Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Utdrag med samtliga aktiva utgivningsbevis Augusti 2023'.