We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are anonymbegäran please sign in and let everyone know.

Lönelista/Novemberstatistiken Linköpings kommun

We're waiting for anonymbegäran to read recent responses and update the status.

Till Linköpings kommun,

Med stöd av tryckfrihetsförordningens regler om handlingsoffentlighet begär jag härmed kopior av handlingen “Novemberstatistiken” eller motsvarande “lönelista” från dagens datum eller senaste sammanställning. Novemberstatistiken beskrivs av SKR enligt nedan.

“SKR samlar in och redovisar årligen statistik över anställda och löner i kommuner och regioner per november, ofta kallad novemberstatistiken.”

Mer går att läsa här:
https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektiv...

I lönelistan eller novemberstatistiken ber jag er vänligen inkludera fälten nedan med en rad per individ. Notera att jag inte är intresserad av att få ut namn.

Föredraget filformat är excel.

Fält:
Personnummer enbart 4 första (exe 1990,1958 eller 1960)
Arbetsställenummer
Arbetsställenummer (cfarNr)
Anställningsform
Benämning/Kategori
Månadsbelopp
Lönetillägg
Lönetyp (månadslön/timlön)
Kommunal Befattningskod
AID Kod ( exe 206010)
AID Etikett (exe Anestesisjuksköterska)
AID Läkarspec
Sysselsättningsgrad
Förvaltning (Steg 1 organisation eller liknande)
Division (Steg 2 organisation eller liknande)
Enhet (Steg 3 organisation eller liknande)
Kön
Ålder

Jag föredrar att ta emot detta i digitalt format. Så som excel.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning

Till Linköpings kommun,

Hur går det med min begäran?

Med vänlig hälsning,

The municipality of Linköping

Kontakt Linköping KC-2312-07168
Hej

Här kommer svaret på din fråga.
 
 Fråga: begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Lönelista/Novemberstatistiken Linköpings

Svar: Hej,

Du har begärt att få ta del av personuppgifter från vårt lönesystem. Det
är en begäran om en kopia av allmän handling och med det finns vissa
regler förknippade. 

Oavsett om kopian lämnas ut på papper eller digitalt gäller följande:
Avgifterna är ”De första nio kopiorna kostar ingenting. Sidan 10 kostar
60 kronor och därefter tillkommer 6 kronor för varje ytterligare kopia”
(KS). Avgiften gäller per sida och inte per papper. Ett papper med
dubbelsidig text motsvarar alltså två sidor. De handlingar som skickas
med posten tar vi ut en avgift för porto (gäller inte under 10 kopior).
Om begärd handling skickas med postförskott eller med rekommenderad post  
(REK), tillkommer avgift för frakt. 

Din begäran kommer att omfatta 1125 sidor, kostnaden är 6750 kronor. 

Om du fortsatt vill få en kopia måste du meddela mig samt om du önskar
få det digitalt, avser att hämta materialet eller få det skickat till
dig. I det senare fallet behöver jag även din adress. 

Jag behöver även personnummer eller organisationsnummer eller
motsvarande för fakturering.
Vi tar emot betalningar via swish på följande nummer: 123 049 40 96

Vänliga hälsningar
Sandra Sannemo Bårman
Verksamhetsutvecklare HR
Linköpings kommun, HR-service​​

 

Du kan inte svara på detta mejl. Vid övriga frågor kontakta oss. 

Vänliga hälsningar 

Linköpings kommun
581 81 Linköping

Chatta med oss på [1]www.linkoping.se
Telefon: 013-20 60 00
E-post: [2][Linköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[3]www.linkoping.se
 
  

References

Visible links
1. http://www.linkoping.se/
2. mailto:[Linköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.linkoping.se/

The municipality of Linköping

Kontakt Linköping KC-2312-08807
Hej

Här kommer svaret på din fråga.
 
 Fråga: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Lönelista/Novemberstatistiken Linköp

Svar: Se svar i föregående ärende KC-2312-07168
 
Vänliga hälsningar
Sandra Sannemo Bårman
Verksamhetsutvecklare HR
Linköpings kommun, HR-service​​

 

Du kan inte svara på detta mejl. Vid övriga frågor kontakta oss. 

Vänliga hälsningar 

Linköpings kommun
581 81 Linköping

Chatta med oss på [1]www.linkoping.se
Telefon: 013-20 60 00
E-post: [2][Linköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[3]www.linkoping.se
 
  

References

Visible links
1. http://www.linkoping.se/
2. mailto:[Linköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.linkoping.se/

The municipality of Linköping

Kontakt Linköping KC-2312-07168

Påminnelse,
vi behöver mer information från dig gällande ditt ärende med
ärendenummer: KC-2312-07168.
 Ärende att komplettera: begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Lönelista/Novemberstatistiken Linköpings
 Begärd komplettering: Hej,

Du har begärt att få ta del av personuppgifter från vårt lönesystem. Det
är en begäran om en kopia av allmän handling och med det finns vissa
regler förknippade. 

Oavsett om kopian lämnas ut på papper eller digitalt gäller följande:
Avgifterna är ”De första nio kopiorna kostar ingenting. Sidan 10 kostar
60 kronor och därefter tillkommer 6 kronor för varje ytterligare kopia”
(KS). Avgiften gäller per sida och inte per papper. Ett papper med
dubbelsidig text motsvarar alltså två sidor. De handlingar som skickas
med posten tar vi ut en avgift för porto (gäller inte under 10 kopior).
Om begärd handling skickas med postförskott eller med rekommenderad post  
(REK), tillkommer avgift för frakt. 

Din begäran kommer att omfatta 1125 sidor, kostnaden är 6750 kronor. 

Om du fortsatt vill få en kopia måste du meddela mig samt om du önskar
få det digitalt, avser att hämta materialet eller få det skickat till
dig. I det senare fallet behöver jag även din adress. 

Jag behöver även personnummer eller organisationsnummer eller
motsvarande för fakturering.
Vi tar emot betalningar via swish på följande nummer: 123 049 40 96

Vänliga hälsningar
Sandra Sannemo Bårman
Verksamhetsutvecklare HR
Linköpings kommun, HR-service

Du behöver komplettera detta inom 7 dagar. Det gör du genom att svara på
detta mejl. Därefter kommer ärendet automatiskt att avslutas.

 
Vänliga hälsningar 

Linköpings kommun
581 81 Linköping

Chatta med oss på [1]www.linkoping.se
Telefon: 013-20 60 00
E-post: [2][Linköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[3]www.linkoping.se

 
  
 

References

Visible links
1. http://www.linkoping.se/
2. mailto:[Linköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.linkoping.se/

The municipality of Linköping

Kontakt Linköping KC-2312-07168
Hej

Här kommer svaret på din fråga.
 
 Fråga: begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Lönelista/Novemberstatistiken Linköpings

Svar: Hej, 

Ditt ärende stängs nu då ingen återkoppling skett.   

Vänliga hälsningar
Sandra Sannemo Bårman
Verksamhetsutvecklare HR
Linköpings kommun, HR-service​​

 

Du kan inte svara på detta mejl. Vid övriga frågor kontakta oss. 

Vänliga hälsningar 

Linköpings kommun
581 81 Linköping

Chatta med oss på [1]www.linkoping.se
Telefon: 013-20 60 00
E-post: [2][Linköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[3]www.linkoping.se
 
  

References

Visible links
1. http://www.linkoping.se/
2. mailto:[Linköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.linkoping.se/

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are anonymbegäran please sign in and let everyone know.