Summa av leverantörsfakturor 2022 samt 2023 H1

O. Söderström made this Freedom of Information request to Mörbylånga municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Mörbylånga municipality did not have the information requested.

Till Mörbylånga kommun,

Jag önskar ta del av summan över fakturerat belopp från leverantören Truesec till Mörbylånga kommun för uppdrag utförda under året 2022, samt H1 2023, med fakturerat belopp redovisat per månad.
Om det för kommunen innebär en snabbare/enklare hantering går det bra att istället skicka samtliga berörda fakturor.

Jag önskar också ta del av information om vilket ramavtal/avtal som ligger till grund för faktureringen.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
O. S.

Mörbylånga kommun, Mörbylånga municipality

Hej!

Tack för att du hör av dig till Mörbylånga kommun.

Ditt meddelande har inkommit till kommunens registratorer. Vi läser
inkommande e-post varje arbetsdag. Om vi inte har något omedelbart svar
till dig, vidarebefordrar vi ditt meddelande till berörd medarbetare som
återkommer till dig så snart som möjligt.

Du vet väl att nästan all post till kommunen är allmän handling. Det
innebär att allmänhet och massmedier i normalfallet har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

Vänliga hälsningar
Registrator
Mörbylånga kommun

[1]www.morbylanga.se

 

References

Visible links
1. http://www.morbylanga.se/

Mörbylånga kommun, Mörbylånga municipality

Hej!

Din begäran är vidarebefordrad till ekonomiavdelningen för besvarande.

Med vänliga hälsningar
Carina Björk
Registrator/administratör
[e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: O. Söderström <[Registrators #2004 e-postadress]>
Skickat: den 4 oktober 2023 11:04
Till: Mörbylånga kommun <[Mörbylånga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Summa av leverantörsfakturor 2022 samt 2023 H1

Till Mörbylånga kommun,

Jag önskar ta del av summan över fakturerat belopp från leverantören Truesec till Mörbylånga kommun för uppdrag utförda under året 2022, samt H1 2023, med fakturerat belopp redovisat per månad.
Om det för kommunen innebär en snabbare/enklare hantering går det bra att istället skicka samtliga berörda fakturor.

Jag önskar också ta del av information om vilket ramavtal/avtal som ligger till grund för faktureringen.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
O. S.

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2004 e-postadress]

Är [Mörbylånga kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Mörbylånga kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Ekonomi, Mörbylånga municipality

Hej,

Mörbylånga kommun har inte tagit emot några fakturor från Truesec Group AB under 2022-2023.

Med vänliga hälsningar
Therése Engman
Ekonomiassistent
[e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mörbylånga kommun <[Mörbylånga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 4 oktober 2023 13:02
Till: Ekonomi <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Summa av leverantörsfakturor 2022 samt 2023 H1

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: O. Söderström <[Registrators #2004 e-postadress]>
Skickat: den 4 oktober 2023 11:04
Till: Mörbylånga kommun <[Mörbylånga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Summa av leverantörsfakturor 2022 samt 2023 H1

Till Mörbylånga kommun,

Jag önskar ta del av summan över fakturerat belopp från leverantören Truesec till Mörbylånga kommun för uppdrag utförda under året 2022, samt H1 2023, med fakturerat belopp redovisat per månad.
Om det för kommunen innebär en snabbare/enklare hantering går det bra att istället skicka samtliga berörda fakturor.

Jag önskar också ta del av information om vilket ramavtal/avtal som ligger till grund för faktureringen.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
O. S.

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2004 e-postadress]

Är [Mörbylånga kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Mörbylånga kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Ekonomi,

Hej,

Vill ni vänligen kontrollera om detsamma stämmer för Truesec AB och Truesec Detect AB?

Med vänliga hälsningar,

O. Söderström

Ekonomi, Mörbylånga municipality

Inga fakturor med någon koppling till namnet Truesec.

Med vänliga hälsningar
Therése Engman
Ekonomiassistent
[e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: O. Söderström <[Registrators #2004 e-postadress]>
Skickat: den 4 oktober 2023 16:05
Till: Ekonomi <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Summa av leverantörsfakturor 2022 samt 2023 H1

Till Ekonomi,

Hej,

Vill ni vänligen kontrollera om detsamma stämmer för Truesec AB och Truesec Detect AB?

Med vänliga hälsningar,

O. Söderström

show quoted sections

Till Ekonomi,

Okej, tack för att ni undersökte!

Med vänliga hälsningar,

O. Söderström