We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Martin Nilsson please sign in and let everyone know.

Lönelista samtliga anställda hos PTS

We're waiting for Martin Nilsson to read recent responses and update the status.

Till Post- och telestyrelsen,

Jag skulle vilja begära ut lönelista med samtliga anställda på Post- och telestyrelsen.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Martin Nilsson

Diarielåda, Post and Telecom Authority

Detta meddelande är ett automatiskt svar som har till uppgift att bekräfta
att ditt e-postmeddelande kommit in till Post- och telestyrelsen (PTS) och
att ge information om hur myndigheten hanterar de personuppgifter som
förekommer i ditt meddelande.

PTS kommer att behandla de personuppgifter som du skickar till oss för att
vidta nödvändiga åtgärder med anledning av ditt meddelande. Behandlingen
krävs alltså för att PTS ska kunna utföra sitt uppdrag och den rättsliga
grunden för behandlingen av dina personuppgifter är det som i
lagstiftningen kallas allmänt intresse.

Dina personuppgifter kommer att finnas kvar på PTS så länge som det krävs
för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter. Därefter kommer
uppgifterna att raderas.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig går det bra att
kontakta PTS via e-post eller telefon. Detsamma gäller om du vill ändra,
lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv.

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan
du vända dig till PTS eller till Integritetsmyndigheten.

Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av
offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten,
inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att
lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses
vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Läs mer om
offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats.

PTS dataskyddsombud kan kontaktas genom [1][e-postadress]

PTS kontaktuppgifter:
Adress: Box 6101, 102 32 Stockholm
E-post: [PTS e-postadress för begäran om allmän handling]
Växel: 08-678 55 00

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]

Personalavdelningen, Post and Telecom Authority

Hej Martin,

Är det något mer förutom lön som du vill ha i listan?

Vänliga hälsningar,

___________________________
 
Siamak Dehghan
HR-administratör

Post- och telestyrelsen (PTS)
Personalavdelningen

Telefon: 08-586 27 115
Mobil: 076-50 27 115
[e-postadress]
www.pts.se
 
Säker och tillgänglig kommunikation för Sverige.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Martin Nilsson <[Registrators #2184 e-postadress]>
Skickat: den 9 april 2024 13:21
Till: Diarielåda <[PTS e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista samtliga anställda hos PTS

Till Post- och telestyrelsen,

Jag skulle vilja begära ut lönelista med samtliga anställda på Post- och telestyrelsen.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Martin Nilsson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2184 e-postadress]

Är [PTS e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Post- och telestyrelsen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Personalavdelningen,

Hej,

Tack för det snabba svaret.

Skulle även önska Titel, Roll, Befattning, Enhet, Avdelning, Kostnadsställe, Grundlön, Tillägg och om det finns andra parametrar som visar löneinformation. Det behövs inga namn.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Martin Nilsson

Personalavdelningen, Post and Telecom Authority

Hej,

Tack för ditt mejl!

Vi läser alla mejl inom 24 timmar och hanterar därefter ärenden så snart
som möjligt. Gäller ditt ärende en lönefråga så ska du i första hand vända
dig till Statens servicecenter [1]Länk SSC portal och i andra hand till
Ekonomienheten via [2][e-postadress]

Om du är anställd så tipsar vi också om att du hittar svaret på de flesta
personalrelaterade frågor på vårt intranät.

 

PTS information om behandling av personuppgifter 

PTS behandlar följande personuppgifter om dig: namn, e-postadress, adress,
personnummer.   

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kommunicera med anställda
rörande frågor om lön och möjliggöra inlämnade av lönerelaterade underlag.

Eftersom detta är en behandling som behövs för PTS administrativa
förvaltning är den rättsliga grunden för registreringen av dina
personuppgifter det som i lagstiftningen kallas allmänt intresse.

Dina personuppgifter finns kvar i mejllådan i tre månader. Därefter
raderas uppgifterna.

Personuppgifterna kan komma att överförs till Statens servicecenter om det
är ett löneunderlag de behöver.

Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du
kontakta PTS.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta
PTS, se kontaktuppgifter nedan.

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan
du vända dig till PTS och även till Datainspektionen.

Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av
offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten,
inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att
lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses
vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Läs mer om
offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats.

PTS dataskyddsombud kan fr.o.m. den 25 maj 2018 kontaktas genom
[e-postadress]

PTS kontaktuppgifter: Adress: Box 5398, 102 49 Stockholm E-post:
[PTS e-postadress för begäran om allmän handling] Växel: 08-678 55 00

 

References

Visible links
1. https://portalen.statenssc.se/
2. mailto:[e-postadress]

Personalavdelningen, Post and Telecom Authority

1 Attachment

Hej,

Här kommer den begärda lönelistan.

Vänliga hälsningar,

___________________________
 
Siamak Dehghan
HR-administratör

Post- och telestyrelsen (PTS)
Personalavdelningen

Telefon: 08-586 27 115
Mobil: 076-50 27 115
[e-postadress]
www.pts.se
 
Säker och tillgänglig kommunikation för Sverige.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Martin Nilsson <[Registrators #2184 e-postadress]>
Skickat: den 12 april 2024 14:52
Till: Personalavdelningen <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista samtliga anställda hos PTS

Till Personalavdelningen,

Hej,

Tack för det snabba svaret.

Skulle även önska Titel, Roll, Befattning, Enhet, Avdelning, Kostnadsställe, Grundlön, Tillägg och om det finns andra parametrar som visar löneinformation. Det behövs inga namn.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Martin Nilsson

show quoted sections

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Martin Nilsson please sign in and let everyone know.