Leverantörsreskontra för september 2022

Jonas Bränning made this Freedom of Information request to Region Kronoberg as part of a batch sent to 21 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Jonas Bränning

Till Region Kronoberg,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Region Kronoberg

Hej!

Tack för din e-post! Vi kommer att ta hand om ditt ärende så fort som möjligt.

I princip all post och e-post till Region Kronoberg blir en allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och media har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande, om det inte finns skäl för sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) Mer information finns att läsa på:
www.regionkronoberg.se/om-region-kronobe...<http://www.regionkronoberg.se/om-region-...>

Med vänlig hälsning
KANSLIAVDELNINGEN
Region Kronoberg, 351 88 Växjö
Telefon växeln: 0470-58 88 00
Telefon diariet: 0470-58 85 45 |
www.regionkronoberg.se<http://www.regionkronoberg.se/>

Till Region Kronoberg,

Hej,

Nu har det gått 4 veckor sedan jag skickade in begäran om vidareutnyttjande av data och jag har fortfarande inte fått någon data. Såklart avser min begäran Region Östergötland och inte Linköpings kommun. Jag förväntar mig skyndsam hantering av min begäran.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Region Kronoberg

Hej!

Tack för din e-post! Vi kommer att ta hand om ditt ärende så fort som möjligt.

I princip all post och e-post till Region Kronoberg blir en allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och media har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande, om det inte finns skäl för sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) Mer information finns att läsa på:
www.regionkronoberg.se/om-region-kronobe...<http://www.regionkronoberg.se/om-region-...>

Med vänlig hälsning
KANSLIAVDELNINGEN
Region Kronoberg, 351 88 Växjö
Telefon växeln: 0470-58 88 00
Telefon diariet: 0470-58 85 45 |
www.regionkronoberg.se<http://www.regionkronoberg.se/>

Region Kronoberg

Hej Jonas,

P.g.a. tung arbetsbelastning har vi inte hunnit med din förfrågan men den tar vi hand om nu och återkommer snart med det.

Med vänlig hälsning
 
Leverantörsgruppen
Ekonomiservice - leverantörsgruppen
+46 470-586300
 
www.regionkronoberg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1908 e-postadress]>
Skickat: den 15 juni 2023 20:08
Till: Region Kronoberg Officiell brevlåda <[Region Kronoberg e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

OBSERVERA att det här mejlet har sitt ursprung utanför Region Kronoberg.
Var försiktig! Om du inte väntar dig detta mejl och känner till avsändaren, klicka inte på länkar eller öppna bifogade filer.

Till Region Kronoberg,

Hej,

Nu har det gått 4 veckor sedan jag skickade in begäran om vidareutnyttjande av data och jag har fortfarande inte fått någon data. Såklart avser min begäran Region Östergötland och inte Linköpings kommun. Jag förväntar mig skyndsam hantering av min begäran.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

---------------------------------------------

Region Kronoberg

1 Attachment

Hej,

Här kommer de efterfrågade uppgifterna.

Med vänlig hälsning

Ekonomiservice - Leverantörsgruppen
+46 470-586300 (gruppnummer)
[e-postadress]

www.regionkronoberg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1908 e-postadress]>
Skickat: den 25 maj 2023 11:00
Till: Region Kronoberg Officiell brevlåda <[Region Kronoberg e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

OBSERVERA att det här mejlet har sitt ursprung utanför Region Kronoberg.
Var försiktig! Om du inte väntar dig detta mejl och känner till avsändaren, klicka inte på länkar eller öppna bifogade filer.

Till Region Kronoberg,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras; https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1908 e-postadress]

Är [Region Kronoberg e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Kronoberg? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Region Kronoberg,

Tack för all hjälp!

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Region Kronoberg

Hej!

Tack för din e-post! Vi kommer att ta hand om ditt ärende så fort som möjligt.

I princip all post och e-post till Region Kronoberg blir en allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och media har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande, om det inte finns skäl för sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) Mer information finns att läsa på:
www.regionkronoberg.se/om-region-kronobe...<http://www.regionkronoberg.se/om-region-...>

Med vänlig hälsning
KANSLIAVDELNINGEN
Region Kronoberg, 351 88 Växjö
Telefon växeln: 0470-58 88 00
Telefon diariet: 0470-58 85 45 |
www.regionkronoberg.se<http://www.regionkronoberg.se/>