Utdrag med samtliga aktiva utgivningsbevis Augusti 2023

Christopher Isene gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Myndigheten för press, radio och tv

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Christopher Isene

Till Myndigheten för press, radio och tv,

Önskar få ett utdrag av samtliga aktiva utgivningsbevis Augusti 2023 ur "Tillståndsregistret" över samltliga sändningsformer och sändningsområden -- 5894 förekomster.

Eftersom innehållet sannolikt kommer från en databas vore en leverans av innehållet fördelaktigt bifogat som CSV, Excel, JSON eller XML.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Christopher Isene, privatperson

Emma Forai, Myndigheten för press, radio och tv

1 Bilaga

Hej Christopher,

Tack för ditt mejl.

Det finns just nu 1 563 utgivningsbevis hos MPRT. Vilka dessa är kan du se i vårt tillståndsregister, https://www.mprt.se/tillstandsregister/. Välj sändningsform "utgivningsbevis".

Jag har även bifogat en Excel-fil till dig i detta mejl.

Med vänliga hälsningar,

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR
EMMA FORAI
HANDLÄGGARE
Myndigheten för press, radio och tv
Telefon direkt: 08-580 070 XX
Telefon växel: 08-580 070 00
Adress: Kabyssgatan 4D,120 30 Stockholm
Följ oss på LinkedIn
www.mprt.se
The Swedish Press and Broadcasting Authority
Phone: +46 8-580 070 XX
Switchboard: +46 8 580 070 00
Kabyssgatan 4D,120 30 Stockholm

Information om hur Myndigheten för press, radio och tv behandlar personuppgifter
-

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christopher Isene <[Registrators #1958 e-postadress]>
Skickat: den 4 augusti 2023 09:16
Till: registrator <[MPRT e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Utdrag med samtliga aktiva utgivningsbevis Augusti 2023

[Du får inte e-post ofta från [Registrators #1958 e-postadress]. Läs om varför det här är viktigt på https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

Till Myndigheten för press, radio och tv,

Önskar få ett utdrag av samtliga aktiva utgivningsbevis Augusti 2023 ur "Tillståndsregistret" över samltliga sändningsformer och sändningsområden -- 5894 förekomster.

Eftersom innehållet sannolikt kommer från en databas vore en leverans av innehållet fördelaktigt bifogat som CSV, Excel, JSON eller XML.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Christopher Isene, privatperson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1958 e-postadress]

Är [MPRT e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Myndigheten för press, radio och tv? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------