Till Kiruna kommun,

Jag önskar ta del av rapporten som använts som underlag för ställningstagandet kring lokaliseringen av det nya sjukhuset. Email går bra.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Helena

kommunsekreterare, Kiruna kommun

1 Bilaga

Hej Helena,
Bifogat är lokaliseringsutredningen som kommer att behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott idag (25/3).

Återkoppla om det finns något mer som jag kan hjälpa dig med.

Med vänlig hälsning

Kevin Tornemar
Vik kommunsekreterare, Kommunledningskansliet
Telefon (växel): 0980-70 000
E-post: [e-postadress]
Hemsida: www.kiruna.se
Kiruna kommun
Förvaltning
Stadshustorget 1
981 85 Kiruna
Sverige

Så här hanterar vi dina personuppgifter
När du skickar e-post till Kiruna kommun kan ditt meddelande bli en allmän handling som kan läsas av andra.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommun <[Kiruna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 25 mars 2024 14:01
Till: kommunsekreterare <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Underlag placering av nya sjukhuset

Med vänlig hälsning

Anna Flygare
Registrator dokumenthanteringen, kommunledningskansliet
Telefon: +46 980 701 16
Mobiltelefon:
E-post: [e-postadress]
Hemsida: www.kiruna.se
Kiruna kommun
Kommunledningsförvaltningen
Stadshustorget 1
981 85 Kiruna
Sverige

Så här hanterar vi dina personuppgifter
När du skickar e-post till Kiruna kommun kan ditt meddelande bli en allmän handling som kan läsas av andra.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: H <[Registrators #2174 e-postadress]>
Skickat: den 25 mars 2024 13:46
Till: kommun <[Kiruna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Underlag placering av nya sjukhuset

Till Kiruna kommun,

Jag önskar ta del av rapporten som använts som underlag för ställningstagandet kring lokaliseringen av det nya sjukhuset. Email går bra.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Helena

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2174 e-postadress]

Är [Kiruna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Kiruna kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------