Begäran av omprövningsbeslut föräldrarpenning

Sofia Lundell made this Freedom of Information request to Social Insurance

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Försäkringskassan,

vi vill ta del av omprövningsbeslut gällande föräldrarpenning i Göteborg år 2013 och 2019.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sofia och Josefine

Stiuca Alina (7150), Social Insurance

Hej Sofia och Josefine,

 

Vi har tagit emot era begäran om handlingar.

 

Försäkringskassan tar ut en avgift för kopior enligt 15 §
avgiftsförordningen (1992:191), AvgF. Färre än tio (kopie) sidor är
gratis. Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje
sida därutöver är avgiften två kronor (16 § andra stycket AvgF). En
dubbelsidig kopia räknas som två sidor.

 

När avgift tas ut tar Försäkringskassan även ut ersättning för
portokostnad om försändelsen väger mer än 50 gram (normalt brev) samt för
eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med
post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller
kopian till mottagaren (15 § andra stycket AvgF).

 

Vid en snabbt sökning i vårt arkiv av omprövningsbeslut som fattades under
2013 i Göteborg, så finns det cirka 346 beslut. Vad det gäller beslut som
fattades under 2019 kommer jag att kontakta vårt kontroller och få fram en
lista med antal ärende, men jag skulle kunna uppskatta till ungefär samma
antal avslutade beslut.

 

Det tar lite tid tills jag kan få fram handlingarna och kunna göra en
exakt beräkning av kostanden. Med tanke på att ett vanlig
omprövningsbeslut brukar vara på minst 3 sidor, om jag gör en väldigt
grovt beräkning enbart för beslut fattat under 2013, så ligger kostnaden
på minst 2100 kronor för utskrift samt cirka 160 kronor för porto.

 

Vi kommer att göra en sekretessprövning för begärt underlag.

 

Vi behöver ett postadress där vi kan skicka underlagen samt beställarens
uppgifter för att kunna fakturera.

 

Jag avvaktar era svar innan jag går vidare med ärendet. Om du inte
kontaktat Försäkringskassan senast den 12 maj 2023 kommer vi att uppfatta
det som att du inte längre vill ha de begärda kopiorna och avsluta ditt
ärende.

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Alina Stiuca

 

 

Har du frågor?

Du är välkommen att ringa till mig, Alina Stiuca, på 010 119 60 29 om du
har några frågor om kopiorna.

 

 

 

 

Försäkringskassan

Alina Stiuca

Omprövare

Område Omprövning

Avdelningen för gemensamma försäkringsfrågor (GF)

[1][e-postadress]

Tfn: 010 119 60 29

Postadress: Försäkringskassan OMP, 405 12 Göteborg

[2]www.forsakringskassan.se

 

P Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-brev.

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.forsakringskassan.se/

Stiuca Alina (7150), Social Insurance

Hej igen,

Jag har fått svaret angående antal fattade beslut under 2019 och det finns
884 omprövningsbeslut.

 

Med vänlig hälsning

Alina Stiuca

 

Försäkringskassan

Alina Stiuca

Omprövare

Område Omprövning

Avdelningen för gemensamma försäkringsfrågor (GF)

[1][e-postadress]

Tfn: 010 119 60 29

Postadress: Försäkringskassan OMP, 405 12 Göteborg

[2]www.forsakringskassan.se

 

P Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-brev.

 

Från: Stiuca Alina (7150)
Skickat: den 27 april 2023 11:19
Till: '[Registrators #1806 e-postadress]'
<[Registrators #1806 e-postadress]>
Ämne: Begäran om handlingar från Försäkringskassan

 

Hej Sofia och Josefine,

 

Vi har tagit emot era begäran om handlingar.

 

Försäkringskassan tar ut en avgift för kopior enligt 15 §
avgiftsförordningen (1992:191), AvgF. Färre än tio (kopie) sidor är
gratis. Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje
sida därutöver är avgiften två kronor (16 § andra stycket AvgF). En
dubbelsidig kopia räknas som två sidor.

 

När avgift tas ut tar Försäkringskassan även ut ersättning för
portokostnad om försändelsen väger mer än 50 gram (normalt brev) samt för
eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med
post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller
kopian till mottagaren (15 § andra stycket AvgF).

 

Vid en snabbt sökning i vårt arkiv av omprövningsbeslut som fattades under
2013 i Göteborg, så finns det cirka 346 beslut. Vad det gäller beslut som
fattades under 2019 kommer jag att kontakta vårt kontroller och få fram en
lista med antal ärende, men jag skulle kunna uppskatta till ungefär samma
antal avslutade beslut.

 

Det tar lite tid tills jag kan få fram handlingarna och kunna göra en
exakt beräkning av kostanden. Med tanke på att ett vanlig
omprövningsbeslut brukar vara på minst 3 sidor, om jag gör en väldigt
grovt beräkning enbart för beslut fattat under 2013, så ligger kostnaden
på minst 2100 kronor för utskrift samt cirka 160 kronor för porto.

 

Vi kommer att göra en sekretessprövning för begärt underlag.

 

Vi behöver ett postadress där vi kan skicka underlagen samt beställarens
uppgifter för att kunna fakturera.

 

Jag avvaktar era svar innan jag går vidare med ärendet. Om du inte
kontaktat Försäkringskassan senast den 12 maj 2023 kommer vi att uppfatta
det som att du inte längre vill ha de begärda kopiorna och avsluta ditt
ärende.

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Alina Stiuca

 

 

Har du frågor?

Du är välkommen att ringa till mig, Alina Stiuca, på 010 119 60 29 om du
har några frågor om kopiorna.

 

 

 

 

Försäkringskassan

Alina Stiuca

Omprövare

Område Omprövning

Avdelningen för gemensamma försäkringsfrågor (GF)

[3][e-postadress]

Tfn: 010 119 60 29

Postadress: Försäkringskassan OMP, 405 12 Göteborg

[4]www.forsakringskassan.se

 

P Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-brev.

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.forsakringskassan.se/
3. mailto:[e-postadress]
4. http://www.forsakringskassan.se/