University Linköping

A public authority, also called LIU

4 requests
Professur ansökan #2
Response by University Linköping to Anna Forsberg on .

Handled by postal mail.

Hej, Jag beklagar - du fick fel svar av oss igår. Du kan betala avgiften för kopiorna genom att skicka kontanter med vanlig post till LiU om du så önsk...
Professur ansökan
Response by University Linköping to Anna Forsberg on .

Waiting clarification.

Hej Frida, Linköpings universitet uppfattar att du önskar ta del av samtliga dokument som ingår i Laura Korhonens ansökan om professur i LiU:s ärende...
Upphandlingsplan
Follow up sent to University Linköping by PublicInsight on .

Long overdue.

Hej! Har ni fått min fråga? Med vänlig hälsning, PublicInsight Det här utskicket görs av handlingar.se på uppdrag av Publicinsight.se Kontakt...
Hej! Vid Linköpings universitet (LiU) finns ingen aktuell arkivbeskrivning enligt 6 § arkivlagen. Det finns en äldre arkivbeskrivning som gällde enlig...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?