Leverantörsreskontra för september 2022

Jonas Bränning made this Freedom of Information request to Region Kalmar län as part of a batch sent to 21 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Jonas Bränning

Till Region Kalmar län,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Region Kalmar län

Hej,

Tack, vi har tagit emot din e-post!

Region Kalmar län läser inkommande e-post varje helgfri vardag, måndag
till fredag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så
snart som möjligt.

OBS! Ärenden som rör registratur/diarium skickas till e-postadressen:
[1][e-postadress]

Gäller ditt ärende vård vänder du dig till aktuell klinik/vårdenhet
alternativt kontaktar 1177 Vårdguiden på tel. 1177 eller
[2]https://www.1177.se/Kalmar-lan/.

Tänk på att nästan all e-post till Region Kalmar län blir allmän handling.
Det innebär att allmänhet och media normalt har rätt att begära ut
innehållet i ditt meddelande, om det inte finns skäl för sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen.

 

Med vänlig hälsning

Region Kalmar län

Box 601, 391 26 Kalmar

0480-84 000,

[3][Region Kalmar län e-postadress för begäran om allmän handling]

regionkalmar.se

 

 

 

När du skickar e-post till Region Kalmar län innebär det att Region Kalmar
län behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). På vår webbplats kan du läsa mer om hur
Region Kalmar län hanterar dina personuppgifter.  
[4]https://regionkalmar.se/personuppgifter

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://www.1177.se/Kalmar-lan/
3. mailto:[Region Kalmar län e-postadress för begäran om allmän handling]
4. https://regionkalmar.se/personuppgifter

Registrator Region Kalmar län, Region Kalmar län

1 Attachment

Hej!

 

Vi har tagit emot er begäran och skickat det vidare för handläggning.

 

Med vänlig hälsning,

 

Selma Paic

Diariet
Regionstab Kansli

_________________________
Region Kalmar län

Box 601, 391 26 Kalmar

0480 – 84 000

[1][e-postadress]

regionkalmar.se

 

 

Avsändarens E-post: [2][Registrators #1907 e-postadress]  

Inkom: 2023/05/25 11:01  

 

Observera att det här mejlet kommer från en avsändare utanför Region
Kalmar län. Om du inte känner till avsändaren eller väntar dig detta mejl,
klicka inte på länkar och öppna inte bifogade filer.

Till Region Kalmar län,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti
2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande
information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill
vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan
endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett
CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran
besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna
data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten
för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta
del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till
[3]https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga
myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör
besvaras;
[4]https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[5]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[6][Registrators #1907 e-postadress]

Är [7][Region Kalmar län e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Region Kalmar län? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[8][e-postadress]:
[9]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[10]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

När du skickar e-post till Region Kalmar län innebär det att Region Kalmar
län behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). På vår webbplats kan du läsa mer om hur
Region Kalmar län hanterar dina personuppgifter.  
[11]https://regionkalmar.se/personuppgifter

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. file:///tmp/[Registrators #1907 e-postadress]
3. https://www.dataportal.se/
4. https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...
5. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
6. mailto:[Registrators #1907 e-postadress]
7. mailto:[Region Kalmar län e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://handlingar.se/change_request/new...
10. https://handlingar.se/help/officers
11. https://regionkalmar.se/personuppgifter

Ekonomiservice Leverantör, Region Kalmar län

1 Attachment

 

Hej

 

Bifogar enligt önskemål efterfrågade handlingar.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Christin

Ekonomiservice

____________________

Region Kalmar län

Box 601, 391 26 Kalmar

[1][e-postadress]

 

 

 

 

Avsändarens E-post: [2][Registrators #1907 e-postadress]  

Inkom: 2023/05/25 11:01  

 

Observera att det här mejlet kommer från en avsändare utanför Region
Kalmar län. Om du inte känner till avsändaren eller väntar dig detta mejl,
klicka inte på länkar och öppna inte bifogade filer.

Till Region Kalmar län,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti
2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande
information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill
vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan
endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett
CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran
besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna
data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten
för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta
del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till
[3]https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga
myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör
besvaras;
[4]https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[5]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[6][Registrators #1907 e-postadress]

Är [7][Region Kalmar län e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Region Kalmar län? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[8][e-postadress]:
[9]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[10]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

När du skickar e-post till Region Kalmar län innebär det att Region Kalmar
län behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). På vår webbplats kan du läsa mer om hur
Region Kalmar län hanterar dina personuppgifter.  
[11]https://regionkalmar.se/personuppgifter

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. file:///tmp/[Registrators #1907 e-postadress]
3. https://www.dataportal.se/
4. https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...
5. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
6. mailto:[Registrators #1907 e-postadress]
7. mailto:[Region Kalmar län e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://handlingar.se/change_request/new...
10. https://handlingar.se/help/officers
11. https://regionkalmar.se/personuppgifter