Leverantörsreskontra för augusti 2022
Request sent to Region Jönköpings län by Jonas Bränning on .

Long overdue.

Till Region Jönköpings län, Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?