Till Idrottsförvaltningen,

Hej, jag önskar få ta del av hyresavtalet mellan äppelviken ridskola (åkeshov) och idrottsförvaltningen för ridanläggingen + ev klubbstugor.

Med vänlig hälsning,

Idrottsförvaltningen

1 Attachment

Idrottsförvaltningen har registrerat ett ärende med anledning av ditt
meddelande.

Ärenderubrik: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Hyra nya äppelvikens
ridskola
Diarienummer: IDF 2024/1695

Ärendet kommer att fördelas inom förvaltningen. Använd diarienumret vid
vidare kontakt med oss.
Detta är ett automatiskt svarsmeddelande och går inte att svara på.

Hälsningar

Idrottsförvaltningen
Box 8313, 10420 Stockholm
Telefon: 08-50827700
E-post: [1][Idrottsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]https://motionera.stockholm/

References

Visible links
1. mailto:[Idrottsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
2. https://motionera.stockholm/

Funktion IDR Idrott, Idrottsförvaltningen

1 Attachment

Hej

Idrottsförvaltningen har tagit emot din begäran om utlämnande av allmän
handling och påbörjar handläggningen snarast. Det kan komma att tas ut en
avgift enligt kommunens taxa beroende på begärans omfattning, se nedan.
Idrottsförvaltningen tar betalt för allmänna handlingar som lämnas ut,
vare sig utlämnandet sker digitalt eller på papper. Avgiften för detta är
fastställd av Stockholms kommunfullmäktige. Taxan är publicerad i den
kommunala författningssamlingen för Stockholm, Kfs 1996:25

Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar:

1-9 sidor är kostnadsfria
10 sidor kostar 50 kronor
Alla sidor därutöver kostar 2 kronor per sida.

Din begäran har diarienr: 2.8/2024/1695

 

 

Med vänlig hälsning

 

Mats Lidström

Registrator

 

Idrottsförvaltningen

Föreningsstöds- och bokningsenheten

Palmfeltsvägen 5

Box 8313 104 20  Stockholm

E-post: [1][Idrottsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]

[2]motionera.stockholm

 

[3]https://intranat.stockholm.se/PageFiles/...

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[4]stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: david andersson <[Registrators #2194 e-postadress]>
Skickat: den 22 april 2024 15:13
Till: Funktion IDR Idrott <[Idrottsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Hyra nya äppelvikens
ridskola

 

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på
länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet
att innehållet är säkert.

 

 

Till Idrottsförvaltningen,

 

Hej, jag önskar få ta del av hyresavtalet mellan äppelviken ridskola
(åkeshov) och idrottsförvaltningen för ridanläggingen + ev klubbstugor.

 

Med vänlig hälsning,

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[5]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[6][Registrators #2194 e-postadress]

 

Är [7][Idrottsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Idrottsförvaltningen? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[8][e-postadress]:

[9]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[10]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Idrottsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
2. https://motionera.stockholm/
4. http://www.stockholm.se/dataskydd
5. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
6. mailto:[Registrators #2194 e-postadress]
7. mailto:[Idrottsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://handlingar.se/change_request/new...
10. https://handlingar.se/help/officers

Funktion IDR Idrott, Idrottsförvaltningen

1 Attachment

Hej

Vi har mottagit och handlagt din begäran om allmänna handlingar.
Se bifogad fil med begärda handlingar som lämnas ut i sin helhet.

Med vänlig hälsning

Mats Lidström
Registrator

Idrottsförvaltningen
Föreningsstöds- och bokningsenheten
Palmfeltsvägen 5
Box 8313 104 20  Stockholm
E-post: [Idrottsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
motionera.stockholm

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: david andersson <[Registrators #2194 e-postadress]>
Skickat: den 22 april 2024 15:13
Till: Funktion IDR Idrott <[Idrottsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Hyra nya äppelvikens ridskola

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Idrottsförvaltningen,

Hej, jag önskar få ta del av hyresavtalet mellan äppelviken ridskola (åkeshov) och idrottsförvaltningen för ridanläggingen + ev klubbstugor.

Med vänlig hälsning,

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2194 e-postadress]

Är [Idrottsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Idrottsförvaltningen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------