We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Johan Larsson please sign in and let everyone know.

Begär att få veta om NTF i Sörmland län får pengar av regionen

We're waiting for Johan Larsson to read a recent response and update the status.

Till Region Sörmland,

Hej!! Vill veta om NTF sökt bidrag från er och om de fått något. Gärna tabell som visar skillnad mellan sökt och fått för varje år 2015 till 2024. Helst på samma sätt som detta ärende här på handlingar.se https://handlingar.se/request/begar_att_...
De jag undrar om har denna hemsida. https://sormland.ntf.se/

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Johan Larsson

Region Sörmland

[1]Ösd kommunvapen
Region Sörmland [2]I-240217-0011
Hej ,

Vi har mottagit ditt ärende "begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begär att få veta om NTF i Sörmland län", med
ärendenummer I-240217-0011. 

Ärendebeskrivning

Till Region Sörmland,

Hej!! Vill veta om NTF sökt bidrag från er och om de fått något. Gärna tabell som visar skillnad mellan sökt och fått för varje år
2015 till 2024. Helst på samma sätt som detta ärende här på handlingar.se 
https://handlingar.se/request/begar_att_...
De jag undrar om har denna hemsida. https://sormland.ntf.se/

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Johan Larsson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress
för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2138 e-postadress]

Är [Region Sörmland e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Sörmland? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad
hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om
allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Vänliga hälsningar,
Kontaktcenter

 

References

Visible links
2. https://topdesk.dd.dll.se/tas/public/con...

Hållbar Regional Utveckling, Region Sörmland

2 Attachments

Hej Johan,

 

Nedan ser du en tabell över bidrag som NTF Sörmland sökt och fått åren
2015-2024. Åren 2019-2021 ansökte NTF inte om någon summa utan bidrag
fastställdes i enlighet med räkneindex.

 

NTF
                                         
Sökt         Fått
2015 375 000 255 000
2016 450 000 261 120
2017 300 000 267 909
2018 350 000 272 731
2019 279 004
2020 285 979
2021 290 555
2022 300 000 296 947
2023 300 000 305 262
2024 314 420 305 262

 

/Suzanna

 

Med vänlig hälsning,

 

Hållbar regional utveckling

Postadress: Region Sörmland, 611 88 Nyköping

Besöksadress: Forsgränd 6, Nyköping

Telefon: 0155- 24 50 00

e-post: [1][e-postadress]

[2]www.regionsormland.se
[3]www.1177.se

Från: Johan Larsson <[4][Registrators #2138 e-postadress]>
Skickat: den 17 februari 2024 15:38
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Region Sörmland
<[5][Region Sörmland e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begär att få veta om NTF i
Sörmland län får pengar av regionen

 

Till Region Sörmland,

 

Hej!! Vill veta om NTF sökt bidrag från er och om de fått något. Gärna
tabell som visar skillnad mellan sökt och fått för varje år 2015 till
2024. Helst på samma sätt som detta ärende här på handlingar.se 
[6]https://handlingar.se/request/begar_att_...

De jag undrar om har denna hemsida. [7]https://sormland.ntf.se/

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Johan Larsson

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[8]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[9][Registrators #2138 e-postadress]

 

Är [10][Region Sörmland e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Region Sörmland? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [11][e-postadress]:

[12]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[13]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.regionsormland.se/
3. http://www.1177.se/
4. mailto:[Registrators #2138 e-postadress]
5. mailto:[Region Sörmland e-postadress för begäran om allmän handling]
6. https://handlingar.se/request/begar_att_...
7. https://sormland.ntf.se/
8. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
9. mailto:[Registrators #2138 e-postadress]
10. mailto:[Region Sörmland e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[e-postadress]
12. https://handlingar.se/change_request/new...
13. https://handlingar.se/help/officers

Till Hållbar Regional Utveckling,

Tack för den fina listan!!! Är inte så bra på att skriva så kopierar lite text från Lars Bengtsson som skrivit jättebra tycker jag i ett annat inlägg på samma spår men om Västernorrland https://handlingar.se/request/verksamhet.... Bodde tidigare i Oppeby och barnen är kvar i Nyköping därav nyfiken och engagerad. Byter bara ut lite geografi i texten aölltså!!

Av andra ärenden här på handlingar.se framgår att NTF Sörmland under hösten 2022 polisanmäldes för delaktighet i det uppmärksammade NTF-bedrägeriet mot Trafikverket. Som också framgår pågår nu förundersökning sedan i juni 2022.

Vad jag förstår påverkar inte omständigheten att en organisation är föremål för polisutredning för omfattande bidragsfusk möjligheten att få ta del av Region Sörmlands och vi skattebetalares skattemedel?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Johan Larsson

Hållbar Regional Utveckling, Region Sörmland

Tack för ditt mail.

Hållbar regional utveckling (HRU), Region Sörmland har tagit emot ditt
meddelande.

I princip all post till Region Sörmland blir allmän handling. Det innebär
att allmänhet och media normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt
meddelande.

 

Med vänlig hälsning

 

Hållbar regional utveckling

Postadress: Region Sörmland, 611 88 Nyköping

Besöksadress: Forsgränd 6, Nyköping

Telefon: 0155- 24 50 00

e-post: [1][e-postadress]

[2]www.regionsormland.se
[3]www.1177.se

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.regionsormland.se/
3. http://www.1177.se/

Hållbar Regional Utveckling, Region Sörmland

Hej igen Johan,

De anklagelser som riktats mot NTF berör förbundens centrala kansli i Stockholm. Det har inte kommit till vår kännedom om några oegentligheter rörande förbundet NTF i Sörmland.

/Suzanna

Med vänlig hälsning,

Hållbar regional utveckling
Postadress: Region Sörmland, 611 88 Nyköping
Besöksadress: Forsgränd 6, Nyköping
Telefon: 0155- 24 50 00
e-post: [e-postadress]

www.regionsormland.se
www.1177.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Johan Larsson <[Registrators #2138 e-postadress]>
Skickat: den 21 februari 2024 16:25
Till: Hållbar Regional Utveckling <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begär att få veta om NTF i Sörmland län får pengar av regionen

Till Hållbar Regional Utveckling,

Tack för den fina listan!!! Är inte så bra på att skriva så kopierar lite text från Lars Bengtsson som skrivit jättebra tycker jag i ett annat inlägg på samma spår men om Västernorrland https://handlingar.se/request/verksamhet.... Bodde tidigare i Oppeby och barnen är kvar i Nyköping därav nyfiken och engagerad. Byter bara ut lite geografi i texten aölltså!!

Av andra ärenden här på handlingar.se framgår att NTF Sörmland under hösten 2022 polisanmäldes för delaktighet i det uppmärksammade NTF-bedrägeriet mot Trafikverket. Som också framgår pågår nu förundersökning sedan i juni 2022.

Vad jag förstår påverkar inte omständigheten att en organisation är föremål för polisutredning för omfattande bidragsfusk möjligheten att få ta del av Region Sörmlands och vi skattebetalares skattemedel?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Johan Larsson

show quoted sections

Till Hållbar Regional Utveckling,

Men kära ni!! Ni kan ju börja med att läsa lite här på myndighetsportalen. Jag skulle ju inte skriva som jag gjort om det inte var san t eller hur??. Att de reginala NTF förbunden håller tyst och ljuger när man frågar dom och det har vi gjoprt betyder ju inte att de inte ockås är polisanmälda för bedrägeriet!!! Och Trafikverket verkar försöka hjälap till att mörklägga det är ju inte så lite pinsamt för dom så man kan ju förstpå det lite!!

Ett lästips som jag tycler är sagolikt bra skrivet av vännen Lennart här särsklit det som han skrev 11 feb: https://handlingar.se/request/ntf_bedrag...

Så jag upprepar min fråga från i onsdags!!!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Johan Larsson

Hållbar Regional Utveckling, Region Sörmland

Hej,

Vi tar tacksamt emot information som kan vara till hjälp i vårt arbete. Vad gäller din fråga så har vi ingen möjlighet att verifiera en polisanmälan, då polisen har sekretess på detta. Vi agerar därför i enlighet med den handläggning vi har internt. Den säkrar på olika sätt upp att vi kan agera så rättssäkert som möjligt, och att vi kan säkra att de medel vi ansvarar för och lämnar ut som bidrag används på rätt sätt och kommer skattebetalarna till godo. Vi har just genomlyst vårt befintliga regelverk för bidragshantering, så vi strävar efter och tror att vi snart kommer att ha ett ytterligare utvecklat och ännu bättre bedömnings/handläggnings/uppföljnings-system. Det nya förslaget ska upp för beslut inom kort.

/Suzanna

Med vänlig hälsning,

Hållbar regional utveckling
Postadress: Region Sörmland, 611 88 Nyköping
Besöksadress: Forsgränd 6, Nyköping
Telefon: 0155- 24 50 00
e-post: [e-postadress]

www.regionsormland.se
www.1177.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Johan Larsson <[Registrators #2138 e-postadress]>
Skickat: den 23 februari 2024 17:15
Till: Hållbar Regional Utveckling <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begär att få veta om NTF i Sörmland län får pengar av regionen

Till Hållbar Regional Utveckling,

Men kära ni!! Ni kan ju börja med att läsa lite här på myndighetsportalen. Jag skulle ju inte skriva som jag gjort om det inte var san t eller hur??. Att de reginala NTF förbunden håller tyst och ljuger när man frågar dom och det har vi gjoprt betyder ju inte att de inte ockås är polisanmälda för bedrägeriet!!! Och Trafikverket verkar försöka hjälap till att mörklägga det är ju inte så lite pinsamt för dom så man kan ju förstpå det lite!!

Ett lästips som jag tycler är sagolikt bra skrivet av vännen Lennart här särsklit det som han skrev 11 feb: https://handlingar.se/request/ntf_bedrag...

Så jag upprepar min fråga från i onsdags!!!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Johan Larsson

show quoted sections

Till Hållbar Regional Utveckling,

Men visst får ni väl ändå läsa ärendena här på myndighetsportalen handlingar.se?? Ni är ju själva en myndighet!!!!

Som vi har skrivit här är gjordes polisanmälan mot att alla reginala ntf-förbund 24 september 2022 och deras ärendenummer är 5000-K495014-22! Och om ni fortfarande inte tycker att ni fått information så det räcker kan ni göra det enklet för er och gå in på JO-sidan och ta rätt på deras diarirnummer 8958-2022 och läsa materialet i anmälan mot Traffikverket för hur de skötte sig efter att ha blivit rånat av alla ntf-förbunden. Där finns alla utredningar och massor mer viktigt och man får verkligen veta preics ALLT viktigt!!! Den begärdes förreaten ut nyligen så det går att titta på allt material och ladda ned allt om man vill om går in på denna länk som ni ju själva kan se leder direkt till JOs öppna låda gäller till 17 mars står det!!! https://filetransfer.jo.se/message/jPXUC...

Annars kan ju också speciellt ber er läsa åtminstone det ärendet som jag ju tipsade om i mitt svar 21 februari! Samma sak om NTF i Västernorrland men skrivet av en Lasse som är mycket bättre på det än jag!!!! https://handlingar.se/request/verksamhet...

Det får bara inte gå till så här med våra skattepengar!!!! Ni måste förstå det!!

Ursäkta hur jag skriver men det blir lätt så när jag är riktigt upprörd!!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Johan Larsson

Hållbar Regional Utveckling, Region Sörmland

Hej,

Tack för ditt mail. Vi har mottagit dina synpunkter. Vänligen återkom om du önskar ta del av någon ytterligare allmän handling.

/Suzanna

Med vänlig hälsning,

Hållbar regional utveckling
Postadress: Region Sörmland, 611 88 Nyköping
Besöksadress: Forsgränd 6, Nyköping
Telefon: 0155- 24 50 00
e-post: [e-postadress]

www.regionsormland.se
www.1177.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Johan Larsson <[Registrators #2138 e-postadress]>
Skickat: den 7 mars 2024 19:30
Till: Hållbar Regional Utveckling <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begär att få veta om NTF i Sörmland län får pengar av regionen

Till Hållbar Regional Utveckling,

Men visst får ni väl ändå läsa ärendena här på myndighetsportalen handlingar.se?? Ni är ju själva en myndighet!!!!

Som vi har skrivit här är gjordes polisanmälan mot att alla reginala ntf-förbund 24 september 2022 och deras ärendenummer är 5000-K495014-22! Och om ni fortfarande inte tycker att ni fått information så det räcker kan ni göra det enklet för er och gå in på JO-sidan och ta rätt på deras diarirnummer 8958-2022 och läsa materialet i anmälan mot Traffikverket för hur de skötte sig efter att ha blivit rånat av alla ntf-förbunden. Där finns alla utredningar och massor mer viktigt och man får verkligen veta preics ALLT viktigt!!! Den begärdes förreaten ut nyligen så det går att titta på allt material och ladda ned allt om man vill om går in på denna länk som ni ju själva kan se leder direkt till JOs öppna låda gäller till 17 mars står det!!! https://filetransfer.jo.se/message/jPXUC...

Annars kan ju också speciellt ber er läsa åtminstone det ärendet som jag ju tipsade om i mitt svar 21 februari! Samma sak om NTF i Västernorrland men skrivet av en Lasse som är mycket bättre på det än jag!!!! https://handlingar.se/request/verksamhet...

Det får bara inte gå till så här med våra skattepengar!!!! Ni måste förstå det!!

Ursäkta hur jag skriver men det blir lätt så när jag är riktigt upprörd!!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Johan Larsson

show quoted sections

Till Hållbar Regional Utveckling,

Hallå igen!!!

Varför svarar ni inte??

Såg på nyheterna att massor av männsikor blir av med jobben hos er. Hur tänker ni när ni samtidigt germassa pengar till en bevisligen brottslig och lögnaktig organiaation som inte fötjänar en endaste spänn?????

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Johan Larsson

Hållbar Regional Utveckling, Region Sörmland

Hej,

Tack för ditt mail. Vi anser att vi ha besvarat dina frågeställningar i tidigare mailkonversation.

/Suzanna

Med vänlig hälsning,

Hållbar regional utveckling
Postadress: Region Sörmland, 611 88 Nyköping
Besöksadress: Forsgränd 6, Nyköping
Telefon: 0155- 24 50 00
e-post: [e-postadress]

www.regionsormland.se
www.1177.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Johan Larsson <[Registrators #2138 e-postadress]>
Skickat: den 27 mars 2024 15:06
Till: Hållbar Regional Utveckling <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begär att få veta om NTF i Sörmland län får pengar av regionen

Till Hållbar Regional Utveckling,

Hallå igen!!!

Varför svarar ni inte??

Såg på nyheterna att massor av männsikor blir av med jobben hos er. Hur tänker ni när ni samtidigt germassa pengar till en bevisligen brottslig och lögnaktig organiaation som inte fötjänar en endaste spänn?????

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Johan Larsson

show quoted sections

Till Hållbar Regional Utveckling,

Med respekt då tycker jag ni ska läsa en gång till!!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Johan Larsson

Hållbar Regional Utveckling, Region Sörmland

Hej,

Vi har läst. Vänligen återkom med specificerad frågeställning om du önskar ta del av någon ytterligare allmän handling.

/Suzanna

Med vänlig hälsning,

Hållbar regional utveckling
Postadress: Region Sörmland, 611 88 Nyköping
Besöksadress: Forsgränd 6, Nyköping
Telefon: 0155- 24 50 00
e-post: [e-postadress]

www.regionsormland.se
www.1177.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Johan Larsson <[Registrators #2138 e-postadress]>
Skickat: den 27 maj 2024 18:49
Till: Hållbar Regional Utveckling <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begär att få veta om NTF i Sörmland län får pengar av regionen

Till Hållbar Regional Utveckling,

Med respekt då tycker jag ni ska läsa en gång till!!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Johan Larsson

show quoted sections

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Johan Larsson please sign in and let everyone know.