Lönelistor för kliniken Klinisk farmakologi och läkemedelsenheten

Kristina Spetz made this Freedom of Information request to Region Östergötland

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Region Östergötland,

Hej!
Jag önskar information om månadslön för samtliga apotekare som är anställda på kliniken Klinisk farmakologi, samt på läkemedelsenheten i Region Östergötland.
Jag önskar även information om månadslön för samtliga läkare som är anställda på kliniken Klinisk farmakologi, Region Östergötland. Löneuppgifterna får gärna presenteras utan de anställdas namn.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Kristina Spetz

Region Östergötland

Hej och tack för ditt epostmeddelande.

 

Vi hanterar ditt ärende så snart som möjligt. Ärenden som inkommer efter
kl. 15.00 hanteras nästa vardag.

 

Vi kan tyvärr inte hantera patientärenden eller besvara frågor om vård via
e-post.

Logga in på [1]www.1177.se för att kontakta vården på ett säkert sätt
eller kontakta din mottagning direkt via telefon.

 

Med vänliga hälsningar
Administratör

Kundtjänst Stöd och service
Region Östergötland

[Region Östergötland e-postadress för begäran om allmän handling]

När du skickar e-post till Region Östergötland så innebär det att Region
Östergötland behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt
dataskyddsförordningen (GDPR). På vår webbplats kan du läsa mer om hur
Region Östergötland hanterar dina personuppgifter.
[2]https://www.regionostergotland.se/gdpr 

 

 

References

Visible links
1. http://www.1177.se/
2. https://www.regionostergotland.se/gdpr

Region Östergötland

1 Attachment

Avslutat ärende BES-2266323 hos Stöd och service, Region Östergötland.
Vänligen se resultat nedan.

Rubrik:
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor för kliniken Klinisk
farmakologi och läkemedelsenheten

Resultat:
Hej!
Tack för ditt ärende.
I bifogad fil finner du den lönelista som du efterfrågade.
Önskar du ytterligare lönelistor efter denna begäran är du välkommen att
lägga ett nytt ärende i Stöd och Serviceportalen för detta. Jag vill även
upplysa dig om att vår handläggningstid för lönelistor är upp till 10
arbetsdagar.
Jag önskar dig en fortsatt fin dag!
Med vänliga hälsningar,
Vlora
HR-rådgivare

Kundtjänst Stöd och service, HR och lön 
Regionledningskontoret 
Region Östergötland stodochservice.lio.se 
Telefon 010-10 36 000 (knappval 3) 

Du kan återkomma i ärendet genom att svara på detta e-postmeddelande utan
att ändra texten i ämnesraden.
Det är viktigt att ärendenumret, BES-2266323, lämnas kvar.