Öppna data om alla parkeringar och parkeringszoner

Uppenbar Pseudonym made this Freedom of Information request to Stockholms Stads Parkering AB

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Stockholms Stads Parkering AB should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Uppenbar Pseudonym

Till Stockholms Stads Parkering AB,

Jag önskar öppna data om alla era parkeringar motsvarande det ni lägger ut på hemsidan.

Denna begäran görs enligt lagen om öppna data och ni har fyra veckor på att hantera ärendet enligt vägledningen från DIGG.

I dagsläget saknas tyvärr en myndighetsgemensam specifikation. Dock har arbetet påbörjats, se https://community.dataportal.se/topic/78...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Funktion SPAB Kundservice, Stockholms Stads Parkering AB

Tack för ditt meddelande! 

 

Vi besvarar inkommande e-post i tur och ordning och vår målsättning är att
du ska få ett svar samma dag, dock senast nästkommande vardag.

 

Önskar du att administrera ditt avtal så som att beställa en nyckel, säga
upp avtal, ändra ditt registreringsnummer eller se din faktura så görs
detta enkelt via Mina sidor på [1]www.stockholmparkering.se

Önskar ni att överklaga en kontrollavgift eller komplettera en redan
överklagad  kontrollavgift så görs detta från vårt formulär på vår
hemsida. Följ länken nedan:

 

[2]Kontrollavgift (stockholmparkering.se)

 

Vi tar inte emot överklagan på annat sätt än via formuläret på hemsidan.

 

Med vänliga hälsningar

Kundservice

Stockholms Stads Parkerings AB

Webbsida: [3]www.stockholmparkering.se

 

Stockholms Stads Parkerings AB är personuppgiftsansvarig.

På [4]www.stockholmparkering.se hittar du information om bolagets
behandling av personuppgifter.

 

************************************

Thank you for your e-mail!

We will reply your request as soon as possible. We usually respons within
two business days.

If you want to administer your contract, such as order a key, cancel the
contract, update your registration number or view your invoices, this can
be done easily on Mina sidor at [5]www.stockholmparkering.se

If your email contains an appeal a yellow ticket we kindly ask you to fill
in the form on our website.

[6]Kontrollavgift (stockholmparkering.se)

We do not accept the appeal in any other way than the form on the website.

 

Best regards

Customer Service

Stockholms Stads Parkerings AB

Webbsida: [7]www.stockholmparkering.se

 

Stockholms Stads Parkerings AB is responsible for personal data.
At [8]www.stockholmparkering.se you will find information about the
company's processing of personal data.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.stockholmparkering.se
2. https://www.stockholmparkering.se/kontro...
3. http://www.stockholmparkering.se/
4. http://www.stockholmparkering.se/
5. file:///tmp/www.stockholmparkering.se
6. https://www.stockholmparkering.se/kontro...
7. http://www.stockholmparkering.se/
8. file:///tmp/www.stockholmparkering.se

Funktion SPAB Kundservice, Stockholms Stads Parkering AB

1 Attachment

 

Hej,

 

Tack för ditt e-postmeddelande angående utlämnande av allmän handling.

Stockholm Parkering kommer att hantera ditt ärende och du kommer att bli
kontaktad via e-post gällande bolagets beslut.

 

 

Ha en fin dag!

 

Melina

 

Specialisthandläggare

Stockholm Parkering │Kundservice

 

Telefon: +46 8 772 96 00

 

Besök: Palmfeltsvägen 5, Johanneshov

Postadress: Box 4678, 116 91 Stockholm

E-post: [1][Stockholms Stads Parkering AB e-postadress för begäran om allmän handling]

Webbsida: [2]www.stockholmparkering.se

 

[3]cid:image001.jpg@01D57EA3.C98CBAF0

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Stockholms Stads Parkerings AB är personuppgiftsansvarig.

På [4]www.stockholmparkering.se hittar du information om bolagets
behandling av personuppgifter

 

References

Visible links
1. mailto:[Stockholms Stads Parkering AB e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.stockholmparkering.se/
4. http://www.stockholmparkering.se/

Funktion SPAB Kundservice, Stockholms Stads Parkering AB

2 Attachments

Hej,

 

Tack för ditt mail som inkom till Stockholm Parkerings kundservice den 2
oktober gällande

 

”Jag önskar öppna data om alla era parkeringar motsvarande det ni lägger
ut på hemsidan.”

 

Vi har nu sett över din förfrågan enligt svar från kundservice den 3
oktober och bifogar efterfrågad handling.

 

 

 

 

 

Ha en fin dag!

 

Lina

 

Handläggare

Stockholm Parkering │Kundservice

 

Telefon: +46 8 772 96 00

 

Besök: Palmfeltsvägen 5, Johanneshov

Postadress: Box 4678, 116 91 Stockholm

E-post: [1][Stockholms Stads Parkering AB e-postadress för begäran om allmän handling]

Webbsida: [2]www.stockholmparkering.se

 

[3]cid:image001.jpg@01D57EA3.C98CBAF0

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Stockholms Stads Parkerings AB är personuppgiftsansvarig.

På [4]www.stockholmparkering.se hittar du information om bolagets
behandling av personuppgifter

 

References

Visible links
1. mailto:[Stockholms Stads Parkering AB e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.stockholmparkering.se/
4. http://www.stockholmparkering.se/

Uppenbar Pseudonym

Till Funktion SPAB Kundservice,

Hej igen.
Det här är en pdf. Det är således inte öppna data.

Se vägledningen från DIGG om format och licens för öppna data.

Vill ni prova igen?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Funktion SPAB Kundservice, Stockholms Stads Parkering AB

Tack för ditt meddelande! 

 

Vi besvarar inkommande e-post i tur och ordning och vår målsättning är att
du ska få ett svar samma dag, dock senast nästkommande vardag.

 

Önskar du att administrera ditt avtal så som att beställa en nyckel, säga
upp avtal, ändra ditt registreringsnummer eller se din faktura så görs
detta enkelt via Mina sidor på [1]www.stockholmparkering.se

Önskar ni att överklaga en kontrollavgift eller komplettera en redan
överklagad  kontrollavgift så görs detta från vårt formulär på vår
hemsida. Följ länken nedan:

 

[2]Kontrollavgift (stockholmparkering.se)

 

Vi tar inte emot överklagan på annat sätt än via formuläret på hemsidan.

 

Med vänliga hälsningar

Kundservice

Stockholms Stads Parkerings AB

Webbsida: [3]www.stockholmparkering.se

 

Stockholms Stads Parkerings AB är personuppgiftsansvarig.

På [4]www.stockholmparkering.se hittar du information om bolagets
behandling av personuppgifter.

 

************************************

Thank you for your e-mail!

We will reply your request as soon as possible. We usually respons within
two business days.

If you want to administer your contract, such as order a key, cancel the
contract, update your registration number or view your invoices, this can
be done easily on Mina sidor at [5]www.stockholmparkering.se

If your email contains an appeal a yellow ticket we kindly ask you to fill
in the form on our website.

[6]Kontrollavgift (stockholmparkering.se)

We do not accept the appeal in any other way than the form on the website.

 

Best regards

Customer Service

Stockholms Stads Parkerings AB

Webbsida: [7]www.stockholmparkering.se

 

Stockholms Stads Parkerings AB is responsible for personal data.
At [8]www.stockholmparkering.se you will find information about the
company's processing of personal data.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.stockholmparkering.se
2. https://www.stockholmparkering.se/kontro...
3. http://www.stockholmparkering.se/
4. http://www.stockholmparkering.se/
5. file:///tmp/www.stockholmparkering.se
6. https://www.stockholmparkering.se/kontro...
7. http://www.stockholmparkering.se/
8. file:///tmp/www.stockholmparkering.se