsa mer om hur vi
behandlar personuppgifter [1]här.

 

References

Visible links
1. https://www.sollentuna.se/kommun--politi...

Kontaktcenter - Sollentuna Kommun, Sollentuna municipality

1 Attachment

Hej,

 

Tack för ditt mejl och ursäkta sen återkoppling. Sollentuna kommun har
haft problem med att skicka ut mejl under de senaste veckorna på grund av
driftstörningar i IT-systemen.

 

Jag skickar din begäran vidare till mark- och exploateringsutskottet som
återkommer med svar till dig.

 

Ha en fortsatt fin dag!

 

 

Om du har fler frågor är du välkommen att skriva eller ringa till
kontaktcenter. Vi har öppet måndag-torsdag kl. 8-17, fredag kl. 10-17.

 

Hur nöjd är du med vår service? [1]Klicka här för att svara på
kontaktcenters kundundersökning för privatpersoner.

Är du företagare? Vi vill gärna veta vad du tycker om vår
service. [2]Klicka här för att svara på kontaktcenters kundundersökning.

 

Med vänlig hälsning

Alvina Nellmer

Handläggare Kontaktcenter

Sollentuna kommun

Tfn vxl 08-579 210 00
Besök Turebergshuset, Turebergs torg 1
Post 191 86 Sollentuna
E-post [e-postadress]
[3]www.sollentuna.se 

 

  

Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1971 e-postadress]>
Skickat: den 2 september 2023 16:37
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Sollentuna kommun
<[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om
parkeringszoner
Till Sollentuna kommun,
Jag ser att ni samspelar med easypark på skyltningen tex vid rösjöbadet.
Jag önskar alla data som ni delar med parkeringsbolag och appföretag som
öppna data.
Dvs geodata om varje område, prisuppgifter, maxtid för parkering, m.m.
Kan jag få det?
Den här begäran är enligt lagen om öppna data. Ni har fyra veckor på er
att ta beslut om utlämning. Kolla vägledningar hos digg om ni är osäkra på
hur ni ska hantera den här begäran.
Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.
Med vänlig hälsning,
Uppenbar Pseudonym
-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[Registrators #1971 e-postadress]
Är [Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Sollentuna kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://brfu.se/rx7wq
2. https://brfu.se/m154n
3. file:///tmp/www.sollentuna.se

registrator.sba, Sollentuna municipality

1 Attachment

Hej!

 

Informationen du eftersöker i din begäran finns i kommunens
parkeringsplan. Parkeringsplanen hittar du på följande länk:
[1]https://www.sollentuna.se/contentassets/....

 

Återkom gärna om du vill komplettera din begäran eller ta del av mer
information rörande parkering i Sollentuna kommun. Du kan även läsa mer om
parkering och parkeringsplanen på kommunens webbplats
[2]https://www.sollentuna.se/trafik--resor/....

 

Mvh arkivarie samhällsbyggnadsavdelningen

Sollentuna kommun

═══════════════════════════════════════════

Besök: Norra Malmvägen 143
Post: Sollentuna kommun, 191 86 Sollentuna

[3]www.sollentuna.se

[4]www.facebook.com/sollentunakommun

[5]www.linkedin.com/company/sollentuna-kommun

 

[6]Behandling av personuppgifter

 

[7]Sollentuna kommun logo

 

Från: Uppenbar Pseudonym <[8][Registrators #1971 e-postadress]>
Skickat: den 2 september 2023 16:37
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Sollentuna kommun
<[9][Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om
parkeringszoner

Till Sollentuna kommun,

Jag ser att ni samspelar med easypark på skyltningen tex vid rösjöbadet.

Jag önskar alla data som ni delar med parkeringsbolag och appföretag som
öppna data.

Dvs geodata om varje område, prisuppgifter, maxtid för parkering, m.m.

Kan jag få det?

Den här begäran är enligt lagen om öppna data. Ni har fyra veckor på er
att ta beslut om utlämning. Kolla vägledningar hos digg om ni är osäkra på
hur ni ska hantera den här begäran.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[10]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[11][Registrators #1971 e-postadress]

Är [12][Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Sollentuna kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[13][e-postadress]:
[14]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[15]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

References

Visible links
1. https://www.sollentuna.se/contentassets/...
2. https://www.sollentuna.se/trafik--resor/...
3. https://www.sollentuna.se/
4. https://www.facebook.com/sollentunakommun
5. https://www.linkedin.com/company/sollent...
6. https://www.sollentuna.se/gdpr
8. mailto:[Registrators #1971 e-postadress]
9. mailto:[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
10. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
11. mailto:[Registrators #1971 e-postadress]
12. mailto:[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
13. mailto:[e-postadress]
14. https://handlingar.se/change_request/new...
15. https://handlingar.se/help/officers

Till registrator.sba,

Jag begär härmed ut parkeringszonerna som syns på kartan på sidan 32 här https://www.sollentuna.se/contentassets/...

Det måste finnas hos er förvaltning digitalt för att ni kunnat skapa kartan. Gissningsvis i ett GIS-system.

Ni har 4 veckor på att behandla denna ansökan enligt lagen om öppna data. Se vägledningen från DIGG vid behov.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

registrator.sba, Sollentuna municipality

Vi har mottagit ditt e-postmeddelande. Vi läser e-post varje arbetsdag och hanterar den i inkommande prioritetsordning. Observera att detta är ett automatiserat e-postmeddelande som det inte går att svara på. För information om hur Sollentuna kommun hanterar personuppgifter klicka här<https://www.sollentuna.se/kommun--politi...>.

Med vänlig hälsning
Registrator
Samhällsbyggnadsavdelningen
Kommunledningskontoret

registrator.sba, Sollentuna municipality

Vi har mottagit din komplettering i begäran och utreder saken vidare. Vi återkommer med svar snarast möjligast.

Mvh arkivarie samhällsbyggnadsavdelningen

Behandling av personuppgifter: www.sollentuna.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1971 e-postadress]>
Skickat: den 19 september 2023 12:23
Till: registrator.sba <[e-postadress]>
Ämne: Re: Angående begäran parkering Sollentuna kommun [2023KCSK62538]

VARNING: Detta mail kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar eller öppna bifogade filer om du inte känner igen avsändare och vet att innehållet är säkert.

Till registrator.sba,

Jag begär härmed ut parkeringszonerna som syns på kartan på sidan 32 här https://www.sollentuna.se/contentassets/...

Det måste finnas hos er förvaltning digitalt för att ni kunnat skapa kartan. Gissningsvis i ett GIS-system.

Ni har 4 veckor på att behandla denna ansökan enligt lagen om öppna data. Se vägledningen från DIGG vid behov.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

show quoted sections

registrator.sba, Sollentuna municipality

1 Attachment

  • Attachment

    Parkeringszoner Sollentuna.zip

    18K Download

Hej!

Vi har utrett din begäran om att ta del av datan från Sollentuna kommuns parkeringsplan s. 32 och har beslutat följande: Vi kommer att lämna ut kartunderlaget (data i form av shape-filer som kan läsas av gis-program och vissa CAD-program) som kartan skapats utifrån. Se bifogad zip-fil. Själva kartan i PDF-format som finns i parkeringsplanen samt tillgänglig på kommunens webbplats (se https://geodata.sollentuna.se/portal/hom...) är ju i praktiken datat (shape-filerna) i mer läsbar form.

Kartan i parkeringsplanen är grund till taxan men beslut att ta ut avgift finns i respektive lokal trafikföreskrift. Dessa finns i Svensk trafikföreskriftssamling (https://rdt.transportstyrelsen.se/rdt/de...). Kommunen lagrar alltså data om lokala trafikföreskrifter hos Transportstyrelsen enligt förordningen om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter (2007:231). Var det faktiskt tas ut parkeringsavgift enligt respektive taxa fastställs alltså i respektive trafikföreskrift. Om du vill ta del av den datan hänvisar vi till Transportstyrelsen (se länk ovan).

Återkom gärna om du har frågor!

Mvh arkivarie samhällsbyggnadsavdelningen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1971 e-postadress]>
Skickat: den 19 september 2023 12:23
Till: registrator.sba <[e-postadress]>
Ämne: Re: Angående begäran parkering Sollentuna kommun [2023KCSK62538]- vb till Douglas som hanterar utlämnandet

VARNING: Detta mail kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar eller öppna bifogade filer om du inte känner igen avsändare och vet att innehållet är säkert.

Till registrator.sba,

Jag begär härmed ut parkeringszonerna som syns på kartan på sidan 32 här https://www.sollentuna.se/contentassets/...

Det måste finnas hos er förvaltning digitalt för att ni kunnat skapa kartan. Gissningsvis i ett GIS-system.

Ni har 4 veckor på att behandla denna ansökan enligt lagen om öppna data. Se vägledningen från DIGG vid behov.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

show quoted sections